Hur man köper BitDAO (BIT)

Hur man köper BitDAO (BIT)

Om du är intresserad av att köpa BitDAO (BIT), kan du använda den här hjälpsamma steg-för-steg-guiden för att se hur du ska göra. Vi går igenom processen så att du kan lära dig hur man köper BitDAO (BIT). med lätthet. Oavsett om du är nybörjare inom kryptovalutor eller bara vill utöka din portfölj kan den här guiden ge dig den information du behöver för att komma igång. Så varför inte ge det ett försök och lära dig BitDAO (BIT) idag?

Steg 1: Skapa ett konto på en börs som stöder BitDAO (BIT)

För det första måste du öppna ett konto på en kryptovalutabörs som stöder BitDAO (BIT).
Vi rekommenderar följande baserat på funktionalitet, rykte, säkerhet, stöd och avgifter:

1

 Bybit

Skapa ett Bybit-konto

Avgifter (Maker/Taker)                   0.1%*-0.1%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                              400
+

Bonus vid registrering
 $30 000 bonus för registrering*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

2

 MEXC

Skapa ett MEXC-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                             1500
+

Bonus vid registrering
 10% reducerade handelsavgifter och upp till $170 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Oceanien och Afrika

3

 Gate.io

Skapa ett Gate.io-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                           
1000+

Bonus vid registrering
 Upp till $100 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

När du registrerar dig för en kryptovalutabörs måste du vanligtvis lämna några grundläggande uppgifter. Det kan vara din e-postadress, ditt lösenord och ditt fullständiga namn. Beroende på börsen kan du också bli ombedd att lämna ytterligare uppgifter som ditt telefonnummer eller din adress.

Det är värt att notera att vissa börser har strängare krav, som till exempel ett KYC-förfarande (Know Your Customer). Detta är vanligtvis fallet med licensierade och reglerade börser. KYC-förfaranden bidrar till att säkerställa att börserna följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF). Om du måste genomföra ett KYC-förfarande ombeds du vanligtvis att lämna ytterligare information, till exempel ett statligt utfärdat ID-kort eller ett adressbevis.

Steg 2: Sätt in pengar på ditt konto

När du köper BitDAO (BIT) på en kryptovalutabörs kan du i många av dem använda fiatvalutor som EUR, USD och AUD för att göra ditt köp direkt. För att göra detta måste du sätta in pengar på ditt konto med en av flera insättningsmetoder, inklusive kredit- och betalkort, e-plånböcker och direkta banköverföringar. Om detta inte är ett alternativ på den kryptovalutabörs som du har valt går du helt enkelt vidare till nästa steg i den här guiden.

Det är viktigt att notera att olika betalningsmetoder kan ha olika avgifter. Till exempel kan kreditkortsbetalningar ha högre avgifter än andra alternativ. För att undvika onödiga kostnader är det en bra idé att undersöka avgifterna för varje betalningsmetod innan du fyller på ditt konto.

Steg 3: Köp BitDAO (BIT)

Köp av BitDAO (BIT) på en kryptovalutabörs är en enkel process. Leta efter sökfältet eller navigeringsmenyn och sök efter BitDAO (BIT) eller på vår BitDAO (BIT) handelspar. Därefter letar du upp den sektion som gör det möjligt för dig att köpa BitDAO (BIT). Ange det belopp i kryptovaluta som du vill spendera eller det belopp i fiatvaluta som du vill använda för att köpa BitDAO (BIT). Börsen kommer att beräkna det motsvarande beloppet av BitDAO (BIT) baserat på den aktuella marknadsräntan.

Innan du bekräftar ditt köp ska du alltid dubbelkontrollera transaktionsuppgifterna, t.ex. beloppet av BitDAO (BIT) du får och den totala kostnaden för köpet. Vissa börser erbjuder dessutom en egen programvara för att lagra din BitDAO (BIT)Du kan också skapa en egen mjukvaruplånbok eller köpa en hårdvaruplånbok för högsta möjliga skydd.

Om du vill ha mer detaljerade instruktioner om hur du köper kryptovaluta kan du läsa vår "En absolut nybörjarguide för investeringar i kryptovalutor" kan hjälpa dig att gå igenom processen steg för steg. Den här guiden täcker också hur du skickar och tar emot kryptovaluta.

Om du är helt ny i kryptovalutavärlden behöver du inte oroa dig! Vi erbjuder nybörjare, mellanliggande, och avancerad nivå artiklar för att hjälpa dig att komma igång med allt du behöver veta. Artiklarna täcker ett brett spektrum av ämnen, så oavsett om du är nybörjare eller vill utöka dina kunskaper har vi allt du behöver. Med våra resurser kan du tryggt navigera i kryptovalutaområdet och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Vad är BitDAO (BIT)?

