Villkor - Simplecryptoguide.com

Följande användarvillkor ingås av och mellan dig och Simplecryptoguide.com ("Företag", "vi", eller "oss").

Följande villkor, tillsammans med alla dokument som uttryckligen införlivas genom hänvisning (kollektivt kallade dessa "Användarvillkor"), reglerar din åtkomst till och användning av www.simplecryptoguide.com, inklusive innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds på eller via www.simplecryptoguide.com ("Webbplats"), oavsett om du är gäst eller registrerad användare.

Läs användarvillkoren noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller genom att klicka för att acceptera eller samtycka till användarvillkoren när detta alternativ görs tillgängligt för dig, accepterar du och samtycker till att vara bunden och följa dessa användarvillkor och vår sekretesspolicy, som införlivas här genom hänvisning. Om du inte vill godkänna dessa användarvillkor, inklusive de avtal som införlivas genom hänvisning i dessa, får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

Denna webbplats erbjuds och är tillgänglig för användare som är 18 år eller äldre. Genom att använda denna webbplats försäkrar och garanterar du att du har laglig ålder för att ingå ett bindande avtal med företaget och att du uppfyller alla ovanstående behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte komma åt eller använda webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi kan revidera och uppdatera dessa användarvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem och gäller därefter all åtkomst till och användning av webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter det att de reviderade användarvillkoren har publicerats innebär att du accepterar och samtycker till ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida från tid till annan så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

PRIVACY

Din användning av webbplatsen omfattas också av följande villkor Företagets sekretesspolicy. Läs vår sekretesspolicy, som också reglerar webbplatsen och informerar användarna om våra metoder för datainsamling. Ditt samtycke till sekretesspolicyn införlivas härmed i dessa användarvillkor.

ANSVARSFÖRKLARING

Din användning av webbplatsen omfattas också av följande villkor Företagets ansvarsfriskrivning. Läs vår ansvarsfriskrivning, som också reglerar webbplatsen och informerar användarna om olika begränsningar i fråga om den information som tillhandahålls på webbplatsen. Ditt samtycke till ansvarsfriskrivningen införlivas härmed i dessa användarvillkor.

ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH KONTOSÄKERHET

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra denna webbplats och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller på webbplatsen efter eget gottfinnande och utan förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga om hela eller delar av webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa tillgången till vissa delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, för användare, inklusive registrerade användare.

För att få tillgång till webbplatsen eller vissa av de resurser som erbjuds kan du bli ombedd att lämna vissa registreringsuppgifter eller annan information. Ett villkor för din användning av webbplatsen och alla resurser som laddas ner från webbplatsen är att all information som du lämnar på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information som du lämnar för att registrera dig på denna webbplats eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till användning av interaktiva funktioner på webbplatsen, regleras av vår sekretesspolicy, och du samtycker till alla åtgärder som vi vidtar med avseende på din information i enlighet med vår sekretesspolicy.

Om du väljer eller får ett användarnamn, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådan information konfidentiellt och får inte avslöja den för någon annan person eller enhet. Du bekräftar också att ditt konto är personligt för dig och samtycker till att inte ge någon annan person tillgång till denna webbplats eller delar av den med hjälp av ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller om någon annan säkerhetsöverträdelse. Du samtycker också till att se till att du avslutar ditt konto i slutet av varje session. Du bör vara särskilt försiktig när du går in på ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information.

Vi har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande inaktivera användarnamn, lösenord eller andra identifierare, oavsett om de valts av dig eller tillhandahållits av oss, av någon anledning eller utan anledning, inklusive om vi anser att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor.

INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och återkallelig licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och de resurser som kan laddas ner från webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor.

Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du företaget att du inte kommer att använda webbplatsen eller någon av de resurser som är tillgängliga för nedladdning från webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen eller någon av de resurser som kan laddas ner från webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av webbplatsen. Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt eller tillhandahålls via webbplatsen.

Allt innehåll som ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, samt sammanställningen av dessa, och all programvara som används på webbplatsen, är företagets eller dess leverantörers egendom och skyddas av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du samtycker till att iaktta och följa alla meddelanden om upphovsrätt och andra äganderättsliga meddelanden, legender eller andra begränsningar som finns i sådant innehåll och kommer inte att göra några ändringar i detta.

