Privacybeleid - Simplecryptoguide.com

Simplecryptoguide.com ("Bedrijf," "wij," of "ons") respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe deze te beschermen door middel van dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid regelt uw toegang tot en gebruik van www.simplecryptoguide.com, met inbegrip van alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via www.simplecryptoguide.com worden aangeboden (de "Website"), als gast of als geregistreerde gebruiker.

Wanneer u de Website bezoekt, zal de Onderneming bepaalde informatie over u te weten komen, zowel automatisch als door vrijwillige acties die u tijdens uw bezoek kunt ondernemen. Dit beleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen op de Website en in e-mail, tekst, of andere elektronische berichten tussen u en de Website.

Lees het Privacybeleid zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken of door te klikken om de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of ermee in te stemmen wanneer deze optie voor u beschikbaar wordt gesteld, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan het Privacybeleid. Indien u niet akkoord wenst te gaan met het Privacybeleid, dient u de Website niet te bezoeken of te gebruiken.

KINDEREN JONGER DAN 13 JAAR

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag informatie verstrekken aan of op de Website. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze Website of op of via een van zijn functies/registreer u niet op de Website, doe geen aankopen via de Website, gebruik geen van de interactieve of publieke commentaarfuncties van deze Website of verstrek geen informatie over uzelf aan ons, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of een schermnaam of gebruikersnaam die u eventueel gebruikt.

Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via christopher@simplecryptoguide.com.

INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Wanneer u de Website bezoekt, zal de Onderneming tijdens uw bezoek bepaalde informatie over u te weten komen.

Informatie die u aan ons verstrekt. De Website biedt verschillende plaatsen waar gebruikers informatie kunnen verstrekken. Wij verzamelen informatie die gebruikers verstrekken door formulieren op de Website in te vullen, door met ons te communiceren via contactformulieren, door te reageren op enquêtes, door zoekopdrachten uit te voeren op onze zoekfunctie, door opmerkingen of andere feedback te geven, en door informatie te verstrekken bij het bestellen van een product of dienst via de Website.

Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt om het gevraagde product en/of de gevraagde dienst te leveren, om onze algemene prestaties te verbeteren, en om u aanbiedingen, promoties en informatie te bezorgen.

Informatie die wij verzamelen door middel van automatische gegevensverzamelingstechnologie. Terwijl u door onze Website navigeert, kunnen wij technologieën voor automatische gegevensverzameling gebruiken, waaronder Google Analytics, om bepaalde informatie over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen te verzamelen. Dit omvat in het algemeen informatie over uw locatie, uw verkeerspatroon door onze website en eventuele communicatie tussen uw computer en onze Website. Wij zullen onder andere gegevens verzamelen over het type computer dat u gebruikt, uw internetverbinding, uw IP-adres, uw besturingssysteem en uw browsertype.

De informatie die wij automatisch verzamelen wordt gebruikt voor statistische gegevens en bevat geen persoonlijke informatie. Wij gebruiken deze gegevens om onze Website en ons dienstenaanbod te verbeteren. Voor zover u vrijwillig persoonlijke informatie aan ons verstrekt, zullen onze systemen de automatisch verzamelde informatie met uw persoonlijke informatie in verband brengen.

GEBRUIK VAN COOKIES EN PIXELS

Net als andere commerciële websites, maakt onze website gebruik van een standaard technologie genaamd "cookies" en server logs om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt. De informatie die via cookies en serverlogs wordt verzameld, kan de datum en het tijdstip van bezoeken omvatten, de bekeken pagina's, de tijd die op onze site wordt doorgebracht, en de websites die vlak voor en vlak na die van ons zijn bezocht, alsmede uw IP-adres.

Een cookie is een zeer klein tekstdocument, dat vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt de computer van die site uw computer toestemming om dit bestand op te slaan op een deel van uw harde schijf dat speciaal voor cookies is bestemd. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen als de voorkeuren van uw browser dat toestaan, maar (om uw privacy te beschermen) geeft uw browser een website alleen toegang tot de cookies die hij zelf al naar u heeft gestuurd, niet tot de cookies die u van andere sites hebt gekregen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om technologische equivalenten van cookies te gebruiken, waaronder social media pixels. Deze pixels stellen sociale mediasites in staat om bezoekers van externe websites te volgen, zodat reclameboodschappen die gebruikers te zien krijgen tijdens hun bezoek aan die sociale mediasite, kunnen worden aangepast. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze pixels te gebruiken in overeenstemming met het beleid van de verschillende sociale mediasites.

