Hur man köper Toncoin (TON)

Hur man köper Toncoin (TON)

Om du är intresserad av att köpa Toncoin (TON) visar den här hjälpsamma steg-för-steg-guiden hur du gör i tre enkla steg. Oavsett om du är nybörjare inom kryptovalutor eller bara vill utöka din portfölj, kommer den här guiden att ge dig den information du behöver för att komma igång. Så varför inte ge det ett försök och lära dig hur man köper Toncoin (TON) idag?

Steg 1: Skapa ett konto på en börs som stöder Toncoin (TON)

För det första måste du öppna ett konto på en kryptovalutabörs som stöder Toncoin (TON).
Vi rekommenderar följande baserat på funktionalitet, rykte, säkerhet, stöd och avgifter:

1

 Bybit

Skapa ett Bybit-konto

Avgifter (Maker/Taker)                   0.1%*-0.1%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                              400
+

Bonus vid registrering
 $30 000 bonus för registrering*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

2

 MEXC

Skapa ett MEXC-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                             1500
+

Bonus vid registrering
 10% reducerade handelsavgifter och upp till $170 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Oceanien och Afrika

3

 Gate.io

Skapa ett Gate.io-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                           
1000+

Bonus vid registrering
 Upp till $100 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

När du registrerar dig för en kryptovalutabörs måste du vanligtvis lämna några grundläggande uppgifter. Det kan vara din e-postadress, ditt lösenord och ditt fullständiga namn. Beroende på börsen kan du också bli ombedd att lämna ytterligare uppgifter som ditt telefonnummer eller din adress.

Det är värt att notera att vissa börser har strängare krav, som till exempel ett KYC-förfarande (Know Your Customer). Detta är vanligtvis fallet med licensierade och reglerade börser. KYC-förfaranden bidrar till att säkerställa att börserna följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF). Om du måste genomföra ett KYC-förfarande ombeds du vanligtvis att lämna ytterligare information, till exempel ett statligt utfärdat ID-kort eller ett adressbevis.

Steg 2: Sätt in pengar på ditt konto

När du köper Toncoin (TON) på en kryptovalutabörs kan du i många av dem använda fiatvalutor som EUR, USD och AUD för att göra ditt köp direkt. För att göra detta måste du sätta in pengar på ditt konto med en av flera insättningsmetoder, inklusive kredit- och betalkort, e-plånböcker och direkta banköverföringar. Om detta inte är ett alternativ på den kryptovalutabörs som du har valt går du helt enkelt vidare till nästa steg i den här guiden.

Det är viktigt att notera att olika betalningsmetoder kan ha olika avgifter. Till exempel kan kreditkortsbetalningar ha högre avgifter än andra alternativ. För att undvika onödiga kostnader är det en bra idé att undersöka avgifterna för varje betalningsmetod innan du fyller på ditt konto.

Steg 3: Köp Toncoin (TON)

Köp av Toncoin (TON) på en kryptovalutabörs är en enkel process. Leta efter sökfältet eller navigeringsmenyn och sök efter Toncoin (TON) eller på vår Toncoin (TON) handelspar. Därefter letar du upp den sektion som gör det möjligt för dig att köpa Toncoin (TON). Ange det belopp i kryptovaluta som du vill spendera eller det belopp i fiatvaluta som du vill använda för att köpa Toncoin (TON). Börsen kommer att beräkna det motsvarande beloppet av Toncoin (TON) baserat på den aktuella marknadsräntan.

Innan du bekräftar ditt köp ska du alltid dubbelkontrollera transaktionsuppgifterna, t.ex. beloppet av Toncoin (TON) du får och den totala kostnaden för köpet. Vissa börser erbjuder dessutom en egen programvara för att lagra din Toncoin (TON)Du kan också skapa en egen mjukvaruplånbok eller köpa en hårdvaruplånbok för högsta möjliga skydd.

Om du vill ha mer detaljerade instruktioner om hur du köper kryptovaluta kan du läsa vår "En absolut nybörjarguide för investeringar i kryptovalutor" kan hjälpa dig att gå igenom processen steg för steg. Den här guiden täcker också hur du skickar och tar emot kryptovaluta.

Om du är helt ny i kryptovalutavärlden behöver du inte oroa dig! Vi erbjuder nybörjare, mellanliggande, och avancerad nivå artiklar för att hjälpa dig att komma igång med allt du behöver veta. Artiklarna täcker ett brett spektrum av ämnen, så oavsett om du är nybörjare eller vill utöka dina kunskaper har vi allt du behöver. Med våra resurser kan du tryggt navigera i kryptovalutaområdet och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Vad är Toncoin (TON)?

