Wat is Hash Rate?

Wat is Hash Rate in cryptografie

Wat is Hash Rate en hoe werkt het?

Het concept van hash rate staat centraal in het begrijpen hoe cryptocurrencies en blockchain-technologie functie. In de kern is de hash rate een maat voor de verwerkingskracht van het netwerk van computers die deelnemen aan de mining en transactieverificatieprocessen op een Proof-of-Work (PoW) blockchain, zoals Bitcoin. Deze snelheid kwantificeert het aantal pogingen om cryptografische puzzels op te lossen die het netwerk per seconde kan doen. Elke keer dat een nieuwe transactie moet worden toegevoegd aan de blockchain, moeten deze puzzels worden opgelost om de transactie te valideren en te beveiligen binnen de blockchain.

De 'hash' in hash rate verwijst naar de uitvoer van een hashfunctie, een complex algoritme dat wordt gebruikt in het proces van mining. Een hashfunctie neemt invoergegevens (zoals transactiegegevens) en produceert een reeks cijfers en letters met een vaste lengte, die uniek is voor die specifieke gegevensset. Deze hash fungeert als een digitale vingerafdruk voor de gegevens. Om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen, concurreren miner's om een specifieke hashwaarde te vinden die voldoet aan bepaalde criteria die zijn ingesteld door het blockchainprotocol. Dit proces staat bekend als proof of work en is fundamenteel voor het handhaven van de veiligheid en integriteit van de blockchain.

Hogere hash rates wijzen op meer rekenkracht en dus een groter vermogen om transacties snel en veilig te verwerken en valideren. Als de hash rate hoog is, duidt dit op een gezond en veilig netwerk, omdat meer rekenkracht het moeilijker maakt voor kwaadwillende actoren om de blockchain te veranderen. Omgekeerd kan een lage hash rate duiden op kwetsbaarheden in het netwerk, waardoor het voor aanvallers mogelijk makkelijker wordt om het systeem te compromitteren. Samengevat meet de hash rate niet alleen de gezondheid en veiligheid van een blockchain, maar heeft het ook een directe impact op de efficiëntie en het vermogen om transacties af te handelen.

Meting en schaal van hash rate

De meting en de schaal van de hashesnelheid zijn cruciaal voor het begrijpen van de rekeninspanning die nodig is voor cryptocurrency mining. Hash rate wordt meestal gemeten in hashes per seconde (H/s), en deze metriek schaalt op naar kilohash (KH/s), megahash (MH/s), gigahash (GH/s), terahash (TH/s), petahash (PH/s), en zelfs hoger. Elke stap omhoog vertegenwoordigt een toename met een factor duizend. Bijvoorbeeld, 1 MH/s is gelijk aan 1.000 KH/s.

Deze metrieken zijn niet zomaar getallen; ze symboliseren de hoeveelheid werk die de hardware van miners verricht in het netwerk. Een hogere hashing rate betekent dat er meer rekenkracht wordt gebruikt om het netwerk te beveiligen en transacties te verwerken. Dit is belangrijk omdat hoe meer hashingkracht een netwerk heeft, hoe moeilijker het is voor een enkele entiteit om het aan te vallen of te compromitteren. De hashing rate is een directe indicator van de gezondheid en veiligheid van een blockchain netwerk. Een gestaag hoge of stijgende hashing rate suggereert een sterk en groeiend netwerk, terwijl een dalende hashing rate kan duiden op problemen of afnemende interesse in het netwerk.

In de context van een individuele miner geeft de hash rate de efficiëntie en het vermogen van hun machine weer. Miners met een hogere hash rate hebben een betere kans om de cryptografische puzzels op te lossen die nodig zijn om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen en zo de bijbehorende beloningen in cryptocurrency te verdienen. Samengevat is het begrijpen van de meting en de schaal van de hashing rate essentieel voor het beoordelen van zowel het potentiële succes van de individuele miner als de algehele robuustheid van een cryptocurrency-netwerk.