Du får inte ändra, publicera, överföra, göra reverse engineering, delta i överföringen eller försäljningen, skapa derivat eller på något sätt utnyttja innehållet, helt eller delvis, på webbplatsen eller någon av de resurser som kan laddas ner från webbplatsen.

Företagets innehåll får inte säljas vidare. Din användning av webbplatsen eller någon av de resurser som finns tillgängliga för nedladdning från webbplatsen ger dig inte rätt att göra någon obehörig användning av något skyddat innehåll, och i synnerhet får du inte radera eller ändra några äganderätter eller meddelanden om tilldelning i något innehåll. Du kommer att använda skyddat innehåll endast för ditt individuella bruk och kommer inte att använda innehållet på annat sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget och upphovsrättsinnehavaren. Du samtycker till att du inte förvärvar några äganderätter till skyddat innehåll. Vi beviljar dig inga licenser, uttryckliga eller underförstådda, till företagets eller våra licensgivares immateriella rättigheter, utom i de fall som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

Företagets namn, företagets logotyp, företagets slogan och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och servicenamn, design och slogans är varumärken som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana varumärken utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstens namn, design och slogans på denna webbplats är varumärken som tillhör respektive ägare.

ENDAST I UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSSYFTE

Såsom anges närmare i ansvarsfriskrivningen är informationen på denna webbplats och de resurser som kan laddas ner via denna webbplats endast avsedda för utbildnings- och informationssyften. Informationen på denna webbplats och de resurser som kan laddas ner via denna webbplats är inte avsedd som, och ska inte uppfattas eller tolkas som juridisk, finansiell, skattemässig, medicinsk, hälsorelaterad eller annan professionell rådgivning.

NOGGRANNHET OCH PERSONLIGT ANSVAR

Såsom anges närmare i ansvarsfriskrivningen har vi gjort vårt bästa för att se till att den information som tillhandahålls på denna webbplats och de resurser som finns tillgängliga för nedladdning är korrekt och ger värdefull information, men vi kan inte garantera att informationen är korrekt. Varken företaget eller någon av dess ägare eller anställda ska hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden på denna webbplats eller för eventuella skador som du kan lida till följd av att du inte söker kompetent rådgivning från en professionell person som är insatt i din situation.

Genom att använda denna webbplats accepterar du ett personligt ansvar för resultatet av dina handlingar. Du samtycker till att ta fullt ansvar för eventuella skador som du drabbas av till följd av att du använder eller inte använder den information som finns på denna webbplats eller de resurser som kan laddas ner från denna webbplats. Du samtycker till att använda dig av ditt omdöme och göra en due diligence innan du vidtar några åtgärder eller genomför några planer eller riktlinjer som föreslås eller rekommenderas på denna webbplats.

INGA GARANTIER FÖR RESULTAT

Såsom anges mer utförligt i ansvarsfriskrivningen godkänner du att företaget inte har lämnat några garantier om resultaten av att vidta någon åtgärd, oavsett om den rekommenderas på denna webbplats eller inte. Företaget tillhandahåller utbildnings- och informationsresurser som är avsedda att hjälpa användarna av denna webbplats att lyckas. Du är dock medveten om att din slutliga framgång eller ditt misslyckande kommer att vara resultatet av dina egna ansträngningar, din speciella situation och otaliga andra omständigheter som ligger utanför företagets kontroll och/eller kunskap.

Du är också medveten om att tidigare resultat inte garanterar ett liknande resultat. De resultat som andra har uppnått - oavsett om de är kunder till företaget eller inte - genom att tillämpa de principer som anges på denna webbplats är således ingen garanti för att du eller någon annan person eller enhet kommer att kunna uppnå liknande resultat.

E-POST OCH ANNAN ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Att besöka webbplatsen eller skicka e-post till företaget utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Vi kommunicerar gärna med dig via e-post, och det finns flera ställen på denna webbplats där du kan skicka ett elektroniskt meddelande till företaget. Ett sådant e-postmeddelande eller annan elektronisk kommunikation skapar dock inte någon affärsrelation eller något avtalsförhållande. Såsom beskrivs mer utförligt i vår sekretesspolicy kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att se till att all kommunikation förblir konfidentiell, men vi kan inte garantera säkerheten för sådan kommunikation och kan inte garantera att vi inte skulle vara tvungna att avslöja sådan kommunikation som ett resultat av ett domstolsbeslut.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER.

Webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chattområden, nyhetsgrupper, forum, gemenskaper, personliga webbsidor, kalendrar, bloggkommentarer och/eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter som är utformade för att du ska kunna kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (gemensamt benämnt "Kommunikationstjänster"), samtycker du till att använda kommunikationstjänsterna endast för att publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpliga och relaterade till den aktuella kommunikationstjänsten.

Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder en kommunikationstjänst kommer du inte att: förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (t.ex. rätten till privatliv och publicitet), publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida olämpliga, profana, ärekränkande, kränkande, oanständiga, oanständiga eller olagliga ämnen, namn, material eller information, ladda upp filer som innehåller mjukvara eller annat material som är skyddat av immaterialrättsliga lagar (eller av rätten till privatliv och publicitet), såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har fått alla nödvändiga tillstånd; ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av en annan dator; göra reklam för eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster i affärssyfte, såvida inte kommunikationstjänsten uttryckligen tillåter sådana meddelanden; genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev; ladda ner filer som lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på detta sätt; förfalska eller ta bort författaruppgifter, juridiska eller andra korrekta meddelanden eller äganderättsliga beteckningar eller etiketter om ursprunget eller källan till programvara eller annat material som ingår i en fil som laddas upp, begränsa eller hindra andra användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna; bryta mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst, samla in eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke, bryta mot tillämpliga lagar eller förordningar.

Företaget har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. Företaget förbehåller sig dock rätten att granska material som publicerats i en kommunikationstjänst och att ta bort material efter eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande säga upp din tillgång till någon eller alla kommunikationstjänster av vilken anledning som helst.

Företaget förbehåller sig rätten att alltid avslöja all information som krävs för att uppfylla tillämplig lag, reglering, juridisk process eller myndighetsförfrågan, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, enligt företagets eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du lämnar ut personlig identifieringsinformation om dig själv i en kommunikationstjänst. Företaget varken kontrollerar eller godkänner innehållet, meddelandena eller informationen i någon kommunikationstjänst, och därför avsäger sig företaget särskilt allt ansvar för kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte auktoriserade talespersoner för företaget, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis företagets åsikter.

Material som laddas upp till en kommunikationstjänst kan vara föremål för publicerade begränsningar för användning, reproduktion och/eller spridning. Du är ansvarig för att följa dessa begränsningar om du laddar upp materialet.

MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN

Företaget gör inga anspråk på äganderätt till det material som du tillhandahåller till webbplatsen (inklusive feedback och förslag) eller som du lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon webbplats eller våra tillhörande tjänster (gemensamt "Inlämningar"). Genom att publicera, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag ger du dock företaget, våra närstående företag och nödvändiga underlicensierade företag tillstånd att använda ditt bidrag i samband med driften av deras Internetverksamhet, inklusive, utan begränsning, rätten att: kopiera, distribuera, överföra, visa offentligt, offentligt framföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt bidrag och att publicera ditt namn i samband med ditt bidrag.

Ingen ersättning kommer att betalas ut med avseende på användningen av ditt bidrag, enligt vad som anges här. Företaget är inte skyldigt att publicera eller använda de bidrag som du tillhandahåller och kan ta bort alla bidrag när som helst efter eget gottfinnande.

Genom att publicera, ladda upp, ange, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag garanterar och försäkrar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt bidrag enligt beskrivningen i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska kunna tillhandahålla, publicera, ladda upp, ange eller skicka in bidragen.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). Bolaget har ingen kontroll över de länkade webbplatserna och Bolaget ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive men inte begränsat till länkar som finns på en länkad webbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats. Företaget tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och införandet av en länk innebär inte att företaget godkänner webbplatsen eller har någon koppling till dess operatörer.

Vissa tjänster som görs tillgängliga via webbplatsen levereras av webbplatser och organisationer från tredje part. Genom att använda en produkt, tjänst eller funktionalitet från webbplatsen godkänner du härmed och samtycker till att företaget kan dela sådan information och sådana uppgifter med en tredje part med vilken företaget har ett avtalsförhållande för att tillhandahålla den begärda produkten, tjänsten eller funktionaliteten för webbplatsens användares och kunders räkning.

