Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους ελέγχους έξυπνων συμβολαίων

Έξυπνος έλεγχος συμβολαίων

Υπάρχει πληθώρα εκπληκτικών επιτευγμάτων στον κόσμο της τεχνολογίας blockchain. Αλλά ένα από τα πιο αξιοσημείωτα είναι η έλευση των έξυπνων συμβολαίων. Κρατούνται σε μια πλατφόρμα blockchain, όπως η Ethereum, και αφού αναπτυχθούν, δεν μπορούν να αλλάξουν ή να αλλοιωθούν.

Αυτό τα καθιστά απίστευτα ασφαλή και αξιόπιστα. Ωστόσο, προκειμένου ένα έξυπνο συμβόλαιο να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά και πληροί όλες τις απαιτήσεις. Θα αναλύσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους ελέγχους έξυπνων συμβολαίων σε αυτό το άρθρο ιστολογίου!

Τι είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο;

Τα έξυπνα συμβόλαια, όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, είναι αυτοεκτελούμενα συμβόλαια που έχουν καθαρά αλγοριθμικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να μετριαστούν από τρίτους. Αποθηκεύονται σε ένα blockchain και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής χρημάτων, ακινήτων, μετοχών ή οτιδήποτε αξίας. Επειδή λειτουργούν ακριβώς όπως προβλέπεται, χωρίς περιθώρια απάτης ή εξωτερικής παρέμβασης, τα έξυπνα συμβόλαια παρέχουν εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις αυτές είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και ευπάθειες, είναι σημαντικό να διενεργείται έλεγχος των έξυπνων συμβάσεων πριν από την ανάπτυξή τους.

Τι είναι ο έλεγχος ενός έξυπνου συμβολαίου;

Ο έλεγχος έξυπνων συμβολαίων είναι μια αξιολόγηση του κώδικα για να διασφαλιστεί ότι πληροί όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Είναι σημαντικό να διεξαγωγή ελέγχου έξυπνων συμβολαίων επειδή μπορεί να εντοπίσει σφάλματα και τρωτά σημεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του κατά πόσον η έξυπνη σύμβαση πληροί όλες τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μερών.

Κατά τη διενέργεια ελέγχου έξυπνων συμβάσεων, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου. Αρχικά, πρέπει να αξιολογήσετε τη λειτουργικότητα του κώδικα. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι το συμβόλαιο λειτουργεί όπως προβλέπεται και ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Δεύτερον, πρέπει να αξιολογήσετε την ασφάλεια του κώδικα. Εξετάστε τη δομή, το σχεδιασμό και το συντακτικό της εφαρμογής για να εντοπίσετε τυχόν σημεία ευπάθειας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο των χάκερ. Τέλος, πρέπει να εξετάσετε τη νομική συμμόρφωση του κώδικα. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι η σύμβαση πληροί όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Το κόστος της διενέργειας ελέγχου έξυπνων συμβολαίων ποικίλλει ανάλογα με την εταιρεία που χρησιμοποιείτε και το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης. Ωστόσο, είναι γενικά αρκετά προσιτό, με τους περισσότερους ελέγχους να κοστίζουν μεταξύ $500 και $7.000.

Εταιρείες ελέγχου έξυπνων συμβολαίων

  • Η σουίτα Pentest της Astra: Προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια των έξυπνων συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ανάλυσης, της δυναμικής ανάλυσης και της δοκιμής fuzz. Οι τιμές ξεκινούν από $6,000 και προς τα πάνω ανά έργο.
  • Στερεώθηκε: Η πλατφόρμα Solidified επιτρέπει στους προγραμματιστές να εξετάζουν έξυπνα συμβόλαια. Προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων κώδικα, ελέγχων ασφαλείας και αξιολογήσεων συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι ξεκινούν από $1,200.
  • 1TP97Σφραγίδα: Η Quantstamp είναι μια εταιρεία που παρέχει ελέγχους ασφαλείας για έξυπνα συμβόλαια. Χρησιμοποιεί στατική ανάλυση για τον εντοπισμό τρωτών σημείων στον κώδικα συμβολαίων. Οι τιμές ξεκινούν από $500 ανά έργο.
  • Hacken: Η Hacken είναι μια εταιρεία που προσφέρει ελέγχους ασφαλείας και αναθεωρήσεις κώδικα για έξυπνα συμβόλαια. Παρέχει επίσης ένα πρόγραμμα bug bounty για να δώσει κίνητρα στους χάκερς να βρουν ευπάθειες στον κώδικα των συμβολαίων. Οι τιμές ξεκινούν από $5000 ανά έργο.