Evolutie van de Hash-snelheid van Bitcoin

De evolutie van Bitcoin's hash rate door de jaren heen is een bewijs van de groeiende interesse en technologische vooruitgang in de wereld van cryptocurrency. Vanaf het begin was de hash rate van Bitcoin relatief laag, als gevolg van het beperkte aantal miner's en de rudimentaire mining hardware die in gebruik was. Toen Bitcoin echter aan populariteit en waarde won, begonnen meer mensen en organisaties met mining, wat bijdroeg aan een aanzienlijke stijging van de hash rate van het netwerk.

De vooruitgang in mining technologie heeft een cruciale rol gespeeld in deze groei. De overgang van CPU's naar GPU's, en later naar meer gespecialiseerde ASIC's (Application-Specific Integrated Circuit) miner's, heeft geleid tot efficiëntere en krachtigere mining opstellingen. ASIC's, die speciaal zijn ontworpen voor Bitcoin mining, hebben de hashesnelheid drastisch verhoogd doordat ze hashes veel sneller kunnen berekenen en oplossen dan hun voorgangers.

Deze voortdurende stijging van de hash rate van Bitcoin is cruciaal geweest voor het handhaven van de veiligheid van het netwerk. Hoe hoger de hash rate, hoe veiliger het netwerk is tegen potentiële aanvallen, zoals de 51% aanval. Bovendien verbetert een hogere hash rate de efficiëntie van transacties, omdat meer miner's die op het netwerk werken betekenen dat transacties sneller verwerkt en geverifieerd kunnen worden. De evolutie van de hash rate van Bitcoin is een weerspiegeling van zowel de toenemende wereldwijde interesse in Bitcoin als de snelle technologische vooruitgang in cryptocurrency mining.

Evolutie van Bitcoin's Hash Rate

Hashpercentage in cryptocurrency-ecosystemen

De hash rate in cryptocurrency ecosystemen is een vitale indicator van hun kracht en volwassenheid. Verschillende cryptocurrencies vertonen verschillende hash rates, die aanzienlijk beïnvloed kunnen worden door de grootte van het netwerk, de efficiëntie van de gebruikte mining hardware en de totale deelname van miners. Gevestigde cryptocurrencies zoals Bitcoin hebben meestal hogere hash rates door hun grote netwerk van miners en de meer geavanceerde mining hardware die gebruikt wordt. Deze hoge hash rate duidt op een robuust en veilig netwerk, aangezien de kans op het succesvol uitvoeren van een 51% aanval (waarbij een aanvaller controle krijgt over meer dan 50% van het mining vermogen) aanzienlijk kleiner is.

Nieuwere of minder populaire cryptocurrencies hebben daarentegen vaak lagere hashsnelheden. Dit kan worden toegeschreven aan een kleiner netwerk van miner's en minder efficiënte mining hardware. Hoewel deze netwerken nog steeds functioneel zijn, zijn ze potentieel kwetsbaarder voor beveiligingslekken, waaronder double-spending aanvallen. De lagere hashsnelheid betekent dat deze netwerken mogelijk minder bestand zijn tegen gezamenlijke aanvallen dan hun meer gevestigde tegenhangers. Het is echter belangrijk om op te merken dat een lagere hash rate in een kleiner netwerk niet automatisch een slechte beveiliging betekent, maar eerder het relatieve stadium van ontwikkeling en miner betrokkenheid in het ecosysteem weerspiegelt.

De hash rate heeft ook invloed op de snelheid en efficiëntie van transactieverwerking in een cryptocurrency netwerk. Netwerken met een hogere hash rate kunnen transacties sneller en betrouwbaarder verwerken. Deze efficiëntie is cruciaal voor de schaalbaarheid en bruikbaarheid van een cryptocurrency, vooral voor diegene die een wijdverspreide adoptie nastreven. Samengevat dient de hash rate als een barometer voor de gezondheid, veiligheid en efficiëntie van een cryptocurrency netwerk, en weerspiegelt het de fase van groei en het vertrouwen van de gebruikers.

