Mikä on Core (CORE)?

Mikä on Core (CORE)?

Tässä kattavassa Core (CORE)-oppaassa syvennymme syvemmälle projektin monimutkaiseen toimintaan ja annamme myös käytännön neuvoja Core (CORE) token:n ostamiseen ja turvalliseen säilyttämiseen. Core:n luomisen taustan, sen perustana olevan teknologian ja sen tehtävän ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voit ymmärtää sen ekosysteemille tuoman arvon ja saada tietoa ja luottamusta liittyä Core (CORE)-yhteisöön. 

Mistä ostaa Core (CORE)?

Tärkeimmät asiat ensin. Core (CORE):n ostamiseen kuuluu kolmivaiheinen prosessi. Ensin perustat tilin hyvämaineiseen kryptovaluuttapörssiin, joka tukee Core (CORE):tä. Seuraavaksi talleta varoja tilillesi ottaen huomioon eri maksutapoihin, kuten luotto- ja pankkikortteihin, sähköisiin lompakkoihin ja suoriin pankkisiirtoihin, liittyvät erilaiset maksurakenteet. Lopuksi osta Core (CORE) vaihdossa syöttämällä haluamasi summa, jolloin alusta laskee vastaavan määrän Core (CORE):tä senhetkisen markkinakurssin perusteella. Suosittelemme ostamaan Core (CORE) jossakin seuraavista kryptovaluuttapörsseistä:

1

 Bybit

Luo Bybit-tili

Maksut (Maker/Taker)                   0.1%*-0.1%*

Kryptovaluutat
Saatavilla kaupaksi                              400
+

Rekisteröitymisbonus
 $30,000 allekirjoitusbonus*

Saatavana
Eurooppa, Aasia, Oseania, Afrikka

2

 MEXC

Luo MEXC-tili

Maksut (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovaluutat
Saatavilla kaupaksi                             1500
+

Rekisteröitymisbonus
 10% alennetut kaupankäyntimaksut ja jopa $170 USDT-seteleitä*.

Saatavana
Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Eurooppa, Aasia, Oseania, Afrikka.

3

 Gate.io

Luo Gate.io-tili

Maksut (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovaluutat
Saatavilla kaupaksi                           
1000+

Rekisteröitymisbonus
 Jopa $100 USDT-seteleitä*

Saatavana
Eurooppa, Aasia, Oseania, Afrikka

Ymmärtäminen Core (CORE):
Syvällinen opas sen ominaisuuksista ja käyttötapauksista

Core (CORE) on uraauurtava hanke, jonka tarkoituksena on ratkaista Blockchain-trilemma, joka on pitkäaikainen ongelma, jonka kaikki kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, joutuvat ratkaisemaan. Trilemman mukaan optimaalisen turvallisuuden, skaalautuvuuden ja hajauttamisen välillä on tehtävä kompromisseja, joista kaksi on tyypillisesti asetettu etusijalle kolmannen kustannuksella. Core:n innovatiivinen ratkaisu tähän haasteeseen on uudenlainen Satoshi Plus -konsensusmekanismi, joka toimii Core-verkon ytimessä.

Satoshi Plus -konsensus yhdistää Proof of Work:n (PoW) ja delegoidun Proof of Stake:n (DPoS) ja hyödyntää näin molempien vahvuuksia ja vähentää tehokkaasti niiden heikkouksia. Bitcoin:n laskentateho tukee hajauttamista, kun taas DPoS- ja johtajavalintamekanismit tukevat skaalautuvuutta. Koko verkko toimii sopusoinnussa keskenään ja ylläpitää vankkoja turvatoimia. Ensimmäisenä ketjuna, joka toteuttaa tämän uudenlaisen konsensusmekanismin, Core luo pohjan tasapainoisemmalle ja optimoidummalle lohkoketjujärjestelmälle.

Core:ssä on sen oma valuutta - CORE, ketjun perusvaluutta, joka on ratkaisevan tärkeä sen toiminnalle. Core:n infrastruktuuriin kuuluu useita keskeisiä komponentteja ja rooleja, kuten validoijat, jotka vastaavat lohkojen tuotannosta ja transaktioiden validoinnista, sekä relayerit, jotka välittävät BTC-lohkojen otsikot Core-verkkoon. BTC-louhijat turvaavat Bitcoin-verkon PoW:n avulla, ja CORE Holders, CORE-valuutan haltijat, osallistuvat panostukseen delegoimalla omistuksensa validoijalle. Todentajilla on tärkeä rooli verkon eheyden ylläpitämisessä ilmoittamalla haitallisesta käyttäytymisestä.