BitDAO är en pionjär inom den decentraliserade ekonomin, utformad för att stärka byggare och innovatörer inom blockkedjeområdet. Som en öppen plattform välkomnar den förslag som kan röstas fram av dess $BIT token-innehavare. Detta demokratiska tillvägagångssätt för beslutsfattande främjar en känsla av ägarskap och engagemang bland gemenskapen och främjar en miljö av samarbete och innovation.

Hörnstenen i BitDAO:s verksamhet är dess ledningsstruktur, som bygger på $BIT token-innehavarnas bidrag och rösträtt. Dessa intressenter har möjlighet att lämna in mjuka förslag på BitDAO-forumet och officiella förslag via BitDAO:s styrningsmodul (Snapshot). Genom att inneha $BIT token kan enskilda personer delta i viktiga beslut, t.ex. lansering av nya initiativ, fördelning av finansresurser och genomförande av korrigerande åtgärder. Denna decentraliserade modell säkerställer att plattformen förblir transparent, anpassningsbar och drivs av intressena hos dess samhällsmedlemmar.

Resurshantering spelar en viktig roll i BitDAO:s ekosystem, eftersom den avgör hur plattformen kan stödja och upprätthålla sina olika projekt. BitDAO:s kassakista expanderar genom olika kanaler, t.ex. nettoinflows från BIT-drivna produkter som Mantle - en Ethereum Rollup - och värdeökningen av tillgångar som innehas inom kassakistan eller utanför kedjan. Dessutom bidrar bidrag från Bybit till att stärka kassans tillväxt. Dessa resurser fördelas sedan för att finansiera utvecklingen av BIT-drivna produkter, stödja specialiserade initiativ (t.ex. Game7 och EduDAO), tillhandahålla likviditet och underlätta token-swappar med andra organisationer. Denna fördelningsprocess säkerställer att BitDAO fortsätter att blomstra och driva tillväxt inom den decentraliserade ekonomin.

BitDAO arbetar enligt en rad grundläggande principer som skiljer det från traditionella företag. I stället för att ha en ledningsgrupp eller anställda är BitDAO ett kollektiv av byggare och intressenter som innehar $BIT tokens och delar det gemensamma målet att se till att projektet blir framgångsrikt. Denna unika struktur gör det möjligt för vem som helst att föreslå partnerskap och uppgraderingar av protokoll, som kan godkännas eller förkastas av innehavarna av $BIT token genom omröstning. Det är viktigt att notera att innehav av $BIT token gör det möjligt för intressenterna att lämna in och rösta om förslag, men ger dem inte befogenhet att tvinga på andra sin vilja. Förslagen bör i stället utformas som förfrågningar om finansiering och stöd, med betoning på samarbete och delat beslutsfattande.

Förstå BIT-token och dess tokenomik

BIT Token, en viktig del av BitDAO-ekosystemet, tjänar som grund för plattformens styrning och beslutsprocesser. token, som lanserades den 15 juli 2021, har ett maximalt utbud på 10 miljarder tokens utan inflation. token-adressen för BIT-token är 0x1A4b46696b2bB4794Eb3D4c26f1c55F9170fa4C5.

Liksom för många kryptovalutor finns det överföringsrestriktioner förknippade med BIT Token, särskilt för amerikanska personer. token kan inte erbjudas, säljas eller överföras i USA eller till amerikanska personer såvida det inte uppfyller undantag eller transaktioner som inte kräver registrering enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse.

Distributionen av BIT token kan delas in i fem viktiga segment: Privat försäljning, Launch Partner Rewards, BitDAO Treasury, Bybit Flexible och Bybit Locked. Private Sale tokens utgjorde 5% av det totala utbudet, med en tre månaders cliffperiod som följs av en linjär intjänandeperiod på 12 månader. Launch Partner Rewards stod för 5% av det totala utbudet, med 2,6% särskilt avsatta för SushiSwap. BitDAO Treasury innehar 30% av det totala utbudet, och dessa token kan användas för byten, bidrag och milstolpsbelöningar efter ett DAO-förslag och en omröstning. Bybit Flexible och Bybit Locked tokens utgör 15% respektive 45% av det totala utbudet.

Bybit, som är en betydande bidragsgivare till BitDAO-kapitalet, har lovat att stödja projektet genom att inneha en stor andel BIT token:s vid lanseringen. Dessa tokens kan användas för olika ändamål, bland annat för att etablera FoU-center, stödja Bybits affärstillväxt och belöna anställda och intressenter vid Bybit eller BitDAO-anslutna FoU-center.

Intjänandeplanen för Bybit Locked tokens är utformad för att gradvis frigöra tokens under en period av 24 månader, med början 12 månader efter lanseringen av BIT Token. Målantalet BIT tokens som återstår i Bybit Locked kan följas månad för månad. Senast den 16 juli 2024 kommer alla Bybit Locked tokens att ha slutfört sin intjäning.