Factoren die de prestaties van de hash rate beïnvloeden

Verschillende factoren hebben een significante invloed op de prestaties van de hashsnelheid in cryptocurrency mining, waarbij elke factor een unieke rol speelt bij het bepalen van de efficiëntie en het succes van mining-operaties.

Mining Hardware: Het type hardware dat gebruikt wordt is een van de meest kritieke factoren. Geavanceerde hardware zoals ASIC's (Application-Specific Integrated Circuits) zijn ontworpen om de prestaties van de mining te optimaliseren en bieden daardoor aanzienlijk hogere hashsnelheden in vergelijking met algemene hardware zoals GPU's (Graphics Processing Units) en CPU's (Central Processing Units). De technologische vooruitgang en efficiëntie van de mining hardware correleren direct met de hashsnelheid, waarbij krachtigere hardware hogere hashsnelheden oplevert.

Mining Software: De keuze van mining software speelt ook een cruciale rol. Software die geoptimaliseerd is voor specifieke hardware of mining algoritmes kan de mining efficiëntie enorm verbeteren. Met bepaalde softwareoplossingen kunnen miner's instellingen als kloksnelheden, ventilatorsnelheden en andere operationele parameters aanpassen, wat kan leiden tot verbeteringen in de hashsnelheid. De compatibiliteit en optimalisatie van de mining software met de gekozen hardware zijn essentieel voor het bereiken van de best mogelijke hashsnelheid.

Mining Zwembaden: Mining pools zijn groepen van miners die hun rekenkracht combineren om hun kansen op mining een blok te vergroten en beloningen te ontvangen. Door lid te worden van een mining pool, kunnen individuele miners bijdragen aan een grotere, collectieve hash rate, waardoor de algehele effectiviteit en de kans op het verdienen van beloningen toeneemt. De gecombineerde rekenkracht van de pool betekent dat blokken vaker kunnen worden gemined dan door solo miner's, waardoor pools voor velen een aantrekkelijke optie zijn.

Netwerk moeilijkheid: De moeilijkheidsgraad van het netwerk, die zich in de loop van de tijd aanpast op basis van de totale mining kracht van het netwerk, heeft een directe invloed op de hashsnelheid. Als de moeilijkheidsgraad toeneemt, hebben miner's meer rekenkracht nodig om de cryptografische puzzels op te lossen, wat kan leiden tot een daling van de individuele hashsnelheid als de hardwaremogelijkheden constant blijven. Omgekeerd, als de moeilijkheidsgraad afneemt, kan de bestaande hardware gemakkelijker hogere hashsnelheden bereiken.

Energiekosten: De elektriciteitskosten zijn een belangrijke factor in de winstgevendheid en duurzaamheid van mining. Hoge energiekosten kunnen de winstgevendheid van mining-activiteiten verminderen, vooral in regio's waar de elektriciteitsprijzen hoog zijn. Mijnbouwers die werken in gebieden met lagere elektriciteitskosten hebben een concurrentievoordeel. Sommige miner's maken zelfs gebruik van hernieuwbare energiebronnen om de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verhogen.

Temperatuur en koeling: Effectieve koelsystemen zijn essentieel voor het behouden van optimale prestaties van mining hardware. Oververhitting kan leiden tot verminderde efficiëntie of zelfs hardwarestoringen. Miners gebruiken verschillende koeltechnieken, waaronder ventilatoren, koellichamen en vloeistofkoelsystemen, om hun apparatuur op de ideale temperatuur te houden. Efficiënt temperatuurbeheer helpt niet alleen bij het behouden van consistente hashsnelheden, maar verlengt ook de levensduur van de mining hardware.

Samengevat is de hash rate performance in cryptocurrency mining een veelzijdig aspect dat wordt beïnvloed door hardwarecapaciteiten, software-efficiëntie, collectieve inspanningen in mining pools, de heersende netwerkmoeilijkheid, operationele kosten zoals elektriciteit en effectief temperatuurbeheer van de mining setup. Elke factor draagt bij aan het algehele succes en de winstgevendheid van mining-operaties.