När man dyker in i världen av kryptovalutor är det lätt att gå vilse bland de många digitala valutor som tävlar om uppmärksamhet. Ett sådant spännande bidrag är Toncoin, den inhemska token av The Open Network (TON), ett projekt som syftar till att rekonstruera internetlandskapet på en decentraliserad plattform. Termen "Toncoin" används för att hänvisa till den digitala valuta som driver transaktioner och verksamhet inom TON-ekosystemet. Men innan vi går in på detaljerna om Toncoin är det viktigt att förstå den plattform som den bygger på.

TON, eller The Open Network, är en mångfacetterad decentraliserad plattform med en vision om att omdefiniera internetupplevelsen genom blockkedjeteknik. TON består av flera sammankopplade komponenter som tillsammans utgör grunden för ett nytt digitalt ekosystem. Kärnan i detta ekosystem är TON Blockchain, ett högpresterande nätverk som kopplar samman all underliggande infrastruktur i TON. Dessutom utökar nätverket sina funktioner genom TON DNS, TON Storage och TON Sites. Varje komponent spelar en avgörande roll, där TON DNS säkerställer effektiviserad navigering, TON Storage tillhandahåller distribuerad datalagring och TON Sites gör det möjligt att skapa decentraliserade webbsidor.

TON-plattformen är inriktad på att främja en utbredd interoperabilitet mellan kedjorna, vilket understryker TON:s engagemang för sömlös konnektivitet och enhetlig verksamhet. I en värld där blockkedjor ofta fungerar isolerat skiljer sig TON:s fokus på driftskompatibilitet från mängden och erbjuder en plattform där olika blockkedjor kan interagera och transaktera med varandra. Dessutom har TON konstruerats för att fungera inom en mycket skalbar och säker ram. Den är utformad för att hantera en massiv transaktionsvolym, med en kapacitet att bearbeta miljontals transaktioner per sekund (TPS). Det långsiktiga målet för TON är att tillgodose hundratals miljoner användare, vilket återspeglar en ambitiös vision om att bli en dominerande aktör i blockkedjeekosystemet.

Hur fungerar TON Blockchain?

TON Blockchain, eller The Open Network Blockchain, har en unik struktur som kallas "Blockchain of Blockchains". Detta koncept kan vid en första anblick verka lite abstrakt, men det är en grundläggande del av hur TON uppnår sin höga skalbarhet och flexibilitet. TON Blockchain består inte bara av en linjär blockkedja, utan är snarare ett nätverk av flera blockkedjor som interagerar med varandra, var och en med sina egna regler och funktioner.

På den mycket grundläggande nivån i TON Blockchain finns "aktörer", som i huvudsak är smarta kontrakt eller konton. Varje aktör har sin egen uppsättning egenskaper, t.ex. adress, kod, data och saldo. Dessa aktörer beter sig enligt ett visst mönster: de reagerar på händelser, hanterar dessa händelser i enlighet med sina egenskaper, ändrar sina egenskaper, genererar eventuellt utgående meddelanden och går sedan i standby-läge tills nästa händelse inträffar. En serie av dessa steg kallas för en transaktion. I TON är dessa transaktioner strikt ordnade och kan inte avbryta varandra, vilket säkerställer verksamhetens integritet och konsistens.

Tänk nu på en sekvens av dessa transaktioner, som en kedja, som kallas AccountChain i TON-sammanhang. För att upprätthålla konsensus om tillståndet för ett smart kontrakt grupperas dessa transaktioner i block. Varje block innehåller en komplett uppsättning information som beskriver vad som hände med det smarta kontraktet under blockets livstid, inklusive inkommande och utgående meddelanden.

När vi skalar upp från enskilda konton kan vi kombinera flera AccountChains till en så kallad ShardChain. På detta sätt är en ShardChain i huvudsak en sammanslagning av enskilda AccountChains. En ShardChain kan också delas in i ShardBlocks, på samma sätt som transaktioner delas in i block i en AccountChain.

En viktig aspekt av TON Blockchain är den dynamiska uppdelningen och sammanslagningen av ShardChains. Om en ShardChain blir för full av transaktioner för att kunna behandlas av en enda nod kan den delas upp i två mindre ShardChains, som var och en hanteras av en annan delmängd noder. Omvänt kan ShardChains, om de blir underutnyttjade, slås samman till en större ShardChain. Denna dynamiska anpassningsförmåga garanterar att TON Blockchain kan skalas effektivt utifrån transaktionsefterfrågan.