Core:ssä on erityinen lähestymistapa hallintoon, jota helpottaa Core DAO (Decentralized Autonomous Organization). Tämä verkoston osa korostaa yhteisön roolia päätöksenteossa ja Core-verkon yleisessä toiminnassa. Vaikka Core:n juuret ovat Gethin koodipohjassa, se erottuu muista ainutlaatuisella Satoshi Plus -konsensuksella ja luomalla sujuvat markkinat validoijille ja palkinnoille, jotka kannustavat laajaan osallistumiseen.

Core-hanke on merkittävä askel kohti vaikeasti saavutettavaa tasapainoa turvallisuuden, skaalautuvuuden ja hajauttamisen välillä lohkoketjujen maailmassa. Se on osoitus jatkuvasta kehityksestä ja innovaatiosta, joka on laajemman Web 3:n käyttöönoton liikkeellepaneva voima.

Miten Core (CORE) toimii?

Core:n toiminnallisuus perustuu sen innovatiiviseen Satoshi Plus -konsensusmekanismiin. Tässä uudessa mallissa yhdistyvät PoW:n ja DPoS:n vahvuudet, ja se korjaa molempiin liittyvät puutteet. Bitcoin:n laskentateho takaa verkon hajautuksen, kun taas DPoS- ja johtajavalintamekanismit parantavat sen skaalautuvuutta. Näiden järjestelmien yhteisvaikutus ylläpitää Core:n yleistä turvallisuutta.

Keskeiset komponentit vaikuttavat Core:n toimintaan. Validoijat, jotka tuottavat lohkoja ja validoivat transaktioita, tulevat osaksi verkkoa rekisteröitymällä ja lukitsemalla palautettavan CORE-talletuksen. Relayerien, joiden tehtävänä on välittää BTC-lohkojen otsikot Core-verkkoon, on myös rekisteröidyttävä ja lukittava CORE-talletus. Bitcoin miner:t turvaavat Bitcoin-verkon PoW:n avulla ja voivat delegoida hash-tehonsa validoijalle vaikuttaakseen Satoshi Plus -konsensukseen. Core token:n haltijat voivat osallistua panostukseen delegoimalla omistuksensa validoijalle.

Verkon eheyden varmistamiseksi Core:ssä on todentajia, jotka ilmoittavat kaikesta verkossa tapahtuvasta haitallisesta toiminnasta. Onnistuneesti todennetut väitteet voivat johtaa väärin käyttäytyville todentajille rangaistuksiin, kuten palkkioiden tai panosten leikkaamiseen tai vankilaan joutumiseen. Validoijien valintamekanismi on myös ratkaisevassa asemassa Core:n toiminnassa, sillä semining valitsee 21 parasta validoijia, jotka sisällytetään validoijien joukkoon kullakin kierroksella hybridipisteidensä perusteella.

Hybridipistemäärä, joka on validoijien valintalaskelmissa käytettävän protokollafunktion tulos, ottaa huomioon sekä BTC:n hash-tehon että validoijalle siirretyn CORE:n. Tämä mahdollistaa dynaamisemman ja demokraattisemman validoijien valintaprosessin. Core:n toiminta on jaettu kierroksiin ja lähtöihin. Kullakin kierroksella, joka kestää tällä hetkellä päivän, valitaan 21 validoijaa, joilla on korkeimmat hybridipisteet ja jotka muodostavat validoijajoukon. Nämä validoijat ovat sitten vastuussa lohkojen tuottamisesta Core-verkossa kierroksen ajan. Kunkin kierroksen lopussa lasketaan ja jaetaan kertyneet palkkiot ja määritetään seuraavan kierroksen validoijien päätösvaltaisuus.

Kierroksen aikana toiminta jaetaan edelleen lähtö- ja saapumisaikoihin. Kukin aikaväli on lyhyt 3 sekunnin jakso, jonka aikana rehellinen validoija joko tuottaa lohkon tai ei tuota lohkoa. Tämä lohkojen tuottamista koskeva round-robin -lähestymistapa varmistaa jatkuvan toiminnan ja minimoi mahdolliset käyttökatkokset.

