Vad är Core (CORE)?

Vad är Core (CORE)?

I denna omfattande guide till Core (CORE) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Core (CORE) token. Att förstå bakgrunden till skapandet av Core, dess underliggande teknik och dess uppdrag är avgörande för att uppskatta det värde som det tillför ekosystemet, vilket ger dig kunskap och förtroende att gå med i Core (CORE)-communityn. 

Var man kan köpa Core (CORE)?

En sak i taget. Att köpa Core (CORE) innebär en trestegsprocess. Först, skapa ett konto på en ansedd kryptovalutabörs som stödjer Core (CORE). Därefter sätter du in pengar på ditt konto, med hänsyn till de olika avgiftsstrukturer som är förknippade med olika betalningsmetoder som kredit- och betalkort, e-plånböcker och direkta banköverföringar. Slutligen, köp Core (CORE) på börsen genom att ange det belopp du vill spendera, med plattformen beräknar motsvarande belopp av Core (CORE) baserat på den aktuella marknadskursen. Vi rekommenderar att du köper Core (CORE) på någon av följande kryptovalutabörser:

1

 Bybit

Skapa ett Bybit-konto

Avgifter (Maker/Taker)                   0.1%*-0.1%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                              400
+

Bonus vid registrering
 $30 000 bonus för registrering*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

2

 MEXC

Skapa ett MEXC-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                             1500
+

Bonus vid registrering
 10% reducerade handelsavgifter och upp till $170 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Oceanien och Afrika

3

 Gate.io

Skapa ett Gate.io-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                           
1000+

Bonus vid registrering
 Upp till $100 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

Förståelse för Core (CORE):
En djupgående guide till dess funktioner och användningsområden

Core (CORE) är ett banbrytande projekt som är utformat för att tackla Blockchain-trilemmat, ett långvarigt problem som alla kryptovalutor, inklusive Bitcoin och Ethereum, måste navigera. Detta trilemma hävdar att det finns inneboende avvägningar att göra mellan optimal säkerhet, skalbarhet och decentralisering, där två element vanligtvis prioriteras på bekostnad av det tredje. Core:s innovativa lösning på denna utmaning ligger i dess nya Satoshi Plus-konsensusmekanism, som fungerar i hjärtat av Core-nätverket.

Satoshi Plus-konsensus kombinerar Proof of Work (PoW) och delegerad Proof of Stake (DPoS) för att utnyttja styrkorna hos båda och effektivt mildra deras respektive svagheter. Bitcoin:s datorkraft understödjer decentralisering, medan DPoS- och ledarvalsmekanismerna stärker skalbarheten. Hela nätverket, som arbetar i harmoni, upprätthåller robusta säkerhetsåtgärder. Som den första kedjan att implementera denna nya konsensusmekanism skapar Core förutsättningar för ett mer balanserat och optimerat blockkedjesystem.

Core har sin egen valuta - CORE, kedjans baslagervaluta, som är avgörande för dess verksamhet. Core:s infrastruktur innehåller en mängd viktiga komponenter och roller, såsom validatorer som ansvarar för blockproduktion och transaktionsvalidering, och relayers som överför BTC-blockheaders till Core-nätverket. BTC Miners säkrar Bitcoin-nätverket via PoW och CORE Holders, innehavare av CORE-valutan, deltar i staking genom att delegera sina innehav till en validerare. Verifierare spelar en viktig roll för att upprätthålla nätverkets integritet genom att rapportera skadliga beteenden.

Core har en särskild strategi för styrning, som underlättas av Core DAO (Decentralized Autonomous Organization). Denna aspekt av nätverket betonar gemenskapens roll i beslutsfattandet och den övergripande driften av Core-nätverket. Trots sina rötter i Geth-kodbasen utmärker sig Core med sitt unika Satoshi Plus Consensus och skapandet av en flytande marknad för validatorer och belöningar som uppmuntrar till brett deltagande.

Core-projektet är ett viktigt steg mot att uppnå den svårfångade balansen mellan säkerhet, skalbarhet och decentralisering i blockkedjevärlden. Det är ett bevis på den kontinuerliga utveckling och innovation som är drivkraften bakom det bredare införandet av Web 3.