Om man går längre upp i hierarkin kallas en aggregering av alla ShardChains, där alla konton drivs enligt en gemensam uppsättning regler, för en Blockchain. TON tillåter dock att flera Blockchain:er existerar samtidigt, var och en med olika regler. Dessa blockkedjor kan interagera med varandra genom crosschain-meddelanden, på samma sätt som konton inom en kedja kan interagera.

För dem som vill skapa en grupp ShardChains med anpassade regler erbjuder TON funktionen att skapa en Workchain. Detta är en komplicerad uppgift som kräver godkännande och betalning från gemenskapen, men det möjliggör en hög grad av anpassning, till exempel att skapa en workchain som fungerar baserat på Ethereum Virtual Machine (EVM) för att köra Solidity-smartkontrakt.

Slutligen, på toppen av TON Blockchain-hierarkin finns MasterChain. Detta är den kedja som synkroniserar alla andra kedjor i systemet och säkerställer konsensus om tillståndet i systemet med flera kedjor. MasterChain fungerar i princip som "Blockchain av Blockchain:s" och övervakar alla andra kedjor i TON-nätverket.

Vad är TON token?

TON token, även känd som Toncoin, är den ursprungliga token för The Open Network (TON), ett decentraliserat, högpresterande blockkedjenätverk med hög prestanda, som kan bearbeta miljontals transaktioner per sekund. Nätverket utvecklades ursprungligen av Telegram 2018 och har utvecklats till ett gemenskapsdrivet projekt med ett växande antal aktiva plånböcker..

Toncoin kallades ursprungligen Gram och var under aktiv utveckling fram till 2020. Efter en rättslig tvist med SEC (Securities and Exchange Commission) övergavs projektet, och TON Foundation, en oberoende gemenskap av supportrar och entusiaster, tog över utvecklingen av nätverket och bytte namn på token från "Telegram Open Network" till "The Open Network"..

TON-nätverket har en struktur i flera nivåer som bygger på principen om sharding, vilket gör att det kan hantera miljontals transaktioner per sekund, vilket gör det tillförlitligt, snabbt, självkonsistent och skalbart. Nätverket erbjuder en Toncoin-plånbok (både förvaringsbar och icke-förvaringsbar) som underlättar fondöverföringar och interaktion med plattformstjänster. Utvecklare kan skapa decentraliserade tillämpningar (dApps) med hjälp av TON-tjänster, och användare kan få tillgång till appar från tredje part via ett användarvänligt gränssnitt. Med TON Storage kan användarna säkra sina plånböcker med hjälp av en privat nyckel som ger privat kryptering..

Toncoin används i nätverkets konsensusmekanism PoS (proof-of-stake) för att verifiera transaktioner och säkra nätverket. Det finns två sätt att tjäna passiva inkomster från Toncoin: genom att bli en validator eller en nominator. Validatorer tjänar ränta på att validera transaktioner, och nominatorer kan låna ut sina mynt till validatorer och få en belöning..

Toncoin har en cirkulerande tillgång på 1,22 miljarder ton mynt och en maximal tillgång på 5 miljarder ton mynt.. Den kan köpas på stora kryptobörser som KuCoin, BitMart, Huobi Global och andra, eller direkt från en plånbok som MetaMask..

Det är viktigt att notera att TON ursprungligen utvecklades av Telegram, men att den nuvarande versionen av nätverket och Toncoin token är oberoende av Telegram. Den teknik som skapades för TON utvecklas och förbättras nu av en oberoende grupp utvecklare och entusiaster..

Eftersom vi fortsätter att bevittna den pågående utvecklingen av internet och blockkedjeteknik kan betydelsen av projekt som TON och digitala tillgångar som Toncoin inte överskattas. De representerar framtiden för digitala interaktioner och tänjer på gränserna för vad som är möjligt med dagens teknik. Även om det är ett komplext landskap att navigera i, är det avgörande för alla som är intresserade av den decentraliserade teknikens framtid att förstå det invecklade i plattformar som TON och den roll som deras inhemska token:er, såsom Toncoin, spelar.