Epookit ovat myös ratkaisevassa asemassa Core-verkon toimintasyklissä. Epookki, joka on tällä hetkellä asetettu 200 slottiin eli noin 10 minuuttiin, on jakson pituus, jonka aikana järjestelmä tarkistaa kunkin validoijan tilan. Validoijat, jotka ovat joutuneet vankilaan pahantahtoisen toiminnan vuoksi, suljetaan tämän tarkistuksen aikana kvorumin ulkopuolelle, mikä auttaa pitämään TPS:n suunnilleen vakiona tietyllä kierroksella. Tämä mekanismi vahvistaa entisestään Core-verkon turvallisuutta ja luotettavuutta.

Core DAO (Decentralized Autonomous Organization) valvoo Core-verkon hallintoa. DAO:n kautta verkon päätökset tehdään aidosti demokraattisesti, mikä antaa yhteisölle äänen ja vahvistaa verkon hajautuneisuutta.

Kaikki nämä komponentit ja mekanismit toimivat yhdessä luodakseen dynaamisen, turvallisen ja tehokkaan lohkoketjuverkon, joka ratkaisee lohkoketjujen trilemman. Näin Core tarjoaa ainutlaatuisen, seuraavan sukupolven ratkaisun, joka voi toimia ponnahduslautana Web 3 -teknologioiden laajemmalle käyttöönotolle.

Satoshi Plus Konsensus

Core (CORE) Tokenomics

Core (CORE) token toimii "Sound Supply" -mallilla, joka on saanut vaikutteita Bitcoin:n "Sound Money" -mallista. CORE-tarjonnalle on asetettu 2,1 miljardin token:n kova yläraja, mikä tarkoittaa, että näiden token:iden tuotanto loppuu lopulta. CORE kuitenkin lisää siihen lisäkierteen ottamalla käyttöön mekanismin, joka muistuttaa Ethereum:n "Ultra Sound Money" -mallia. Osa kaikista lohkopalkkioista ja transaktiomaksuista poltetaan. DAO päättää tarkan poltettavan prosenttiosuuden. Tämä polttomekanismi varmistaa, että vaikka CORE token:n kokonaislukumäärä voi asymptoottisesti lähestyä 2,1 miljardia, se ei koskaan täysin saavuta tätä lukumäärää, mikä muistuttaa Avalanche:n tokenomics-mallia.

Core:n päästökäyrä on suunniteltu siten, että CORE:n lohkopalkkiot jakautuvat vähitellen 81 vuoden pituiselle ajanjaksolle. Tämä pitkä maksuaika lisää ketjun menestyksen todennäköisyyttä varmistamalla, että kaikki verkon osallistujat ovat täysin kannustettuja ennen siirtymistä korvauksiin, jotka maksetaan pelkästään transaktiomaksuilla. Pohjimmiltaan tämä ylimääräinen lohkopalkkio CORE:n muodossa voidaan nähdä keinona, jolla nykyiset BTC miner:n käyttäjät voivat jatkaa tukien saamista sen jälkeen, kun Bitcoin:n lohkopalkkiot lakkaavat noin vuonna 2040. He voivat saavuttaa tämän tulemalla Core-verkon validoijiksi ja hyödyntämällä nykyistä hash-tehoa.

Tämä tokenomics-suunnittelu kuvastaa Core:n sitoutumista kestävän ja pitkäaikaisen verkon luomiseen. Tarjoamalla tasaisia kannustimia osallistujille Core varmistaa lohkoketjunsa pitkäikäisyyden ja tarjoaa samalla houkuttelevan ratkaisun BTC miner:lle, joka odottaa Bitcoin-lohkopalkkioiden päättymistä.

Miten Core (CORE)-verkko on suojattu?

Core (CORE)-verkko on suojattu useilla kattavilla menetelmillä, jotka on suunniteltu torjumaan monenlaisia mahdollisia uhkia. Nämä uhat voidaan yleensä jakaa kahteen luokkaan: verkkohyökkäyksiin ja konsensusuhkauksiin.