Hur fungerar Core (CORE)?

Core:s funktionalitet är beroende av dess innovativa Satoshi Plus konsensusmekanism. Denna nya modell kombinerar styrkorna hos PoW och DPoS för att åtgärda de brister som är förknippade med var och en av dem. Bitcoin:s datorkraft garanterar nätverkets decentralisering, medan DPoS- och ledarvalsmekanismerna förbättrar dess skalbarhet. Den kombinerade effekten av dessa system upprätthåller Core:s övergripande säkerhet.

Viktiga komponenter bidrar till Core:s funktion. Validatorer, som producerar block och validerar transaktioner, blir en del av nätverket genom att registrera sig och låsa upp en återbetalningsbar CORE-deposition. Relayers, som har till uppgift att vidarebefordra BTC-blockheaders till Core-nätverket, måste också registrera sig och låsa upp en CORE-deposition. Bitcoin miners säkrar Bitcoin-nätverket med PoW och kan delegera sin hashkraft till en validerare för att påverka Satoshi Plus-konsensus. Innehavare av Core token kan delta i staking genom att delegera sina innehav till en validerare.

För att säkerställa nätverkets integritet använder Core verifierare som rapporterar allt skadligt beteende i nätverket. Framgångsrikt verifierade påståenden kan leda till påföljder för validatorer som missköter sig, inklusive sänkning av belöningar eller insatser, eller fängelse. Valmekanismen för validerare spelar också en viktig roll i driften av Core, och avgör de 21 bästa validerarna som kommer att ingå i valideraruppsättningen varje omgång baserat på deras hybridpoäng.

Hybridpoängen, ett resultat av en protokollfunktion som används i beräkningar av val av validerare, tar hänsyn till både BTC-hashkraften och CORE som delegerats till en validerare. Detta introducerar en mer dynamisk och demokratisk process för att välja validerare. Cores drift är uppdelad i rundor och slots. I varje omgång, som för närvarande varar i en dag, väljs 21 validerare med de högsta hybridpoängen för att bilda valideraruppsättningen. Dessa validatorer ansvarar sedan för att producera block på Core-nätverket under den tid som rundan varar. I slutet av varje runda beräknas och distribueras de ackumulerade belöningarna, och validatorernas kvorum för nästa runda fastställs.

Under rundan delas operationen ytterligare in i slots. Varje slot är en kort period på 3 sekunder under vilken en ärlig validator antingen producerar ett block eller misslyckas med att göra det. Denna round-robin-metod för blockproduktion säkerställer kontinuerlig drift och minimerar potentiell stilleståndstid.

Epoker spelar också en avgörande roll i driftscykeln för Core-nätverket. En epok är för närvarande inställd på 200 slots, eller ungefär 10 minuter, och representerar den cykellängd som systemet använder för att kontrollera varje validators status. Validerare som har fängslats på grund av skadliga aktiviteter utesluts från kvorumet under denna kontroll, vilket bidrar till att upprätthålla en mer eller mindre konstant TPS inom en given omgång. Denna mekanism stärker ytterligare säkerheten och tillförlitligheten i Core-nätverket.

Core DAO (Decentralized Autonomous Organization) övervakar styrningen av Core-nätverket. Genom DAO fattas nätverksbeslut på ett verkligt demokratiskt sätt, vilket ger gemenskapen en röst och förstärker nätverkets decentralisering.

Alla dessa komponenter och mekanismer samverkar för att skapa ett dynamiskt, säkert och effektivt blockkedjenätverk som på ett robust sätt tar itu med blockkedjetrilemmat. På så sätt erbjuder Core en unik, nästa generations lösning som kan fungera som en språngbräda för ett bredare införande av Web 3-teknik.

Satoshi Plus Konsensus

Core (CORE) Tokenomics

Core (CORE) token arbetar med en "Sound Supply"-modell, med inspiration från Bitcoin:s modell för sunda pengar. Det finns ett hårt tak på 2,1 miljarder token för CORE:s utbud, vilket innebär att produktionen av dessa token så småningom kommer att upphöra. CORE lägger dock till en ytterligare twist genom att implementera en mekanism som liknar Ethereum:s "Ultra Sound Money"-modell. En del av alla blockbelöningar och transaktionsavgifter kommer att brännas. Den exakta procentsatsen som ska brännas kommer att beslutas av DAO. Denna förbränningsmekanism säkerställer att även om det totala antalet CORE tokens asymptotiskt kan närma sig 2.1 miljarder, kommer det aldrig helt att nå detta antal, vilket återspeglar Avalanches tokenomics-modell.