Toncoin utvecklingsuppdateringar under 2023

År 2023 har Toncoin (TON) upplevt flera stora utvecklingar som väsentligt har bidragit till dess tillväxt och acceptans i blockchain-samhället. Denna utveckling har satt en robust bana för Toncoin och markerar anmärkningsvärda framsteg i dess ekosystem. Här är de viktigaste uppdateringarna:

 • Officiellt partnerskap med Telegram: En av de viktigaste händelserna för Toncoin under 2023 var det officiella partnerskapet med den populära meddelandeappen Telegram. Detta samarbete har kraftigt förbättrat Toncoin:s trovärdighet och potential för integration med vanliga plattformar. Partnerskapet ledde till en anmärkningsvärd ökning av priset på Toncoin, vilket belyser marknadens positiva respons på denna allians.

 • Färdplan för 2023: Avslöjandet av Toncoin:s färdplan för 2023, med fokus på att locka fler användare, mottogs väl av communityn. Denna färdplan fungerar som en strategisk guide som beskriver målen och den framtida inriktningen för Toncoin. Den positiva reaktionen på färdplanen visar på communityts förtroende för och förväntan på Toncoin:s kommande utveckling.

 • TON-utrymme för utvecklare: Lanseringen av TON Space är ett viktigt steg mot att bygga en stark utvecklarcommunity. TON Space kommer att vara fullt tillgängligt för alla TON Wallet-användare och syftar till att bli ett nav för utvecklare, vilket understryker Toncoin:s åtagande att främja ett innovativt och stödjande ekosystem.

 • Incitamentsprogram för Toncoin: I samarbete med Blockchain.com lanserades ett incitamentsprogram för att öka användarnas engagemang. Detta program syftar till att öka användarnas deltagande i Toncoin-ekosystemet genom att erbjuda ytterligare Toncoin-belöningar för specifika åtgärder på plattformen.

 • Bidrag till Toncoin-projekt: TON Foundation tillkännagav bidrag till fem Toncoin-projekt under Q4, 2023. Dessa projekt, som valts ut från en pool av flera värdefulla förslag, visar den globala attraktionskraften och mångsidigheten i TON:s ekosystem. De beviljade projekten spänner över olika sektorer och tillför innovation och värde till nätverket.

 • Partnerskap med Future3 Campus: TON Foundation samarbetar med Future3 Campus för att tillhandahålla en $50 miljoner såddfond för inkubation av nya "mini-appar" inom Telegram. Detta initiativ syftar till att uppmuntra expansionen av Toncoins applikationsekosystem, vilket ger betydande stöd till nya projektgrundare och utvecklare.

 • Expansion och utveckling av ekosystem: The Open Network (TON) fortsätter att expandera, med en rad positiva utvecklingar inklusive tillägg av nya tjänster och applikationer, tillväxt i on-chain plånboksadresser och noteringar på stora kryptovalutabörser. Nätverkets tillväxt är tydlig i dess ökande antal användare och förbättrade funktionalitet.

Denna utveckling återspeglar Toncoin:s engagemang för innovation och tillväxt inom blockkedjeområdet. I synnerhet partnerskapet med Telegram är ett stort steg mot att integrera Toncoin med en vanlig plattform, vilket potentiellt kan utöka användarbasen avsevärt​​​​​​.

Officiell webbplats: https://ton.org/

Bästa kryptovalutaplånbok för Toncoin (TON)

Att navigera i världen av kryptovalutaplånböcker kan vara ett riktigt äventyr, eftersom det finns många alternativ som passar olika behov. För att hitta den perfekta plånboken för dig bör du ta hänsyn till dina handelsvanor och den säkerhetsnivå du behöver. Generellt sett finns det två huvudkategorier av plånböcker: plånböcker med varm lagring (digital) och plånböcker med kall lagring eller hårdvaruplånböcker (fysisk).

Varje typ av plånbok har sina egna för- och nackdelar, så det finns inte nödvändigtvis en lösning som passar alla. När du påbörjar din resa för att hitta den bästa kryptoplånboken för din Toncoin (TON) tokens, kom ihåg att vara öppen och utforska de funktioner som motsvarar dina personliga preferenser och krav.