Συμβουλές για την επιλογή της σωστής υπηρεσίας ελέγχου έξυπνων συμβολαίων

Υπάρχουν διάφορες συμβουλές που μπορούν να εξασφαλίσουν έναν ομαλό έλεγχο έξυπνων συμβάσεων.

  • Πρώτον, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη ελεγκτική εταιρεία. Αυτό θα σας εγγυηθεί ότι θα λάβετε μια ενδελεχή και ακριβή αξιολόγηση του κώδικα.
  • Δεύτερον, θα πρέπει να καθορίσετε σαφώς το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου, ώστε να καλύπτονται όλες οι περιοχές του κώδικα.
  • Τέλος, θα πρέπει πάντα να δοκιμάζετε τον κώδικα πριν από την ανάπτυξή του, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα ή ευπάθειες στη σύμβαση.

Βέλτιστες πρακτικές στον έλεγχο έξυπνων συμβολαίων

Κατά τη διενέργεια ελέγχου έξυπνων συμβάσεων, υπάρχουν διάφορες βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να έχετε κατά νου.

Θα πρέπει πάντα να ξεκινάτε με την εξέταση των απαιτήσεων των εμπλεκόμενων μερών. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τους στόχους του ελέγχου και να διασφαλίσετε ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πτυχές. Για να βοηθήσετε στον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων ή ευπαθειών στον κώδικα, χρησιμοποιήστε μια στρατηγική δοκιμών που χρησιμοποιεί χειροκίνητες και αυτοματοποιημένες δοκιμές.

Τέλος, θα πρέπει πάντα να τεκμηριώνετε τα ευρήματά σας και να παρέχετε μια έκθεση στον πελάτη. Αυτό θα τον βοηθήσει να κατανοήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου και να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη σύμβασή του.

Οι έλεγχοι των έξυπνων συμβολαίων αποτελούν σημαντικό μέρος της διασφάλισης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας αυτών των συμβολαίων. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι ο έλεγχός σας θα είναι διεξοδικός και αποτελεσματικός.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ελέγχων έξυπνων συμβολαίων

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη διενέργεια ελέγχου έξυπνων συμβάσεων.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της διενέργειας ελέγχου έξυπνων συμβολαίων είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό σφαλμάτων και τρωτών σημείων στον κώδικα. Αυτό μπορεί να αποτρέψει οικονομικές απώλειες και να διασφαλίσει ότι το συμβόλαιο πληροί όλες τις απαιτήσεις.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του κατά πόσον η σύμβαση συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι η σύμβαση είναι έγκυρη και εκτελεστή.

Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα είναι ότι μπορεί να είναι ακριβό και χρονοβόρο, ιδίως αν χρησιμοποιήσετε μια εταιρεία που ειδικεύεται σε αυτή την υπηρεσία για μια ολοκληρωμένη εξέταση.

Συνολικά, τα οφέλη από τη διενέργεια ελέγχου έξυπνων συμβολαίων υπερτερούν των μειονεκτημάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σταθμίσετε όλους τους παράγοντες προτού αποφασίσετε αν θα διενεργήσετε ή όχι έλεγχο.

Συμπέρασμα

Οι έλεγχοι των έξυπνων συμβολαίων αποτελούν σημαντικό μέρος της διασφάλισης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας αυτών των συμβολαίων. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι η αξιολόγησή σας θα είναι διεξοδική και επιτυχής ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο. Εφόσον κατανοείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, ένας έλεγχος έξυπνων συμβάσεων μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για το έργο σας.

Τελευταία ενημέρωση May 10, 2022

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα:

Binance 10% Προσφορά

Τελευταίες αναρτήσεις

Πώς να αγοράσετε Gaimin (GMRX): Γκαϊμίν: Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε Gaimin (GMRX): Γκαϊμίν: Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε Gaimin (GMRX): (GMRX), θα εμβαθύνουμε στις περίπλοκες λειτουργίες του έργου και θα προσφέρουμε επίσης πρακτικές συμβουλές για το πώς να αγοράσετε και να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το Gaimin (GMRX) σας tokens....