Hash-snelheden vergelijken tussen verschillende cryptocurrencies

Het vergelijken van hashing rates tussen verschillende cryptocurrencies biedt inzicht in de efficiëntie, robuustheid en veiligheid van hun respectievelijke netwerken. Belangrijke cryptocurrencies zoals Bitcoin hebben doorgaans significant hogere hash rates, wat hun gevestigde netwerken met uitgebreide miner participatie weerspiegelt. Deze hoge hash rate draagt bij aan een sterke netwerkbeveiliging, waardoor het voor kwaadwillende actoren extreem uitdagend is om het netwerk te compromitteren.

Nieuwere of minder populaire altcoins hebben daarentegen meestal lagere hash rates. Deze lagere hashfrequentie geeft vaak aan dat het netwerk nog in de kinderschoenen staat en dat de mining gemeenschap kleiner is. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een zwakke beveiliging betekent, betekent het wel dat deze netwerken minder veerkrachtig zijn in vergelijking met netwerken met een hogere hash rate. Lagere hash rates kunnen ook invloed hebben op de verwerkingstijden van transacties en de algehele schaalbaarheid van het netwerk.

De hash rate dient dus als een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van het ontwikkelingsstadium en de veiligheidspositie van een cryptocurrency-netwerk. Het belicht de verschillen in technologische volwassenheid en miner betrokkenheid tussen verschillende blockchain-ecosystemen en geeft een duidelijk beeld van waar elke cryptocurrency staat in termen van netwerkstabiliteit en -efficiëntie.

Hash-snelheden vergelijken tussen verschillende cryptocurrencies

Hashpercentage en netwerkbeveiliging

De hash rate van een blockchainnetwerk is nauw verbonden met de veiligheid ervan. Een hogere hash rate geeft aan dat er een grotere hoeveelheid rekenkracht wordt gebruikt om transacties te delven en te valideren. Deze verhoogde kracht maakt het moeilijker voor een enkele entiteit om controle te krijgen over de meerderheid van de mining kracht van het netwerk, wat cruciaal is in het voorkomen van wat bekend staat als 51% aanvallen. Bij dergelijke aanvallen kan een entiteit met meer dan 50% van de mining macht mogelijk het netwerk manipuleren, bijvoorbeeld door munten dubbel uit te geven of te voorkomen dat nieuwe transacties worden bevestigd.

Als de hash rate hoog is, wordt het organiseren van een 51% aanval logistiek en financieel onhaalbaar voor aanvallers, omdat het een immense hoeveelheid middelen en energie zou vereisen om de benodigde rekenkracht te bereiken. Dit is in het bijzonder waar voor grote netwerken zoals Bitcoin, waar de hash rate zo hoog is dat de kosten voor het verwerven van de hardware en de elektriciteit die nodig zijn om het grootste deel van het netwerk te controleren onbetaalbaar zijn. Daarom wordt een hoge hash rate over het algemeen gezien als een teken van een gezonde, veilige blockchain.

Omgekeerd betekent een lagere hashsnelheid dat het netwerk minder veilig is en vatbaarder voor aanvallen. Wanneer de hash rate daalt, wordt het makkelijker en goedkoper voor een aanvaller om genoeg rekenkracht te verzamelen om een significant deel van het netwerk te controleren. Deze kwetsbaarheid is een groot probleem voor kleinere of nieuwere blockchainnetwerken, die misschien niet zoveel miner's hebben. In dergelijke gevallen moeten netwerkontwikkelaars en de gemeenschap vaak extra maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen, zoals het gebruik van verschillende consensusmechanismen of het verbeteren van netwerkmonitoring om aanvallen te voorkomen.