BitDAO utvecklingsuppdateringar under 2023

Under 2023 genomgick BitDAO (BIT) flera viktiga utvecklingar som har bidragit till dess tillväxt och utveckling inom decentraliserad finansiering (DeFi):

 • $200 miljoner förslag till fond för ekosystem: BitDAO föreslog en betydande $200 miljoner ekosystemfond, som syftar till att stärka BitDAO-communityn och dess projekt. Denna åtgärd bidrog till en kraftig ökning av BIT token:s värde, vilket visar på gemenskapens förtroende för förslaget och dess potentiella inverkan på BitDAO-ekosystemet.

 • Lansering av Mantle - Ethereum lager-2 nätverk: BitDAO tillkännagav lanseringen av Mantle, ett modulärt Ethereum Layer-2 (L2) nätverk. Mantle är utformat för att minska transaktionsavgifterna och snabba upp transaktionstiderna på Ethereum-nätverket. Denna utveckling är ett viktigt steg för att förbättra BitDAO:s infrastruktur och dess attraktionskraft i det bredare DeFi-landskapet​​.

 • $100 miljoner BIT Token återköp: Gemenskapen tillkännagav en plan för att köpa tillbaka $100 miljoner värde av BIT tokens. Detta initiativ inkluderar köp av $2 miljoner i USDT-värde av BIT under 50 på varandra följande dagar, med början från 1 januari 2023. Återköpsprogrammet är avsett att stärka värdet på BIT tokens och återspeglar DAO: s engagemang för sin egen valuta​​.

 • Betydande donation och Token Burning av ByBit: ByBit, en stor supporter av BitDAO, tillkännagav ett betydande bidrag på $66 miljoner till projektet. Dessutom har ByBit spelat en nyckelroll i den månatliga förbränningen av BIT tokens, vilket bidrar till deflationära åtgärder inom BitDAO-ekosystemet​​.

 • Antagande av förbättringsförslaget Ethereum (EIP-3074): BitDAO siktar på att bli det första nätverket att anta EIP-3074, ett Ethereum förbättringsförslag som utökar smart kontraktsfunktionalitet och meta-transaktioner. Detta kommer att förbättra den tekniska kapaciteten hos Mantle-nätverket​​.

 • Tillväxt och engagemang i samhället: BitDAO, som är en av de största DAO:erna, har en betydande gemenskap som aktivt deltar i styrning och beslutsfattande. Samhällets reaktion på denna utveckling har i allmänhet varit positiv, vilket visar en stark tro på projektets kärnvärden och dess framtida potential​​.

Denna utveckling markerar ett avgörande år för BitDAO, som visar sitt engagemang för att utveckla sin tekniska infrastruktur, förbättra sin styrningsmodell och aktivt stödja DeFi-ekosystemet.

Officiell webbplats: https://www.bitdao.io/

Bästa kryptovalutaplånbok för BitDAO (BIT)

Att navigera i världen av kryptovalutaplånböcker kan vara ett riktigt äventyr, eftersom det finns många alternativ som passar olika behov. För att hitta den perfekta plånboken för dig bör du ta hänsyn till dina handelsvanor och den säkerhetsnivå du behöver. Generellt sett finns det två huvudkategorier av plånböcker: plånböcker med varm lagring (digital) och plånböcker med kall lagring eller hårdvaruplånböcker (fysisk).

Varje typ av plånbok har sina egna för- och nackdelar, så det finns inte nödvändigtvis en lösning som passar alla. När du påbörjar din resa för att hitta den bästa kryptoplånboken för din BitDAO (BIT) tokens, kom ihåg att vara öppen och utforska de funktioner som motsvarar dina personliga preferenser och krav.

När du väljer rätt plånbok för din BitDAO (BIT) tokens, ta hänsyn till följande faktorer:

 • Handelsfrekvens: Heta plånböcker är i allmänhet mer lämpliga för aktiva handlare eftersom de kan logga in snabbt och gör det möjligt att köpa och sälja krypto utan problem. Kalla plånböcker är å andra sidan bättre lämpade för dem som gör mindre frekventa affärer.
 • Kryptovalutor som stöds: Även om inte alla plånböcker är anpassade till alla kryptovalutor, kan några av de bästa plånböckerna handla med ett stort antal valutor och erbjuder en mångsidig upplevelse. Se till att den plånbok du väljer stöder BitDAO (BIT).
 • Säkerhetsproblem: Om du är orolig för eventuella hackningsincidenter ger en fysisk kall plånbok som förvaras i ett kassaskåp eller på en säker plats hemma det bästa skyddet. Men om du är säker på att skydda din varma plånbok kanske du föredrar dess bekvämlighet.
 • Tillhörande kostnader: Undersök kostnaderna för varje plånboksalternativ. Många hot wallets är gratis att installera, medan cold wallets, som är hårdvara, kräver en investering i förväg.
 • Plånboksfunktioner: Även om de grundläggande funktionerna för kryptovalutaplånböcker är desamma kan ytterligare funktioner skilja en plånbok från en annan. Heta plånböcker har ofta avancerade rapporteringsverktyg, insikter om kryptomarknaden och valutakonverteringsfunktioner. Säkerhetsfunktioner kan också vara en viktig faktor när du fattar ditt beslut.

Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter kan du bättre välja den perfekta plånboken för kryptovalutor för din BitDAO (BIT) symboliska symboler.

För en mer djupgående översikt över kryptovalutaplånböcker, besök vår "Kryptovalutaplånböcker förklaras" guide.

Om du planerar att hantera större mängder krypto kan det vara ett klokt beslut att investera i kylförvaring. Två av de mest populära kylförvaringsalternativen är Ledger Nano och Trezor.

Ledger skapar plånböcker för kallförvaring som är utformade för användare som prioriterar säkerhet. Deras plånböcker är fysiska enheter som ansluts till din dator och du kan bara skicka kryptovaluta från dem när de är anslutna. Ledger erbjuder en rad olika produkter, bland annat Ledger Nano S och Ledger Nano X, som har Bluetooth-anslutning.

Trezor, en föregångare inom hårdvaruplånboksbranschen, kombinerar förstklassig säkerhet med ett intuitivt gränssnitt och kompatibilitet med olika datorplånböcker. Denna blandning gör den lämplig för både nybörjare och erfarna användare. Trezor har med tiden vunnit stor respekt inom Bitcoin-gemenskapen. De erbjuder två primära modeller - Trezor One och Trezor Model T, som har en inbyggd pekskärm.

Ledger hårdvaruplånet
Trezor hårdvaruplånet

BitDAO (BIT) Pris och diagram

Hitta aktuella BitDAO (BIT) prisdiagram, handelsvolym, marknadskapital, historisk prisutveckling och annan viktig information för att hjälpa dig med din handel med kryptovalutor och investeringar på CoinMarketCap.
Här kan du se följande:
 • Marknadsvärde och daglig handelsvolym
 • Aktuellt marknadspris för varje kryptovaluta i förhållande till USD (och vissa lokala valutor)
 • Cirkulerande och total tillgång
 • Historiska diagram med priser i förhållande till USD, Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).
CoinMarketCap
Senast uppdaterad Dec 22, 2023

Dela denna sida:

Binance 10% Erbjudande

Senaste inlägg

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guideI denna omfattande guide till Gaimin (GMRX) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Gaimin (GMRX) tokens....

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovalutans ekosystem är en transformativ bro som förbinder de materiella tillgångarna i den traditionella finansvärlden med den innovativa, decentraliserade världen av...

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guideI denna omfattande guide till AEVO (AEVO) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och förvarar din AEVO (AEVO) på ett säkert sätt tokens....

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guideI denna omfattande guide till Portal (PORTAL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur man köper och säkert förvarar sin Portal (PORTAL)...

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guideI denna omfattande guide till Pixels (PIXEL) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktioner och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonuserbjudande

Topprankade Börsar

Topprankade plånböcker

Senaste recensioner

Margex recension

Margex recension

Margex Review 2024Margex review summary Margex, grundat 2020 och med huvudkontor i Seychellerna, är en handelsplattform för kryptovalutahävstång som vänder sig till ett brett utbud av handlare, från nybörjare till erfarna proffs. Plattformen ...

Bitpanda recension

Bitpanda recension

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har framgångsrikt omdefinierat investeringsupplevelsen genom att skapa en användarcentrerad, inkluderande plattform skräddarsydd för att tillgodose individer med olika ekonomiska bakgrunder och kunskapsnivåer. ....

BYDFi recension

BYDFi recension

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi är en kryptovalutautbytesplattform som syftar till att tillhandahålla ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt för individer och institutioner att köpa, sälja och handla kryptovalutor. Plattformen är utformad ...

MoonXBT Recension

MoonXBT Recension

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT är en handelsplattform som syftar till att ta din investering till månen med det innovativa sättet för social handel. MoonXBT är baserat på Caymanöarna och har kontor i hela Östasien och ...

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Sammanfattning PrimeXBT-kryptovalutabörsen är en one-stop-shop-handelsplattform som stöder handel med kryptovalutor, de flesta större aktieindex, råvaror och utländska valutor. De har snabbt blivit ...

MEXC 10% Rabatt på handelsavgifter

Fäst den på Pinterest