Verkkohyökkäysten, kuten DDoS (Distributed Denial of Service), Eclipse ja BGP Hijack, torjumiseksi Core käyttää toimenpiteiden yhdistelmää. Näitä ovat tapahtumien suodatus, solmujen maantieteellinen hajauttaminen, solmujen satunnainen valinta P2P-viestintää varten ja virallisesti julkaistun siemenluettelon ylläpitäminen julkisille solmuille. Näiden strategioiden ansiosta mahdollisten hyökkääjien on haastavampaa kohdistaa hyökkäys tehokkaasti verkkoon.

Konsensushyökkäyksillä on kuitenkin laajempi valikoima uhkavektoreita. Näiden torjumiseksi Core käyttää ainutlaatuista yhdistelmää PoW:stä, DPoS:stä ja validointimekanismista. Nämä strategiat antavat Core-verkolle useita hyödyllisiä ominaisuuksia. Ennakkolaskenta ja itsekäs mining eivät ole toteuttamiskelpoisia uhkia, koska Core:n kiinteä validaattorijoukko on asetettu round-robin -menetelmällä, jolla pyritään manipuloimaan pseudosatunnaismekanismia, jota ei ole olemassa Core:n järjestelmässä. Vaikka sensuuria ja transaktioviiveitä voi mahdollisesti esiintyä, ne lieventyvät niin kauan kuin joukossa on rehellisiä validoijia.

Joitakin muita hyökkäystyyppejä, kuten 51%- ja Sybil-hyökkäyksiä, ei voida täysin torjua, mutta niiden yrittäminen ei ole taloudellisesti järkevää ja niiden toteuttaminen on hyvin vaikeaa, kun otetaan huomioon Core:n sijoittuminen validoijien hash-tehokkuuden ja panostuksen hybridiarvojen perusteella. Pitkän kantaman hyökkäyksiä lieventää Core:n tarkistusjärjestelmä ja riippuvuus PoW:stä, joka ei luonnostaan kärsi tällaisista hyökkäyksistä.

Tarkistuspisteillä on myös merkitystä mahdollisten lyhyen kantaman hyökkäysten lieventämisessä, jotka tulevat entistä merkityksellisemmiksi, kun ne yhdistetään pitkän kantaman hyökkäyksiin ja tarkistuspistemekanismeihin. Innovatiivisten mekanismiensa avulla Core tarjoaa vankat turvatoimet verkon suojaamiseksi ja tarjoaa turvallisen alustan käyttäjilleen ja validoijille.

Miten säilytät turvallisesti Core (CORE) Merkit

Ledger Hardware-lompakko
Trezor laitteiston lompakko

Paras kryptovaluutta lompakko Core (CORE)

Kryptovaluuttalompakoiden maailmassa liikkuminen voi olla melkoinen seikkailu, sillä tarjolla on lukuisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Löytääksesi itsellesi sopivan lompakon mieti kaupankäyntitottumuksiasi ja haluamaasi turvallisuustasoa. Yleensä lompakoita on kahta pääluokkaa: kuumavarastointilompakot (digitaaliset) ja kylmävarastointilompakot tai laitteistolompakot (fyysiset).

Jokaisella lompakkotyypillä on omat etunsa ja haittansa, joten kaikille sopivaa ratkaisua ei välttämättä ole. Kun aloitat matkasi löytääksesi parhaan kryptolompakon sinun Core (CORE) tokens, muista olla ennakkoluuloton ja tutkia ominaisuuksia, jotka vastaavat henkilökohtaisia mieltymyksiäsi ja vaatimuksiasi.

Kun valitset oikean lompakon Core (CORE) tokens, ota huomioon seuraavat tekijät:

 • Kaupankäyntitiheys: Hot-lompakot sopivat yleensä paremmin aktiivisille kauppiaille, koska ne tarjoavat nopean kirjautumisominaisuuden ja mahdollistavat kryptojen saumattoman ostamisen ja myymisen. Kylmät lompakot sopivat puolestaan paremmin niille, jotka tekevät harvemmin kauppoja.
 • Tuetut kryptovaluutat: Vaikka kaikki lompakot eivät sovi kaikille kryptovaluutoille, jotkut parhaista lompakoista voivat käydä kauppaa laajalla valikoimalla valuuttoja, mikä tarjoaa monipuolisen kokemuksen. Varmista, että valitsemasi lompakko tukee Core (CORE).
 • Turvallisuusnäkökohdat: Jos olet huolissasi mahdollisista hakkerointitapauksista, fyysinen kylmä lompakko, joka on tallennettu tallelokeroon tai turvalliseen paikkaan kotona, tarjoaa parhaan mahdollisen suojan. Jos kuitenkin luotat kuuman lompakkosi suojaamiseen, saatat pitää enemmän sen kätevyydestä.
 • Liitännäiskustannukset: Tutki kunkin lompakkovaihtoehdon kustannuksia. Vaikka monet hot-lompakot ovat ilmaisia, kylmät lompakot ovat laitteistolaitteita, ja ne vaativat alkuinvestointeja.
 • Lompakon ominaisuudet: Vaikka kryptovaluuttalompakoiden perustoiminnot pysyvät samoina, lisäominaisuudet voivat erottaa yhden lompakon toisesta. Kuumissa lompakoissa on usein kehittyneitä raportointityökaluja, kryptomarkkinoiden oivalluksia ja valuutan muunto-ominaisuuksia. Myös tietoturvaominaisuudet voivat olla olennainen tekijä päätöstä tehtäessä.

Kun otat huomioon kaikki nämä näkökohdat, sinulla on paremmat edellytykset valita täydellinen kryptovaluuttalompakko sinun Core (CORE) poletteja.

Jos haluat syvällisemmän katsauksen kryptovaluutta lompakot vierailla meidän "Kryptovaluutta lompakot selitetty" opas.

Jos aiot käsitellä suurempia kryptomääriä, investoiminen kylmävarastoon voi olla viisas päätös. Kaksi suosituinta kylmäsäilytysvaihtoehtoa ovat Ledger Nano ja Trezor.

Ledger luo kylmäsäilytyslompakoita, jotka on suunniteltu käyttäjille, jotka pitävät turvallisuutta ensisijaisena. Heidän lompakkonsa ovat fyysisiä laitteita, jotka liitetään tietokoneeseen, ja voit lähettää kryptovaluuttaa niistä vain, kun ne ovat yhteydessä. Ledger tarjoaa erilaisia tuotteita, kuten Ledger Nano S ja Ledger Nano X, jossa on Bluetooth-yhteys.

Trezor, joka on edelläkävijä laitteistolompakkoteollisuudessa, yhdistää huippuluokan turvallisuuden intuitiiviseen käyttöliittymään ja yhteensopivuuteen eri työpöytälompakoiden kanssa. Tämä sekoitus tekee siitä sopivan sekä aloittelijoille että kokeneille käyttäjille. Trezor on ansainnut ajan myötä suuren kunnioituksen Bitcoin-yhteisössä. He tarjoavat kahta ensisijaista mallia - Trezor One ja Trezor Model T, jossa on sisäänrakennettu kosketusnäyttö.

Core (CORE) Hinta & kaaviot

Löydä uusimmat Core (CORE) hintakaaviot, kaupankäynnin määrä, markkinakatto, historiallinen hintakehitys ja muita tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua kryptovaluuttakaupassa ja sijoittamisessa CoinMarketCapissa.
Täältä näet seuraavat asiat:
 • Markkinapääoma ja päivittäinen kaupankäynnin määrä
 • Jokaisen kryptovaluutan nykyinen markkinahinta suhteessa Yhdysvaltain dollariin (ja joihinkin paikallisiin valuuttoihin)
 • Kiertävä ja kokonaistoimitus
 • Historialliset kaaviot ja hinnat suhteessa USD, Bitcoin (BTC) ja Ethereum (ETH).
CoinMarketCap

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mistä on paras paikka ostaa Core (CORE)?

Suosittelemme joko Bybit, MEXC tai Gate.io koska nämä alustat ovat erinomaisia toiminnallisuuden, maineen, turvallisuuden, asiakastuen ja kilpailukykyisten maksujen suhteen.

Miten ostaa Core (CORE) Euroopassa?

Euroopassa hankkiminen Core (CORE) tokens on saumaton prosessi, sillä käytettävissä on lukuisia hyvämaineisia kryptovaluuttojen vaihtoalustoja, jotka vastaavat tarpeitasi. Parhaista vaihtoehdoista suosittelemme Bybit, MEXC, tai Gate.io koska ne ovat suoriutuneet erinomaisesti keskeisillä osa-alueilla, kuten toiminnallisuuden, maineen, turvallisuuden, asiakastuen ja kilpailukykyisten maksujen osalta.