Τι είναι τα περιουσιακά στοιχεία πραγματικού κόσμου (RWA) στην κρυπτογράφηση

Τι είναι τα περιουσιακά στοιχεία πραγματικού κόσμου (RWA) στην κρυπτογράφηση

Τι είναι τα Real World Assets (RWA) στην κρυπτογράφηση; Τα Real World Assets (RWAs) στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων αποτελούν μια μετασχηματιστική γέφυρα που συνδέει τα απτά περιουσιακά στοιχεία του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού κόσμου με το καινοτόμο, αποκεντρωμένο βασίλειο του...

Πώς να αγοράσετε το AEVO (AEVO): Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε το AEVO (AEVO): Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε το AEVO (AEVO): AEVO (AEVO), θα εμβαθύνουμε στις περίπλοκες λειτουργίες του έργου και θα προσφέρουμε επίσης πρακτικές συμβουλές για το πώς να αγοράσετε και να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το AEVO (AEVO) σας tokens....

Πώς να αγοράσετε το Portal (PORTAL): Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε το Portal (PORTAL): Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε το Portal (PORTAL): Ένας απλός οδηγόςΣε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό για το Portal (PORTAL), θα εμβαθύνουμε στις περίπλοκες λειτουργίες του έργου και θα σας προσφέρουμε επίσης πρακτικές συμβουλές για το πώς να αγοράσετε και να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το Portal (PORTAL)...

Πώς να αγοράσετε Pixels (PIXEL): Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε Pixels (PIXEL): Ένας απλός οδηγός

Πώς να αγοράσετε Pixels (PIXEL): Pixels (PIXEL), θα εμβαθύνουμε στις περίπλοκες λειτουργίες του έργου και θα προσφέρουμε επίσης πρακτικές συμβουλές για το πώς να αγοράσετε και να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τα Pixels (PIXEL) σας tokens....

Προσφορά μπόνους Bybit x Simplecryptoguide

Κορυφαία βαθμολογημένα ανταλλακτήρια

Κορυφαία πορτοφόλια

Τελευταίες κριτικές

Ανασκόπηση Margex

Ανασκόπηση Margex

Margex Review 2024Margex review summary Η Margex, που ιδρύθηκε το 2020 και εδρεύει στις Σεϋχέλλες, είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών με μόχλευση κρυπτονομισμάτων που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα συναλλασσόμενων, από αρχάριους έως έμπειρους επαγγελματίες. Η πλατφόρμα...

Bitpanda κριτική

Bitpanda κριτική

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Η Bitpanda έχει επαναπροσδιορίσει με επιτυχία την επενδυτική εμπειρία δημιουργώντας μια χρηστοκεντρική, χωρίς αποκλεισμούς πλατφόρμα προσαρμοσμένη για να φιλοξενήσει άτομα με διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο και επίπεδα γνώσεων....

Ανασκόπηση BYDFi

Ανασκόπηση BYDFi

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary Το BYDFi είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που στοχεύει να παρέχει έναν ασφαλή, αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο για ιδιώτες και ιδρύματα να αγοράζουν, να πωλούν και να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί...

Ανασκόπηση MoonXBT

Ανασκόπηση MoonXBT

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Περίληψη Το MoonXBT είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών που στοχεύει να μεταφέρει τις επενδύσεις σας στο φεγγάρι με τα καινοτόμα μέσα των κοινωνικών συναλλαγών. Η MoonXBT εδρεύει στα νησιά Κέιμαν και διαθέτει γραφεία σε όλη την Ανατολική Ασία και...

Αναθεώρηση PrimeXBT

Αναθεώρηση PrimeXBT

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Summary Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων PrimeXBT είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών one-stop-shop που υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων, των περισσότερων σημαντικών χρηματιστηριακών δεικτών, εμπορευμάτων και ξένων νομισμάτων. Έχουν γίνει γρήγορα...

MEXC 10% Έκπτωση τέλους συναλλαγών

Καρφιτσώστε το στο Pinterest