Integritetspolicy - Simplecryptoguide.com

Simplecryptoguide.com ("Företag," "vi," eller "oss") respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda den genom denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy reglerar din tillgång till och användning av www.simplecryptoguide.com, inklusive innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds på eller via www.simplecryptoguide.com (den "Webbplats"), oavsett om du är gäst eller registrerad användare.

När du besöker webbplatsen får företaget reda på viss information om dig, både automatiskt och genom frivilliga åtgärder som du kan vidta under ditt besök. Denna policy gäller för information som vi samlar in på webbplatsen och i e-post, text eller andra elektroniska meddelanden mellan dig och webbplatsen.

Läs sekretesspolicyn noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller samtycka till användarvillkoren när detta alternativ görs tillgängligt för dig, accepterar och samtycker du till att vara bunden och följa sekretesspolicyn. Om du inte vill godkänna sekretesspolicyn får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

BARN UNDER 13 ÅR

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 13 år. Ingen under 13 år får lämna någon information till eller på webbplatsen. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år får du inte använda eller lämna någon information på denna webbplats eller på eller genom någon av dess funktioner/registrera dig på webbplatsen, göra några inköp via webbplatsen, använda någon av de interaktiva eller offentliga kommentarsfunktionerna på denna webbplats eller lämna någon information om dig själv till oss, inklusive ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress eller något skärmnamn eller användarnamn som du kan använda.

Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personlig information från ett barn under 13 år utan att ha verifierat föräldrarnas samtycke raderar vi informationen. Om du tror att vi kan ha information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss på följande adress christopher@simplecryptoguide.com.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OM DIG

När du går in på webbplatsen får företaget reda på viss information om dig under ditt besök.

Information som du lämnar till oss. På webbplatsen finns olika platser där användarna kan lämna information. Vi samlar in information som användarna lämnar genom att fylla i formulär på webbplatsen, kommunicera med oss via kontaktformulär, svara på enkäter, söka i vår sökfunktion, lämna kommentarer eller annan feedback och lämna information när de beställer en produkt eller tjänst via webbplatsen.

Vi använder den information som du lämnar till oss för att leverera den begärda produkten och/eller tjänsten, för att förbättra vår övergripande prestanda och för att ge dig erbjudanden, kampanjer och information.

Information som vi samlar in genom automatisk datainsamlingsteknik. När du navigerar på vår webbplats kan vi använda automatiska datainsamlingstekniker, inklusive Google Analytics, för att samla in viss information om din utrustning, dina surfåtgärder och mönster. Detta inkluderar i allmänhet information om din plats, ditt trafikmönster på vår webbplats och all kommunikation mellan din dator och vår webbplats. Vi kommer bland annat att samla in uppgifter om vilken typ av dator du använder, din internetanslutning, din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsartyp.

Den information som vi samlar in automatiskt används för statistiska uppgifter och innehåller inga personuppgifter. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra vår webbplats och vårt tjänsteutbud. I den mån du frivilligt lämnar personlig information till oss kommer våra system att koppla den automatiskt insamlade informationen till din personliga information.

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH PIXLAR

I likhet med andra kommersiella webbplatser använder vår webbplats en standardteknik som kallas "cookies" och serverloggar för att samla in information om hur vår webbplats används. Den information som samlas in via cookies och serverloggar kan omfatta datum och tid för besök, vilka sidor som har visats, den tid som spenderats på vår webbplats och de webbplatser som besöktes strax före och strax efter vår egen, samt din IP-adress.

En cookie är ett mycket litet textdokument som ofta innehåller en anonym unik identifierare. När du besöker en webbplats ber webbplatsens dator din dator om tillstånd att lagra denna fil på en del av din hårddisk som är särskilt avsedd för cookies. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om din webbläsares inställningar tillåter det, men (för att skydda din integritet) tillåter din webbläsare endast att en webbplats får tillgång till de cookies som den redan har skickat till dig, inte de cookies som andra webbplatser har skickat till dig.

Företaget förbehåller sig rätten att använda tekniska motsvarigheter till cookies, inklusive pixlar för sociala medier. Dessa pixlar gör det möjligt för sociala medier att spåra besökare till externa webbplatser för att skräddarsy reklambudskap som användarna ser när de besöker webbplatsen för det sociala mediet. Företaget förbehåller sig rätten att använda dessa pixlar i enlighet med de olika sociala mediernas policyer.