När du väljer rätt plånbok för din Toncoin (TON) tokens, ta hänsyn till följande faktorer:

 • Handelsfrekvens: Heta plånböcker är i allmänhet mer lämpliga för aktiva handlare eftersom de kan logga in snabbt och gör det möjligt att köpa och sälja krypto utan problem. Kalla plånböcker är å andra sidan bättre lämpade för dem som gör mindre frekventa affärer.
 • Kryptovalutor som stöds: Även om inte alla plånböcker är anpassade till alla kryptovalutor, kan några av de bästa plånböckerna handla med ett stort antal valutor och erbjuder en mångsidig upplevelse. Se till att den plånbok du väljer stöder Toncoin (TON).
 • Säkerhetsproblem: Om du är orolig för eventuella hackningsincidenter ger en fysisk kall plånbok som förvaras i ett kassaskåp eller på en säker plats hemma det bästa skyddet. Men om du är säker på att skydda din varma plånbok kanske du föredrar dess bekvämlighet.
 • Tillhörande kostnader: Undersök kostnaderna för varje plånboksalternativ. Många hot wallets är gratis att installera, medan cold wallets, som är hårdvara, kräver en investering i förväg.
 • Plånboksfunktioner: Även om de grundläggande funktionerna för kryptovalutaplånböcker är desamma kan ytterligare funktioner skilja en plånbok från en annan. Heta plånböcker har ofta avancerade rapporteringsverktyg, insikter om kryptomarknaden och valutakonverteringsfunktioner. Säkerhetsfunktioner kan också vara en viktig faktor när du fattar ditt beslut.

Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter kan du bättre välja den perfekta plånboken för kryptovalutor för din Toncoin (TON) symboliska symboler.

För en mer djupgående översikt över kryptovalutaplånböcker, besök vår "Kryptovalutaplånböcker förklaras" guide.

Om du planerar att hantera större mängder krypto kan det vara ett klokt beslut att investera i kylförvaring. Två av de mest populära kylförvaringsalternativen är Ledger Nano och Trezor.

Ledger skapar plånböcker för kallförvaring som är utformade för användare som prioriterar säkerhet. Deras plånböcker är fysiska enheter som ansluts till din dator och du kan bara skicka kryptovaluta från dem när de är anslutna. Ledger erbjuder en rad olika produkter, bland annat Ledger Nano S och Ledger Nano X, som har Bluetooth-anslutning.

Trezor, en föregångare inom hårdvaruplånboksbranschen, kombinerar förstklassig säkerhet med ett intuitivt gränssnitt och kompatibilitet med olika datorplånböcker. Denna blandning gör den lämplig för både nybörjare och erfarna användare. Trezor har med tiden vunnit stor respekt inom Bitcoin-gemenskapen. De erbjuder två primära modeller - Trezor One och Trezor Model T, som har en inbyggd pekskärm.

Ledger hårdvaruplånet
Trezor hårdvaruplånet

Toncoin (TON) Pris och diagram

Hitta aktuella Toncoin (TON) prisdiagram, handelsvolym, marknadskapital, historisk prisutveckling och annan viktig information för att hjälpa dig med din handel med kryptovalutor och investeringar på CoinMarketCap.
Här kan du se följande:
 • Marknadsvärde och daglig handelsvolym
 • Aktuellt marknadspris för varje kryptovaluta i förhållande till USD (och vissa lokala valutor)
 • Cirkulerande och total tillgång
 • Historiska diagram med priser i förhållande till USD, Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).
CoinMarketCap

Vanliga frågor (FAQ)

Var är det bästa stället att köpa Toncoin (TON)?

Vi rekommenderar att du antingen Bybit, MEXC eller på vår Gate.io eftersom dessa plattformar utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Hur man köper Toncoin (TON) i Europa?

I Europa förvärvar man Toncoin (TON) tokens är en smidig process med många välrenommerade plattformar för kryptovalutaväxling som kan tillgodose dina behov. Bland de bästa valen rekommenderar vi Bybit, MEXC, eller Gate.io på grund av deras enastående prestanda på nyckelområden som funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Dessa plattformar har etablerat en stark närvaro inte bara i Europa utan även globalt och erbjuder ett omfattande utbud av kryptovalutor, inklusive Toncoin (TON).

Hur man köper Toncoin (TON) i USA?

För Förenta staterna gäller följande Toncoin (TON) tokens är också en enkel process, vi rekommenderar särskilt MEXC, en toppbörs som utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

MEXC har etablerat en stark närvaro i USA och över hela världen och erbjuder ett brett utbud av kryptovalutor, inklusive Toncoin (TON). Tillhandahåller kunder som är baserade i USA, MEXC erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, en lyhörd kundtjänst och flera betalningsalternativ, vilket gör det enkelt för användare i hela landet att investera i digitala valutor.

Hur mycket kostar det att köpa Toncoin (TON)?

Till skillnad från traditionella handelsalternativ tillåter kryptovaluta köp av fraktioner, så du behöver inte köpa hela mynt. Denna flexibilitet innebär att du kan börja investera i Toncoin (TON) och andra digitala valutor med en investering så låg som $1!