Core:s utsläppskurva är utformad för att gradvis distribuera blockbelöningar för CORE över en längre period på 81 år. Denna långa utbetalningsperiod ökar sannolikheten för kedjans framgång genom att säkerställa att alla nätverksdeltagare är fullt motiverade före övergången till kompensation enbart genom transaktionsavgifter. I huvudsak kan denna ytterligare blockbelöning i form av CORE uppfattas som ett sätt för befintliga BTC miners att fortsätta ta emot subventioner efter upphörandet av Bitcoin-blockbelöningar runt 2040. De kan uppnå detta genom att bli validerare på Core-nätverket och utnyttja sin befintliga hashkraft.

Denna tokenomics-design återspeglar Core:s åtagande att skapa ett hållbart, långsiktigt nätverk. Genom att tillhandahålla stabila incitament för deltagare säkerställer Core livslängden för sin blockchain samtidigt som den också erbjuder en övertygande lösning för BTC miners som ser fram emot slutet av Bitcoin-blockbelöningar.

Hur är Core (CORE)-nätverket säkrat?

Core (CORE)-nätverket är säkrat genom flera omfattande metoder som är utformade för att avvärja ett brett spektrum av potentiella hot. Dessa hot kan i allmänhet delas in i två kategorier: nätverksattacker och konsensusattacker.

För att motverka nätverksattacker som DDoS (Distributed Denial of Service), Eclipse och BGP Hijack använder Core en kombination av åtgärder. Dessa inkluderar transaktionsfiltrering, geografisk spridning av noder, slumpmässigt val av noder för P2P-kommunikation och upprätthållande av en officiellt publicerad seed-lista för publika noder. Dessa strategier gör det svårare för potentiella angripare att effektivt rikta in sig på nätverket.

Konsensusattacker har dock ett bredare spektrum av hotvektorer. För att motverka dessa använder Core en unik kombination av PoW, DPoS och sin valmekanism för validatorer. Dessa strategier ger Core-nätverket olika fördelaktiga egenskaper. Förhandsberäkning och självisk mining är inte genomförbara hot på grund av Core:s fasta validatoruppsättning på ett round-robin-manér, som syftar till att manipulera en pseudorandom-mekanism som inte finns i Core:s system. Även om censur och transaktionsfördröjningar potentiellt skulle kunna uppstå, mildras de så länge det finns ärliga validerare i uppsättningen.

Vissa andra typer av attacker, som 51%- och Sybil-attacker, kan inte motverkas helt, men de är ekonomiskt oklokt att försöka och mycket svåra att uppnå med tanke på Core:s rankning genom hybridpoängen för validerarnas hashkraft och insats. Långdistansattacker mildras av Core:s checkpointing-system och förlitande på PoW, som i sig inte lider av denna typ av attack.

Checkpointing spelar också en roll för att mildra potentiella kortdistansattacker, som blir mer relevanta när de kombineras med långdistansattacker och checkpointing-mekanismer. Genom sina innovativa mekanismer tillhandahåller Core robusta säkerhetsåtgärder för att skydda sitt nätverk och erbjuda en säker plattform för sina användare och validerare.

Core utvecklingsuppdateringar under 2023

År 2023 har Core (CORE) gjort betydande framsteg i sin utveckling, med fokus på tekniska framsteg och uppdateringar av sitt nätverk. Medan detaljer om själva projektet redan har täckts i stor utsträckning, är här de anmärkningsvärda tekniska utvecklingarna och nätverksuppdateringarna:

 • Lansering av Mainnet: Core:s mainnet lanserades i januari 2023, vilket markerar ett avgörande steg i utvecklingen av Core:s blockkedja. Denna lansering representerar övergången av Core från ett konceptuellt ramverk till ett funktionellt blockkedjenätverk.