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR DERDEN

Sommige inhoud of toepassingen, inclusief advertenties, op de Website worden aangeboden door derden, inclusief adverteerders, advertentienetwerken en -servers, inhoudleveranciers en toepassingsleveranciers. Deze derden kunnen cookies alleen of in combinatie met webbakens of andere traceertechnologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website gebruikt. De informatie die zij verzamelen kan in verband worden gebracht met uw persoonlijke informatie of zij kunnen informatie verzamelen, waaronder persoonlijke informatie, over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende websites en andere online diensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u op interesses gebaseerde (gedrags)reclame of andere gerichte inhoud aan te bieden.

Wij hebben geen controle over de trackingtechnologieën van deze derden of over de manier waarop ze worden gebruikt. Als u vragen hebt over een advertentie of andere gerichte inhoud, moet u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke aanbieder.

E-MAIL INFORMATIE

Als u ervoor kiest om via e-mail met ons te corresponderen, kunnen wij de inhoud van uw e-mailberichten bewaren, samen met uw e-mailadres en onze antwoorden. Wij bieden dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie die wij hanteren voor het bewaren van online, per post en telefoon ontvangen informatie. Dit geldt ook wanneer u zich registreert voor onze website, zich aanmeldt via een van onze formulieren met gebruikmaking van uw e-mailadres of een aankoop doet op deze site. Zie voor verdere informatie het e-mailbeleid hieronder.

EMAILBELEID

Wij verbinden ons ertoe uw e-mail adres vertrouwelijk te houden. Wij verkopen, verhuren of leasen onze abonneelijsten niet aan derden, en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve zoals toegestaan in de sectie getiteld Openbaarmaking van uw informatie.

Wij zullen de informatie die u via e-mail verstuurt bewaren in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet wordt in alle e-mails die vanuit onze organisatie worden verzonden duidelijk aangegeven van wie de e-mail afkomstig is en hoe u contact kunt opnemen met de afzender. Daarnaast bevatten alle e-mailberichten beknopte informatie over hoe u zich van onze mailinglijst kunt laten verwijderen, zodat u geen verdere e-mailcommunicatie van ons ontvangt.

Onze e-mails bieden gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van communicatie van ons en onze partners door het lezen van de afmeldingsinstructies onderaan elke e-mail die zij van ons ontvangen op elk gewenst moment.

Gebruikers die niet langer onze nieuwsbrief of reclamemateriaal wensen te ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van deze communicatie door op de afmeldlink in de e-mail te klikken.

HOE GEBRUIKEN WIJ DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT?

Wij gebruiken persoonlijke informatie om onze Website en de inhoud ervan aan u te presenteren, om u informatie te verstrekken, om u aanbiedingen voor producten en diensten te doen, om u informatie te verstrekken over uw abonnementen en producten, om elk contract tussen u en de Onderneming uit te voeren, om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, om klantendienst te verlenen en om andere artikelen en diensten ter beschikking te stellen van onze klanten en potentiële klanten.

Van tijd tot tijd kunnen wij de informatie die u ons verstrekt, gebruiken om u aanbiedingen te doen voor de aankoop van producten en diensten die door derden worden geleverd, in ruil voor een commissie die ons door deze derden zal worden betaald. Indien u ervoor kiest om deel te nemen aan dergelijke promoties, zullen de derde partijen uw informatie ontvangen.

Van tijd tot tijd kunnen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om advertenties aan u te tonen die zijn afgestemd op uw persoonlijke kenmerken, interesses en activiteiten.

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Als algemene regel geldt dat wij geen informatie verkopen, verhuren, leasen of anderszins overdragen die automatisch of door uw vrijwillige actie is verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en dienstverleners om onze diensten aan u te verlenen.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een derde partij, met inbegrip van een advocaat of incassobureau, wanneer dit nodig is om onze servicevoorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en het Bedrijf af te dwingen.

Wij kunnen uw informatie verstrekken aan een opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa en/of activiteiten van het bedrijf.

Wij kunnen informatie bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, met andere woorden, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten of wanneer een rechtbank of andere overheidsinstantie ons hiertoe verplicht.

HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE EN BEVEILIGEN WIJ DE OVERDRACHT VAN INFORMATIE?

Wij maken gebruik van commercieel redelijke methoden om de veiligheid te waarborgen van de informatie die u aan ons verstrekt en van de informatie die wij automatisch verzamelen. Dit omvat het gebruik van standaard beveiligingsprotocollen en het uitsluitend werken met gerenommeerde externe leveranciers.