Nämä alustat ovat vakiinnuttaneet vahvan asemansa Euroopan lisäksi myös maailmanlaajuisesti, ja ne tarjoavat laajan valikoiman kryptovaluuttoja, kuten Core (CORE).

Miten ostaa Core (CORE) Yhdysvalloissa?

Yhdysvalloissa ostaminen Core (CORE) tokens on myös vaivaton prosessi, suosittelemme erityisesti seuraavia vaihtoehtoja MEXC, huipputason pörssi, joka on erinomainen toiminnallisuuden, maineen, turvallisuuden, asiakastuen ja kilpailukykyisten maksujen suhteen.

MEXC on vakiinnuttanut vahvan läsnäolon Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa ja tarjoaa laajan valikoiman kryptovaluuttoja, kuten Core (CORE). Ateriapalvelut yhdysvaltalaisille asiakkaille, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän, reagoivan asiakastuen ja useita maksuvaihtoehtoja, joten käyttäjien on helppo sijoittaa digitaalisiin valuuttoihin kaikkialla maassa.

Kuinka paljon Core (CORE) maksaa?

Toisin kuin perinteiset kaupankäyntivaihtoehdot, kryptovaluutta mahdollistaa murto-osien ostamisen, joten sinun ei tarvitse ostaa kokonaisia kolikoita. Tämä joustavuus tarkoittaa, että voit aloittaa sijoittamisen Core (CORE):hen ja muihin digitaalisiin valuuttoihin niinkin pienellä sijoituksella kuin $1!

Onko turvallista ostaa Core (CORE)?

Sijoitusten suojaaminen on yhteinen ponnistus, ja suositeltujen turvallisuuskäytäntöjen noudattaminen on ratkaisevan tärkeää. Ensimmäinen askel Core (CORE):n turvalliseen ostamiseen on valita hyvämaineinen pörssi, joka tunnetaan luotettavuudestaan ja vahvoista turvatoimistaan. Varmista, että valitset vaihtopalvelun, jolla on todistetusti hyviä kokemuksia ja positiivinen maine alalla, jotta minimoit mahdolliset riskit.

Onko mahdollista muuntaa Core (CORE) käteiseksi?

Ehdottomasti! Kun olet valinnut haluamasi kryptovaluutan vaihtoalustan, voit vaivattomasti muuntaa Core (CORE) token:t käteiseksi nykyisellä markkinahinnalla käyttäen vaihdon käyttäjäystävällistä kaupankäyntirajapintaa.

Mikä on Core (CORE) Krypton hintaennuste?

Tarkka ennustaminen Core (CORE) hinnan määrittäminen millä tahansa aikavälillä on haastavaa, mutta erilaiset perustekijät tarjoavat tietoa token:n mahdollisista hintavaihteluista ja volatiliteetista. Olennaisia huomioon otettavia näkökohtia ovat mm:

 • Hyväksymisaste - Ketjun sisäisen toiminnan lisääntyminen, joka johtuu kehittäjien ja käyttäjien kasvavasta määrästä ketjussa. Core (CORE) alusta, voi johtaa $CGPT-krypton kysynnän ja arvon kasvuun. Laajentuminen voi myös lisätä sijoittajien luottamusta, mikä saa useammat ihmiset ostamaan ja pitämään hallussaan CGPT token:tä.
 • Innovatiivinen kehitys - Innovatiivisten ominaisuuksien käyttöönotto, jotka parantavat Core (CORE)'s ominaisuudet voivat tehdä hankkeesta houkuttelevamman käytön tai investoinnin kannalta, mikä voi nostaa CGPT token:n hintaa. Lisäksi Core (CORE) kryptovaluutan arvo voi nousta, kun hankkeessa ilmoitetaan uusista kumppanuuksista ja investoinneista.
 • Markkinatunnelmat - Yleiset markkinanäkymät vaikuttavat merkittävästi Core (CORE) krypto hintakehitys. Maailmanlaajuisten sijoittajien riskialtis asenne kannustaa ostotoimintaa kryptomarkkinoilla, mikä tukee Core (CORE)'s hinta. Toisaalta laskusuuntainen tai riskejä välttelevä mieliala voi aiheuttaa myyntejä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti CGPT:n hintaan markkinoilla.
Viimeksi päivitetty Jun 9, 2023

Jaa tämä sivu:

Binance 10% Tarjous

Uusimmat viestit

Miten ostaa Veloce (VEXT): Yksinkertainen opas

Miten ostaa Veloce (VEXT): Yksinkertainen opas

Veloce (VEXT):n ostaminen: Yksinkertainen opasTässä kattavassa Veloce (VEXT)-oppaassa syvennymme syvemmälle projektin monimutkaiseen toimintaan ja annamme myös käytännön neuvoja Veloce (VEXT):n ostamiseen ja turvalliseen säilytykseen tokens....