 • Förbättring av mekanismen för samförstånd: Core använder konsensusmekanismen "Satoshi Plus", en blandning av Bitcoin:s Proof-of-Work (PoW) och Ethereum:s Delegated Proof-of-Stake (DPoS). Denna hybridmodell syftar till att lösa blockkedjans trilemma genom att balansera decentralisering, skalbarhet och säkerhet.

 • Säkerhetsgranskningar: Nätverkets säkerhet är högsta prioritet för Core. År 2023 genomgick blockkedjan en säkerhetsrevision av CertiK, ett ledande företag inom blockkedjesäkerhet. Granskningen hjälper till att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsproblem.

 • Modell för styrning: Core drivs enligt en decentraliserad autonom organisationsmodell (DAO). Denna styrningsstruktur innebär att samhället deltar i beslutsprocesser, såsom inställningar för transaktionsavgifter, protokolluppgraderingar och utvecklingsförslag.

 • Tokenomics och distribution av leveranser: Det totala utbudet av CORE tokens är begränsat till 2.1 miljarder, med ett cirkulerande utbud av 855,761,890 CORE. Utbudet distribueras över olika kategorier inklusive nod mining, användarbelöningar, bidragsgivarbelöningar, reserver, relayerbelöningar och en kassafond.

 • Börsnoteringar och handelspar: CORE tokens är listade på flera kryptovalutabörser, inklusive framstående sådana som Huobi och OKX. Dessa listningar ökar tillgängligheten av CORE tokens för handel och investeringar.

 • Utveckling av tillämpningar för ekosystem: Core fokuserar på att utveckla applikationer inom sitt ekosystem, inklusive verktyg och plattformar för decentraliserad finansiering (DeFi). Dessa applikationer syftar till att förbättra nyttan och funktionaliteten hos Core blockchain.

 • Tokens användbarhet och användningsfall: CORE token fungerar som både ett verktyg och styrning token inom Core-nätverket. Dess användningsområden inkluderar betalningar av transaktionsavgifter, deltagande i styrning och som belöningar för nätverkets bidragsgivare.

Dessa uppdateringar indikerar Core:s åtagande att bygga ett skalbart, säkert och användarcentrerat blockkedjeekosystem. Det är dock viktigt att komma ihåg att kryptovalutamarknaden är mycket volatil och oförutsägbar, och därför bör alla investeringar göras med försiktighet och grundlig forskning.

Hur du förvarar dina Core (CORE) Tokens

Ledger hårdvaruplånet
Trezor hårdvaruplånet

Bästa kryptovalutaplånbok för Core (CORE)

Att navigera i världen av kryptovalutaplånböcker kan vara ett riktigt äventyr, eftersom det finns många alternativ som passar olika behov. För att hitta den perfekta plånboken för dig bör du ta hänsyn till dina handelsvanor och den säkerhetsnivå du behöver. Generellt sett finns det två huvudkategorier av plånböcker: plånböcker med varm lagring (digital) och plånböcker med kall lagring eller hårdvaruplånböcker (fysisk).

Varje typ av plånbok har sina egna för- och nackdelar, så det finns inte nödvändigtvis en lösning som passar alla. När du påbörjar din resa för att hitta den bästa kryptoplånboken för din Core (CORE) tokens, kom ihåg att vara öppen och utforska de funktioner som motsvarar dina personliga preferenser och krav.

När du väljer rätt plånbok för din Core (CORE) tokens, ta hänsyn till följande faktorer:

 • Handelsfrekvens: Heta plånböcker är i allmänhet mer lämpliga för aktiva handlare eftersom de kan logga in snabbt och gör det möjligt att köpa och sälja krypto utan problem. Kalla plånböcker är å andra sidan bättre lämpade för dem som gör mindre frekventa affärer.
 • Kryptovalutor som stöds: Även om inte alla plånböcker är anpassade till alla kryptovalutor, kan några av de bästa plånböckerna handla med ett stort antal valutor och erbjuder en mångsidig upplevelse. Se till att den plånbok du väljer stöder Core (CORE).
 • Säkerhetsproblem: Om du är orolig för eventuella hackningsincidenter ger en fysisk kall plånbok som förvaras i ett kassaskåp eller på en säker plats hemma det bästa skyddet. Men om du är säker på att skydda din varma plånbok kanske du föredrar dess bekvämlighet.
 • Tillhörande kostnader: Undersök kostnaderna för varje plånboksalternativ. Många hot wallets är gratis att installera, medan cold wallets, som är hårdvara, kräver en investering i förväg.
 • Plånboksfunktioner: Även om de grundläggande funktionerna för kryptovalutaplånböcker är desamma kan ytterligare funktioner skilja en plånbok från en annan. Heta plånböcker har ofta avancerade rapporteringsverktyg, insikter om kryptomarknaden och valutakonverteringsfunktioner. Säkerhetsfunktioner kan också vara en viktig faktor när du fattar ditt beslut.

Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter kan du bättre välja den perfekta plånboken för kryptovalutor för din Core (CORE) symboliska symboler.

För en mer djupgående översikt över kryptovalutaplånböcker, besök vår "Kryptovalutaplånböcker förklaras" guide.

Om du planerar att hantera större mängder krypto kan det vara ett klokt beslut att investera i kylförvaring. Två av de mest populära kylförvaringsalternativen är Ledger Nano och Trezor.

Ledger skapar plånböcker för kallförvaring som är utformade för användare som prioriterar säkerhet. Deras plånböcker är fysiska enheter som ansluts till din dator och du kan bara skicka kryptovaluta från dem när de är anslutna. Ledger erbjuder en rad olika produkter, bland annat Ledger Nano S och Ledger Nano X, som har Bluetooth-anslutning.

Trezor, en föregångare inom hårdvaruplånboksbranschen, kombinerar förstklassig säkerhet med ett intuitivt gränssnitt och kompatibilitet med olika datorplånböcker. Denna blandning gör den lämplig för både nybörjare och erfarna användare. Trezor har med tiden vunnit stor respekt inom Bitcoin-gemenskapen. De erbjuder två primära modeller - Trezor One och Trezor Model T, som har en inbyggd pekskärm.

Core (CORE) Pris och diagram

Hitta aktuella Core (CORE) prisdiagram, handelsvolym, marknadskapital, historisk prisutveckling och annan viktig information för att hjälpa dig med din handel med kryptovalutor och investeringar på CoinMarketCap.
Här kan du se följande:
 • Marknadsvärde och daglig handelsvolym
 • Aktuellt marknadspris för varje kryptovaluta i förhållande till USD (och vissa lokala valutor)
 • Cirkulerande och total tillgång
 • Historiska diagram med priser i förhållande till USD, Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).
CoinMarketCap

Vanliga frågor (FAQ)

Var är det bästa stället att köpa Core (CORE)?

Vi rekommenderar att du antingen Bybit, MEXC eller på vår Gate.io eftersom dessa plattformar utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Hur man köper Core (CORE) i Europa?

I Europa förvärvar man Core (CORE) tokens är en smidig process med många välrenommerade plattformar för kryptovalutaväxling som kan tillgodose dina behov. Bland de bästa valen rekommenderar vi Bybit, MEXC, eller Gate.io på grund av deras enastående prestanda på nyckelområden som funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Dessa plattformar har etablerat en stark närvaro inte bara i Europa utan även globalt och erbjuder ett omfattande utbud av kryptovalutor, inklusive Core (CORE).

Hur man köper Core (CORE) i USA?

För Förenta staterna gäller följande Core (CORE) tokens är också en enkel process, vi rekommenderar särskilt MEXC, en toppbörs som utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

MEXC har etablerat en stark närvaro i USA och över hela världen och erbjuder ett brett utbud av kryptovalutor, inklusive Core (CORE). Tillhandahåller kunder som är baserade i USA, MEXC erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, en lyhörd kundtjänst och flera betalningsalternativ, vilket gör det enkelt för användare i hela landet att investera i digitala valutor.

Hur mycket kostar Core (CORE) att köpa?

Till skillnad från traditionella handelsalternativ tillåter kryptovaluta fraktionella köp, så du behöver inte köpa hela mynt. Denna flexibilitet innebär att du kan börja investera i Core (CORE) och andra digitala valutor med en investering så låg som $1!

Är det säkert att köpa Core (CORE)?