E-mail wordt niet erkend als een veilig communicatiemedium. Daarom verzoeken wij u geen privé-informatie per e-mail aan ons te sturen. Dit is echter wel toegestaan, maar op eigen risico. Sommige van de informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer, of SSL. Kredietkaartinformatie en andere gevoelige informatie wordt nooit via e-mail verzonden.

Het Bedrijf kan softwareprogramma's gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die gebruikt worden voor doeleinden als het beoordelen van het aantal bezoekers aan de verschillende secties van onze site, welke informatie het meest en het minst interessant is, het bepalenmining van technische ontwerpspecificaties, en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden.

Omwille van de veiligheid van de site en om ervoor te zorgen dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, gebruikt de Onderneming softwareprogramma's om het netwerkverkeer te controleren om ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen, of op een andere manier schade te berokkenen, te identificeren.

BELEIDSWIJZIGINGEN

Het is ons beleid om alle wijzigingen die wij aanbrengen in ons privacybeleid op deze pagina te publiceren. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij de persoonlijke informatie van onze gebruikers behandelen, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen op het e-mailadres dat u in uw account hebt opgegeven en/of via een bericht op de startpagina van de Website. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst werd herzien, vindt u onderaan de pagina. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat wij een up-to-date actief en bezorgbaar e-mailadres voor u hebben, en voor het regelmatig bezoeken van onze Website en dit privacybeleid om te controleren op eventuele wijzigingen.

GDPR-RECHTEN VAN BEZOEKERS

Als u zich binnen de Europese Unie bevindt, hebt u recht op bepaalde informatie en bepaalde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze rechten omvatten:

Wij bewaren de informatie die u ons verschaft tot het vroegste moment van: (a) u ons vraagt de informatie te verwijderen, (b) wij besluiten niet langer gebruik te maken van onze bestaande gegevensverstrekkers, of (c) het bedrijf besluit dat de waarde van het bewaren van de gegevens niet opweegt tegen de kosten van het bewaren ervan.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw gegevens die de Vennootschap bewaart en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen.

U hebt het recht om beperkingen te vragen voor de verwerking van uw gegevens.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens.

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor kwesties in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij hebben alleen de informatie nodig die redelijkerwijs nodig is om een contract met u te sluiten. Wij zullen u niet vragen om toestemming te geven voor onnodige verwerking als voorwaarde om een contract met ons aan te gaan.

Binance 10% Aanbieding

Laatste berichten

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Gaimin (GMRX) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u Gaimin (GMRX) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn Real World Assets (RWA's) in crypto?Real World Assets (RWA's) in het cryptocurrency-ecosysteem zijn een transformatieve brug die de tastbare activa van de traditionele financiële wereld verbindt met het innovatieve, gedecentraliseerde...

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over AEVO (AEVO) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u AEVO (AEVO) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Portal (PORTAL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Portal (PORTAL) koopt en veilig bewaart...

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Pixels (PIXEL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Pixels (PIXEL) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonus Aanbieding

Top Beoordeelde Uitwisselingen

Top Beoordeelde Portemonnees

Laatste Beoordelingen

Margex Review

Margex Review

Margex Review 2024Margex review samenvatting Margex, opgericht in 2020 en gevestigd op de Seychellen, is een handelsplatform voor cryptocurrency's dat zich richt op een divers scala aan handelaren, van beginners tot doorgewinterde professionals. Het platform...

Bitpanda Review

Bitpanda Review

Bitpanda Review 2024Bitpanda review samenvatting Bitpanda heeft met succes de beleggingservaring geherdefinieerd door een gebruikersgericht, inclusief platform te ontwikkelen dat is afgestemd op mensen met verschillende financiële achtergronden en kennisniveaus....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Samenvatting BYDFi is een uitwisselingsplatform voor cryptocurrencies met als doel een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te bieden voor particulieren en instellingen om cryptocurrencies te kopen, verkopen en verhandelen. Het platform is ontworpen...

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Samenvatting MoonXBT is een handelsplatform dat als doel heeft je investering naar de maan te brengen met de innovatieve manier van social trading. MoonXBT is gevestigd op de Kaaimaneilanden en heeft kantoren in Oost-Azië en...

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Samenvatting De PrimeXBT cryptocurrency exchange is een one-stop-shop handelsplatform dat de handel in cryptocurrencies, de meeste grote aandelenindices, grondstoffen en vreemde valuta ondersteunt. Ze zijn snel uitgegroeid tot...

MEXC 10% Handelsvergoeding Korting

Prik het op Pinterest