De relatie tussen de hashsnelheid en de waarde van cryptocurrency's

De relatie tussen hash rate en cryptocurrency waardering is complex en veelzijdig. Een hogere hash rate duidt vaak op een robuust en veilig netwerk, wat het vertrouwen van investeerders kan vergroten en mogelijk kan leiden tot een stijging van de prijs van de cryptocurrency. Dit komt omdat een hoge hash rate een hoge mate van miner toewijding en netwerkbeveiliging impliceert, waardoor de cryptocurrency aantrekkelijker wordt voor zowel bestaande als potentiële investeerders.

Omgekeerd kan een dalende hash rate duiden op een verlies van miner interesse of netwerkproblemen, wat kan leiden tot een verminderd vertrouwen van investeerders en mogelijk lagere prijzen. Het is echter belangrijk op te merken dat, hoewel er een correlatie is, het niet altijd een directe oorzaak-en-gevolgrelatie is. Andere marktfactoren, zoals nieuws over regelgeving, technologische ontwikkelingen en bredere economische omstandigheden, hebben ook een aanzienlijke invloed op de cryptocurrency-prijzen.

Bovendien kan de verhoogde efficiëntie in transactieverwerking en netwerkbetrouwbaarheid die gepaard gaan met hogere hashsnelheden de algehele functionaliteit en aantrekkingskracht van een cryptocurrency verbeteren. Deze functionele verbetering kan bijdragen aan een groter gebruik en een grotere vraag, waardoor de prijs mogelijk stijgt. Samengevat, hoewel de hash rate een belangrijke factor is in de waardering van cryptocurrency's, is het een van de vele elementen die investeerders en gebruikers in overweging nemen bij het evalueren van het potentieel en de stabiliteit van een cryptocurrency.

Uitdagingen en oplossingen voor hashtarieven in cryptografie Mining

In de wereld van crypto mining zijn er verschillende uitdagingen die de efficiëntie en winstgevendheid van miner's beïnvloeden. Hoge hardwarekosten zijn een belangrijke barrière, aangezien krachtigere en efficiëntere mining-apparatuur, zoals ASIC's, vaak duur zijn. Deze initiële investering kan een obstakel vormen, vooral voor individuele miner's of kleinere bedrijven.

Energieverbruik is een ander belangrijk punt van zorg. Mining heeft veel elektrische energie nodig, waardoor het duur is en het milieu zorgen baart. De winstgevendheid van mining kan sterk worden beïnvloed door lokale elektriciteitsprijzen, die wereldwijd sterk variëren.

De marktvolatiliteit speelt ook een rol. De waarde van de beloningen uit mining kan dramatisch fluctueren, wat een risicolaag toevoegt aan de mining-onderneming. Deze volatiliteit kan invloed hebben op het besluitvormingsproces met betrekking tot investeringen in mining hardware en activiteiten.

Oplossingen voor deze uitdagingen zijn divers en in ontwikkeling. Er worden voortdurend inspanningen geleverd om energie-efficiëntere mining hardware te ontwikkelen, met als doel zowel de impact op het milieu als de kosten van elektriciteit te verlagen. Daarnaast wenden sommige miner's zich tot hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- of windenergie, om hun activiteiten van energie te voorzien.

Als reactie op de marktvolatiliteit diversifiëren sommige miners hun activiteiten, mining verschillende cryptocurrencies op basis van de marktomstandigheden of nemen deel aan mining pools om de variatie in hun mining beloningen te verminderen.

Duidelijke regelgeving wordt ook een belangrijke factor. In regio's waar het wettelijke kader rond cryptocurrencies goed gedefinieerd en stabiel is, kunnen miner's met meer zekerheid en minder risico opereren.

Over het algemeen zijn de uitdagingen in crypto mining aanzienlijk, maar voortdurende innovaties en aanpassingen helpen miner's om deze problemen te beperken en hun activiteiten duurzamer en winstgevender voort te zetten.