Att skydda sina investeringar är en gemensam ansträngning, och att följa rekommenderade säkerhetsrutiner är avgörande. Det första steget för att säkert köpa Core (CORE) är att välja en välrenommerad börs känd för sin tillförlitlighet och starka säkerhetsåtgärder. Se till att välja en börs med ett bevisat track record och positivt rykte i branschen för att minimera potentiella risker.

Är det möjligt att omvandla Core (CORE) till kontanter?

Absolut! När du har valt din föredragna plattform för kryptovalutautbyte kan du enkelt konvertera dina Core (CORE) token till kontanter till den aktuella marknadskursen med hjälp av börsens användarvänliga handelsgränssnitt.

Vad är det som är Core (CORE) Prognos för kryptopriset?

Att exakt förutsäga den Core (CORE) Det är en utmaning att beräkna priset för en viss tidsperiod, men olika grundläggande faktorer ger en inblick i token:s potentiella prisfluktuationer och volatilitet. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är bland annat:

 • Antagningsgrad - Ökad aktivitet på kedjan, drivet av det ökande antalet utvecklare och användare på Core (CORE) plattform, kan leda till högre efterfrågan och värde för den. Denna expansion kan också öka investerarnas förtroende och få fler människor att köpa och behålla token.
 • Innovativ utveckling - Införandet av innovativa funktioner som förbättrar Core (CORE)'s kan göra projektet mer attraktivt för användning eller investering, vilket potentiellt kan driva upp priset på token. Dessutom kan Core (CORE) Värdet av kryptovalutan kan öka kraftigt efter tillkännagivanden om nya partnerskap och investeringar i projektet.
 • Marknadssentiment - De övergripande marknadsutsikterna påverkar i hög grad Core (CORE) prisutvecklingen för krypto. En riskfylld attityd bland globala investerare uppmuntrar köpaktivitet på kryptomarknaden, vilket stödjer Core (CORE)'s pris. Å andra sidan kan ett nedåtgående eller riskavert sentiment utlösa utförsäljningar som kan påverka priset på marknaden negativt.
Senast uppdaterad Dec 22, 2023

Dela denna sida:

Binance 10% Erbjudande

Senaste inlägg

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guideI denna omfattande guide till Gaimin (GMRX) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Gaimin (GMRX) tokens....

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovalutans ekosystem är en transformativ bro som förbinder de materiella tillgångarna i den traditionella finansvärlden med den innovativa, decentraliserade världen av...

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guideI denna omfattande guide till AEVO (AEVO) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och förvarar din AEVO (AEVO) på ett säkert sätt tokens....

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guideI denna omfattande guide till Portal (PORTAL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur man köper och säkert förvarar sin Portal (PORTAL)...

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guideI denna omfattande guide till Pixels (PIXEL) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktioner och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonuserbjudande

Topprankade Börsar

Topprankade plånböcker

Senaste recensioner

Margex recension

Margex recension

Margex Review 2024Margex review summary Margex, grundat 2020 och med huvudkontor i Seychellerna, är en handelsplattform för kryptovalutahävstång som vänder sig till ett brett utbud av handlare, från nybörjare till erfarna proffs. Plattformen ...

Bitpanda recension

Bitpanda recension

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har framgångsrikt omdefinierat investeringsupplevelsen genom att skapa en användarcentrerad, inkluderande plattform skräddarsydd för att tillgodose individer med olika ekonomiska bakgrunder och kunskapsnivåer. ....

BYDFi recension

BYDFi recension

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi är en kryptovalutautbytesplattform som syftar till att tillhandahålla ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt för individer och institutioner att köpa, sälja och handla kryptovalutor. Plattformen är utformad ...

MoonXBT Recension

MoonXBT Recension

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT är en handelsplattform som syftar till att ta din investering till månen med det innovativa sättet för social handel. MoonXBT är baserat på Caymanöarna och har kontor i hela Östasien och ...

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Sammanfattning PrimeXBT-kryptovalutabörsen är en one-stop-shop-handelsplattform som stöder handel med kryptovalutor, de flesta större aktieindex, råvaror och utländska valutor. De har snabbt blivit ...

MEXC 10% Rabatt på handelsavgifter

Fäst den på Pinterest