Är det säkert att köpa Toncoin (TON)?

Att skydda dina investeringar är ett gemensamt arbete, och det är viktigt att följa de rekommenderade säkerhetsrutinerna. Det första steget för att köpa Toncoin (TON) på ett säkert sätt är att välja en välrenommerad börs som är känd för sin tillförlitlighet och starka säkerhetsåtgärder. Se till att välja en börs med ett bevisat resultat och ett positivt rykte i branschen för att minimera potentiella risker.

Är det möjligt att konvertera Toncoin (TON) till kontanter?

Absolut! När du har valt den plattform för utbyte av kryptovalutor som du föredrar kan du enkelt omvandla dina Toncoin (TON) tokens till kontanter till den aktuella marknadskursen med hjälp av utbytets användarvänliga handelsgränssnitt.

Vad är det som är Toncoin (TON) Prognos för kryptopriset?

Att exakt förutsäga den Toncoin (TON) Det är en utmaning att beräkna priset för en viss tidsperiod, men olika grundläggande faktorer ger en inblick i token:s potentiella prisfluktuationer och volatilitet. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är bland annat:

 • Antagningsgrad - Ökad aktivitet på kedjan, drivet av det ökande antalet utvecklare och användare på Toncoin (TON) plattform, kan leda till högre efterfrågan och värde för den. Denna expansion kan också öka investerarnas förtroende och få fler människor att köpa och behålla token.
 • Innovativ utveckling - Införandet av innovativa funktioner som förbättrar Toncoin (TON)'s kan göra projektet mer attraktivt för användning eller investering, vilket potentiellt kan driva upp priset på token. Dessutom kan Toncoin (TON) Värdet av kryptovalutan kan öka kraftigt efter tillkännagivanden om nya partnerskap och investeringar i projektet.
 • Marknadssentiment - De övergripande marknadsutsikterna påverkar i hög grad Toncoin (TON) prisutvecklingen för krypto. En riskfylld attityd bland globala investerare uppmuntrar köpaktivitet på kryptomarknaden, vilket stödjer Toncoin (TON)'s pris. Å andra sidan kan ett nedåtgående eller riskavert sentiment utlösa utförsäljningar som kan påverka priset på marknaden negativt.
Senast uppdaterad Dec 22, 2023

Dela denna sida:

Binance 10% Erbjudande

Senaste inlägg

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guideI denna omfattande guide till Gaimin (GMRX) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Gaimin (GMRX) tokens....

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovalutans ekosystem är en transformativ bro som förbinder de materiella tillgångarna i den traditionella finansvärlden med den innovativa, decentraliserade världen av...

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guideI denna omfattande guide till AEVO (AEVO) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och förvarar din AEVO (AEVO) på ett säkert sätt tokens....

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guideI denna omfattande guide till Portal (PORTAL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur man köper och säkert förvarar sin Portal (PORTAL)...

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guideI denna omfattande guide till Pixels (PIXEL) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktioner och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonuserbjudande

Topprankade Börsar

Topprankade plånböcker

Senaste recensioner

Margex recension

Margex recension

Margex Review 2024Margex review summary Margex, grundat 2020 och med huvudkontor i Seychellerna, är en handelsplattform för kryptovalutahävstång som vänder sig till ett brett utbud av handlare, från nybörjare till erfarna proffs. Plattformen ...

Bitpanda recension

Bitpanda recension

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har framgångsrikt omdefinierat investeringsupplevelsen genom att skapa en användarcentrerad, inkluderande plattform skräddarsydd för att tillgodose individer med olika ekonomiska bakgrunder och kunskapsnivåer. ....

BYDFi recension

BYDFi recension

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi är en kryptovalutautbytesplattform som syftar till att tillhandahålla ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt för individer och institutioner att köpa, sälja och handla kryptovalutor. Plattformen är utformad ...

MoonXBT Recension

MoonXBT Recension

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT är en handelsplattform som syftar till att ta din investering till månen med det innovativa sättet för social handel. MoonXBT är baserat på Caymanöarna och har kontor i hela Östasien och ...

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Sammanfattning PrimeXBT-kryptovalutabörsen är en one-stop-shop-handelsplattform som stöder handel med kryptovalutor, de flesta större aktieindex, råvaror och utländska valutor. De har snabbt blivit ...

MEXC 10% Rabatt på handelsavgifter

Fäst den på Pinterest