ANVÄNDNING AV COOKIES AV TREDJE PART

En del innehåll eller applikationer, inklusive annonser, på webbplatsen tillhandahålls av tredje part, inklusive annonsörer, annonsnätverk och servrar, innehållsleverantörer och applikationsleverantörer. Dessa tredje parter kan använda cookies ensamma eller tillsammans med webbfyrar eller annan spårningsteknik för att samla in information om dig när du använder vår webbplats. Den information de samlar in kan vara kopplad till dina personuppgifter eller så kan de samla in information, inklusive personuppgifter, om dina onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser och andra onlinetjänster. De kan använda denna information för att ge dig intressebaserad (beteendebaserad) reklam eller annat riktat innehåll.

Vi kontrollerar inte dessa tredje parters spårningstekniker eller hur de kan användas. Om du har några frågor om en annons eller annat målinriktat innehåll bör du kontakta den ansvariga leverantören direkt.

INFORMATION OM E-POST

Om du väljer att kommunicera med oss via e-post kan vi behålla innehållet i dina e-postmeddelanden tillsammans med din e-postadress och våra svar. Vi erbjuder samma skydd för denna elektroniska kommunikation som vi använder för att bevara information som vi tar emot online, per post och per telefon. Detta gäller även när du registrerar dig på vår webbplats, registrerar dig via något av våra formulär med hjälp av din e-postadress eller gör ett köp på den här webbplatsen. För ytterligare information se e-postpolicyn nedan.

EMAILPOLICIES

Vi har åtagit oss att hålla din e-postadress konfidentiell. Vi säljer, hyr ut eller leasar inte våra prenumerationslistor till tredje part och kommer inte att lämna ut din e-postadress till någon tredje part, förutom i enlighet med vad som tillåts i avsnittet "Utlämnande av din information".

Vi kommer att bevara den information som du skickar via e-post i enlighet med tillämplig federal lag.

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer alla e-postmeddelanden som skickas från vår organisation att tydligt ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur du kan kontakta avsändaren. Dessutom kommer alla e-postmeddelanden att innehålla kortfattad information om hur du kan ta bort dig själv från vår sändlista så att du inte får någon ytterligare e-postkommunikation från oss.

Våra e-postmeddelanden ger användarna möjlighet att när som helst välja bort kommunikation från oss och våra partners genom att läsa instruktionerna för avregistrering som finns längst ner i varje e-postmeddelande som de får från oss.

Användare som inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev eller reklammaterial kan välja att inte längre ta emot dessa meddelanden genom att klicka på länken för avregistrering i e-postmeddelandet.

HUR ANVÄNDER VI DEN INFORMATION SOM DU LÄMNAR TILL OSS?

Vi använder personlig information för att presentera vår webbplats och dess innehåll för dig, förse dig med information, ge dig erbjudanden om produkter och tjänster, ge dig information om dina prenumerationer och produkter, genomföra eventuella avtal mellan dig och företaget, administrera vår affärsverksamhet, tillhandahålla kundservice och göra andra objekt och tjänster tillgängliga för våra kunder och potentiella kunder.

Från tid till annan kan vi använda den information som du ger oss för att ge dig erbjudanden om att köpa produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part i utbyte mot en provision som betalas till oss av dessa tredje parter. Om du väljer att delta i sådana kampanjer kommer tredje parter att få din information.

Från tid till annan kan vi använda den information som du ger oss för att visa annonser som är skräddarsydda efter dina personliga egenskaper, intressen och aktiviteter.

UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Som en allmän regel säljer, hyr ut, leasar eller på annat sätt överför vi inte information som samlats in automatiskt eller frivilligt av dig.

Vi kan komma att lämna ut din personliga information till våra dotterbolag, närstående bolag och tjänsteleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part, inklusive en advokat eller ett inkassobolag, när det är nödvändigt för att upprätthålla våra användarvillkor eller något annat avtal mellan dig och företaget.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till en eventuell efterträdare i händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av företagets tillgångar och/eller verksamhet.

Vi kan komma att lämna ut information när vi är juridiskt tvingade att göra det, med andra ord när vi i god tro anser att lagen kräver det eller för att skydda våra juridiska rättigheter eller när en domstol eller annan statlig enhet tvingar oss att göra det.

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION OCH SÄKRAR INFORMATIONSÖVERFÖRINGAR?

Vi använder kommersiellt rimliga metoder för att garantera säkerheten för den information som du lämnar till oss och den information som vi samlar in automatiskt. Detta inkluderar användning av standardiserade säkerhetsprotokoll och arbete endast med välrenommerade tredjepartsleverantörer.