Miten ostaa Planet Token (PLANET): Yksinkertainen opas

Miten ostaa Planet Token (PLANET): Yksinkertainen opas

Planet Token (PLANET):n ostaminen: yksinkertainen opasTässä kattavassa Planet Token (PLANET)-oppaassa syvennymme syvemmälle projektin monimutkaiseen toimintaan ja annamme myös käytännön neuvoja siitä, miten ostaa ja säilyttää Planet...

Miten ostaa MoveZ (MOVEZ): Yksinkertainen opas

Miten ostaa MoveZ (MOVEZ): Yksinkertainen opas

MoveZ (MOVEZ):n ostaminen: Yksinkertainen opasTässä kattavassa MoveZ (MOVEZ)-oppaassa syvennymme syvemmälle projektin monimutkaiseen toimintaan ja annamme myös käytännön neuvoja MoveZ (MOVEZ):n ostamiseen ja turvalliseen säilytykseen tokens....

Miten ostaa Sei (SEI): Yksinkertainen opas

Miten ostaa Sei (SEI): Yksinkertainen opas

Sei (SEI):n ostaminen: Yksinkertainen opasTässä kattavassa Sei (SEI)-oppaassa syvennymme syvemmälle projektin monimutkaiseen toimintaan ja annamme myös käytännön neuvoja Sei (SEI):n token:n ostamiseen ja turvalliseen säilyttämiseen. Ymmärtäminen...

Miten ostaa Tap Fantasy (TAP): Yksinkertainen opas

Miten ostaa Tap Fantasy (TAP): Yksinkertainen opas

Tap Fantasy (TAP):n ostaminen: yksinkertainen opasTässä kattavassa Tap Fantasy (TAP)-oppaassa syvennymme syvemmälle projektin monimutkaiseen toimintaan ja annamme myös käytännön neuvoja Tap Fantasy:n ostamiseen ja turvalliseen säilyttämiseen....

Rollbit

Parhaiten arvioidut vaihdot

Parhaiten arvioidut välittäjät

Parhaiten arvioidut lompakot

Viimeisimmät arvostelut

Bitpanda arvostelu

Bitpanda arvostelu

Bitpanda Review 2023Bitpanda review summary Bitpanda on menestyksekkäästi määritellyt uudelleen sijoituskokemuksen luomalla käyttäjäkeskeisen, osallistavan alustan, joka on räätälöity erilaisten taloudellisten taustojen ja tietämyksen tasojen omaaville yksilöille.....

BYDFi arvostelu

BYDFi arvostelu

BYDFi Review 2023BydFi Review Summary BYDFi on kryptovaluutan vaihtoalusta, jonka tavoitteena on tarjota yksityishenkilöille ja instituutioille turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen tapa ostaa, myydä ja käydä kauppaa kryptovaluutoilla. Alusta on suunniteltu...

MoonXBT arvostelu

MoonXBT arvostelu

MoonXBT Review 2023MoonXBT Review Summary MoonXBT on kaupankäyntijärjestelmä, jonka tavoitteena on viedä sijoituksesi kuuhun innovatiivisten keinojen avulla sosiaalisen kaupankäynnin avulla. MoonXBT sijaitsee Caymansaarilla ja sillä on toimistoja ympäri Itä-Aasiaa ja...

PrimeXBT arvostelu

PrimeXBT arvostelu

PrimeXBT Review 2023 PrimeXBT Review Summary PrimeXBT-kryptovaluuttapörssi on yhden luukun kaupankäyntialusta, joka tukee kaupankäyntiä kryptovaluutoilla, useimmilla tärkeimmillä osakeindekseillä, hyödykkeillä ja valuutoilla. Niistä on tullut nopeasti...

MEXC 10% Kaupankäyntimaksujen alennus

Kiinnitä se Pinterestiin