Toekomstige trends en voorspellingen voor de groei van de hashsnelheid

De toekomstige trends en voorspellingen voor de groei van de hash rate in cryptocurrency mining wijzen in de richting van een traject van voortdurende toename. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door de voortdurende vooruitgang in mining hardware. De optimalisatie en ontwikkeling van efficiëntere en krachtigere mining-rigs maken hogere hashsnelheden mogelijk, waardoor de algehele verwerkingskracht van blockchainnetwerken toeneemt.

Een andere belangrijke trend is de opkomst van alternatieve mining-modellen, zoals cloud mining en gedecentraliseerde mining. Deze modellen worden populair vanwege hun toegankelijkheid en hun potentieel om de instapdrempel voor individuele miner's te verlagen. Cloud mining, bijvoorbeeld, stelt individuen in staat om mining stroom te huren van grotere datacenters, waardoor persoonlijke mining hardware niet meer nodig is.

Bovendien zal de stimulansstructuur in cryptocurrency mining naar verwachting de groei van de hash rate blijven aanwakkeren. Aangezien de waarde van cryptocurrencies aantrekkelijk blijft en er nieuwe munten en token's verschijnen, is er een blijvende motivatie voor miner's om hun rekenkracht bij te dragen.

Samenvattend zijn de voorspellingen voor de groei van de hash rate in de cryptocurrency-sfeer optimistisch, waarbij technologische vooruitgang en nieuwe mining-modellen een belangrijke rol spelen. Deze factoren, gecombineerd met de voortdurende aantrekkingskracht van cryptocurrency beloningen, suggereren dat hashrates in verschillende blockchain netwerken zullen blijven stijgen, wat een significante impact heeft op de marktdynamiek en de evolutie van blockchain technologie.

Laatst bijgewerkt op Dec 3, 2023

Deel deze pagina:

Binance 10% Aanbieding

Laatste berichten

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Portal (PORTAL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Portal (PORTAL) koopt en veilig bewaart...

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Pixels (PIXEL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Pixels (PIXEL) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Hoe Pyth Network (PYTH) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Pyth Network (PYTH) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Pyth Network (PYTH) kopen? Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Pyth Network (PYTH) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u Pyth Network kunt kopen en veilig...

Hoe Parcl (PRCL) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Parcl (PRCL) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Parcl (PRCL) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Parcl (PRCL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u uw Parcl (PRCL) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Hoe Wormhole (W) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Wormhole (W) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Wormhole (W) te kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Wormhole (W) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Wormhole (W) kunt kopen en veilig kunt bewaren tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonus Aanbieding

Top Beoordeelde Uitwisselingen

Top Beoordeelde Portemonnees

Laatste Beoordelingen

Margex Review

Margex Review

Margex Review 2024Margex review samenvatting Margex, opgericht in 2020 en gevestigd op de Seychellen, is een handelsplatform voor cryptocurrency's dat zich richt op een divers scala aan handelaren, van beginners tot doorgewinterde professionals. Het platform...

Bitpanda Review

Bitpanda Review

Bitpanda Review 2024Bitpanda review samenvatting Bitpanda heeft met succes de beleggingservaring geherdefinieerd door een gebruikersgericht, inclusief platform te ontwikkelen dat is afgestemd op mensen met verschillende financiële achtergronden en kennisniveaus....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Samenvatting BYDFi is een uitwisselingsplatform voor cryptocurrencies met als doel een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te bieden voor particulieren en instellingen om cryptocurrencies te kopen, verkopen en verhandelen. Het platform is ontworpen...

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Samenvatting MoonXBT is een handelsplatform dat als doel heeft je investering naar de maan te brengen met de innovatieve manier van social trading. MoonXBT is gevestigd op de Kaaimaneilanden en heeft kantoren in Oost-Azië en...

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Samenvatting De PrimeXBT cryptocurrency exchange is een one-stop-shop handelsplatform dat de handel in cryptocurrencies, de meeste grote aandelenindices, grondstoffen en vreemde valuta ondersteunt. Ze zijn snel uitgegroeid tot...

MEXC 10% Handelsvergoeding Korting

Prik het op Pinterest