E-post är inte erkänt som ett säkert kommunikationsmedel. Därför ber vi dig att inte skicka privat information till oss via e-post. Det är dock tillåtet att göra det, men på egen risk. En del av den information som du anger på vår webbplats kan överföras säkert via ett säkert medium som kallas Secure Sockets Layer, eller SSL. Kreditkortsinformation och annan känslig information överförs aldrig via e-post.

Företaget kan använda programvaror för att skapa sammanfattande statistik som används för att bedöma antalet besökare på de olika delarna av vår webbplats, vilken information som är mest och minst intressant, fastställa tekniska specifikationer för designen och identifiera systemprestanda eller problemområden.

För att skydda webbplatsen och se till att tjänsten är tillgänglig för alla användare använder företaget programvaror för att övervaka nätverkstrafiken för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra information eller på annat sätt orsaka skada.

ÄNDRINGAR AV POLITIKEN

Det är vår policy att publicera alla ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy på den här sidan. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi behandlar våra användares personuppgifter kommer vi att meddela dig via e-post till den e-postadress som du angett i ditt konto och/eller genom ett meddelande på hemsidan för webbplatsen. Det datum då integritetspolicyn senast reviderades anges längst ner på sidan. Du är ansvarig för att se till att vi har en aktuell, aktiv och leveransbar e-postadress för dig, och för att regelbundet besöka vår webbplats och denna integritetspolicy för att kontrollera eventuella ändringar.

BESÖKARNAS RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR

Om du befinner dig inom EU har du rätt till viss information och vissa rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter omfattar följande:

Vi kommer att behålla all information som du väljer att ge oss tills det första av följande datum: (a) du ber oss att radera informationen, (b) vi beslutar att sluta använda våra befintliga dataleverantörer, eller (c) företaget beslutar att värdet av att behålla informationen uppvägs av kostnaderna för att behålla den.

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som företaget lagrar och rätten att antingen rätta eller radera dina personuppgifter.

Du har rätt att begära begränsningar av behandlingen av dina uppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och rätt till överföring av dina uppgifter.

I den mån du har gett ditt samtycke till företagets behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke och som ägde rum innan du återkallade ditt samtycke.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som har behörighet i frågor som rör den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi behöver endast den information som rimligen krävs för att ingå ett avtal med dig. Vi kommer inte att kräva att du ger ditt samtycke till onödig behandling som ett villkor för att ingå ett avtal med oss.

Binance 10% Erbjudande

Senaste inlägg

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guideI denna omfattande guide till Gaimin (GMRX) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Gaimin (GMRX) tokens....

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovalutans ekosystem är en transformativ bro som förbinder de materiella tillgångarna i den traditionella finansvärlden med den innovativa, decentraliserade världen av...

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guideI denna omfattande guide till AEVO (AEVO) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och förvarar din AEVO (AEVO) på ett säkert sätt tokens....

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guideI denna omfattande guide till Portal (PORTAL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur man köper och säkert förvarar sin Portal (PORTAL)...

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guideI denna omfattande guide till Pixels (PIXEL) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktioner och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonuserbjudande

Topprankade Börsar

Topprankade plånböcker

Senaste recensioner

Margex recension

Margex recension

Margex Review 2024Margex review summary Margex, grundat 2020 och med huvudkontor i Seychellerna, är en handelsplattform för kryptovalutahävstång som vänder sig till ett brett utbud av handlare, från nybörjare till erfarna proffs. Plattformen ...

Bitpanda recension

Bitpanda recension

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har framgångsrikt omdefinierat investeringsupplevelsen genom att skapa en användarcentrerad, inkluderande plattform skräddarsydd för att tillgodose individer med olika ekonomiska bakgrunder och kunskapsnivåer. ....

BYDFi recension

BYDFi recension

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi är en kryptovalutautbytesplattform som syftar till att tillhandahålla ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt för individer och institutioner att köpa, sälja och handla kryptovalutor. Plattformen är utformad ...

MoonXBT Recension

MoonXBT Recension

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT är en handelsplattform som syftar till att ta din investering till månen med det innovativa sättet för social handel. MoonXBT är baserat på Caymanöarna och har kontor i hela Östasien och ...

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Sammanfattning PrimeXBT-kryptovalutabörsen är en one-stop-shop-handelsplattform som stöder handel med kryptovalutor, de flesta större aktieindex, råvaror och utländska valutor. De har snabbt blivit ...

MEXC 10% Rabatt på handelsavgifter

Fäst den på Pinterest