ANVÄNDNING AV MALLAR OCH FORMULÄR.

Företaget tillhandahåller olika mallar och/eller formulär för nedladdning och/eller försäljning på denna webbplats. Företaget ger dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda våra mallar och/eller formulär för ditt eget personliga eller interna affärsbruk. Om inte annat anges, bekräftar och godkänner du att du inte har rätt att ändra, redigera, kopiera, reproducera, skapa derivatverk av, göra reverse engineering, ändra, förbättra eller på något sätt utnyttja mallar och/eller formulär på något sätt, med undantag för ändringar i samband med ifyllandet av mallar och/eller formulär för ditt tillåtna bruk.

Genom att beställa eller ladda ner formulär samtycker du till att de formulär du köper eller laddar ner endast får användas av dig för personligt eller affärsmässigt bruk och inte får säljas eller distribueras vidare utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande.

GÄSTER

Företaget kan från tid till annan tillhandahålla information från en tredje part i form av en gästintervju i en podcast, en intervju på en annan plattform, ett gästinlägg i en blogg eller ett annat medium. Företaget kontrollerar inte den information som tillhandahålls av sådana gäster från tredje part, är inte ansvarigt för att undersöka sanningshalten i den information som tillhandahålls och kan inte garantera sanningshalten i de uttalanden som görs av sådana gäster.

Personer som accepterar att vara gäster i någon podcast som erbjuds av företaget godkänner att överföra alla immateriella rättigheter som de kan ha i sådana intervjuer till företaget och ger dessutom en licens för alla rättigheter som de inte kan överlåta.

INGA GARANTIER

FÖRETAGET LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR DENNA WEBBPLATS PRESTANDA ELLER FUNKTION. FÖRETAGET LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, DOKUMENT, PROGRAM, PRODUKTER, BÖCKER ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ELLER VIA DENNA WEBBPLATS. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU SAMTYCKER TILL ATT BEFRIA FÖRETAGET FRÅN ALLT ANSVAR ELLER FÖRLUST SOM DU ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET SOM ÄR ASSOCIERAD MED DIG KAN DRABBAS AV ELLER ÅDRA SIG SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER DE RESURSER SOM DU KAN LADDA NER FRÅN DENNA WEBBPLATS. DU SAMTYCKER TILL ATT FÖRETAGET INTE SKA VARA ANSVARIGT GENTEMOT DIG FÖR NÅGON TYP AV SKADOR, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, OAVSIKTLIGA, SKÄLIGA ELLER FÖLJDFÖRLUSTER ELLER SKADOR FÖR ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS.

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS. FÖRETAGET OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN.

FÖRETAGET OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA UTFÄSTELSER OM LÄMPLIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, AKTUALITETEN OCH NOGGRANNHETEN HOS INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH DEN RELATERADE GRAFIKEN SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI ELLER VILLKOR. FÖRETAGET OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE.

I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA FÖRETAGET OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFSKADESTÅND, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV WEBBPLATSEN, MED FÖRSENINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDET AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER FÖR INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM FÖRETAGET ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

SKILJEDOMSFÖRFARANDE

Du avstår härmed uttryckligen från alla anspråk som du kan ha, nu eller i framtiden, som härrör från eller är relaterade till denna webbplats, företaget, alla avtal som du ingår med företaget och alla företagets produkter och tjänster.

I den mån du försöker hävda ett sådant krav samtycker du härmed uttryckligen till att presentera ett sådant krav endast genom bindande skiljedomsförfarande i Saxonburg, Pennsylvania. Du samtycker vidare till och avstår härmed från all rätt till gruppskiljedom och samtycker i stället till att genomföra ett skiljeförfarande som endast gäller individuella krav som du och/eller någon annan enhet som är relaterad till dig gör gällande mot företaget. I den utsträckning som lagen tillåter samtycker du vidare till att du ska stå för alla kostnader i samband med att du inleder skiljedomsförfarandet och administrerar skiljedomsförfarandet.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla företaget, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och tredje part skadeslösa för alla förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som har samband med eller uppstår till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller tjänsterna, alla användarinlägg som du gör, din överträdelse av något av villkoren i detta avtal eller din överträdelse av någon tredje parts rättigheter, eller din överträdelse av tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser. Företaget förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning från din sida, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med företaget för att hävda alla tillgängliga försvarsåtgärder.

UPPSÄGNING OCH BEGRÄNSNING AV ÅTKOMST

Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din tillgång till webbplatsen och de relaterade tjänsterna eller delar av dem när som helst och utan förvarning. I största möjliga utsträckning som lagen tillåter, och du samtycker härmed till att lösa alla tvister som uppstår under eller i samband med denna webbplats eller användarvillkoren i enlighet med skiljeklausulen ovan. Användning av webbplatsen är otillåten i en jurisdiktion som inte ger effekt åt alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan begränsning, detta avsnitt.

INGET SAMRISKFÖRETAG ELLER ANNAT FÖRHÅLLANDE.

Du samtycker till att det inte finns något samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och företaget till följd av detta avtal eller användningen av webbplatsen. Företagets utförande av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och inget i detta avtal utgör ett undantag från företagets rätt att följa myndigheters, domstolars och brottsbekämpningsförfrågningar eller krav som rör din användning av webbplatsen eller information som tillhandahålls till eller samlas in av företaget med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantiavslagen och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.

HELA AVTALET

Om inget annat anges här utgör detta avtal, tillsammans med sekretesspolicyn och ansvarsfriskrivningen, hela avtalet mellan användaren och företaget med avseende på webbplatsen och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och företaget med avseende på webbplatsen. En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara godtagbara i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundar sig på eller är relaterade till detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och register som ursprungligen genererats och bevarats i tryckt form. Det är parternas uttryckliga önskan att detta avtal och alla tillhörande handlingar skall vara skrivna på engelska.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra de villkor enligt vilka webbplatsen erbjuds. Den senaste versionen av villkoren ersätter alla tidigare versioner. Företaget uppmuntrar dig att regelbundet granska villkoren för att hålla dig informerad om våra uppdateringar.

Binance 10% Erbjudande

Senaste inlägg

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guideI denna omfattande guide till Gaimin (GMRX) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Gaimin (GMRX) tokens....

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovalutans ekosystem är en transformativ bro som förbinder de materiella tillgångarna i den traditionella finansvärlden med den innovativa, decentraliserade världen av...

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guideI denna omfattande guide till AEVO (AEVO) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och förvarar din AEVO (AEVO) på ett säkert sätt tokens....

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guideI denna omfattande guide till Portal (PORTAL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur man köper och säkert förvarar sin Portal (PORTAL)...

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guideI denna omfattande guide till Pixels (PIXEL) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktioner och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonuserbjudande

Topprankade Börsar

Topprankade plånböcker

Senaste recensioner

Margex recension

Margex recension

Margex Review 2024Margex review summary Margex, grundat 2020 och med huvudkontor i Seychellerna, är en handelsplattform för kryptovalutahävstång som vänder sig till ett brett utbud av handlare, från nybörjare till erfarna proffs. Plattformen ...

Bitpanda recension

Bitpanda recension

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har framgångsrikt omdefinierat investeringsupplevelsen genom att skapa en användarcentrerad, inkluderande plattform skräddarsydd för att tillgodose individer med olika ekonomiska bakgrunder och kunskapsnivåer. ....

BYDFi recension

BYDFi recension

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi är en kryptovalutautbytesplattform som syftar till att tillhandahålla ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt för individer och institutioner att köpa, sälja och handla kryptovalutor. Plattformen är utformad ...

MoonXBT Recension

MoonXBT Recension

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT är en handelsplattform som syftar till att ta din investering till månen med det innovativa sättet för social handel. MoonXBT är baserat på Caymanöarna och har kontor i hela Östasien och ...

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Sammanfattning PrimeXBT-kryptovalutabörsen är en one-stop-shop-handelsplattform som stöder handel med kryptovalutor, de flesta större aktieindex, råvaror och utländska valutor. De har snabbt blivit ...

MEXC 10% Rabatt på handelsavgifter

Fäst den på Pinterest