Vad är Axelar (AXL)?

Vad är Axelar (AXL)

I denna omfattande guide till Axelar (AXL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Axelar (AXL) tokens. Förstå sammanhanget för Axelar skapelse, dess underliggande teknik och dess uppdrag är avgörande för att uppskatta det värde den tillför ekosystemet, vilket ger dig kunskap och förtroende att gå med i Axelar (AXL)-communityn. 

Var kan man köpa Axelar (AXL)?

En sak i taget. Att köpa Axelar (AXL) innebär en trestegsprocess. Först, skapa ett konto på en ansedd kryptovalutabörs som stödjer Axelar (AXL). Därefter sätter du in pengar på ditt konto, med hänsyn till de olika avgiftsstrukturer som är förknippade med olika betalningsmetoder som kredit- och betalkort, e-plånböcker och direkta banköverföringar. Slutligen, köp Axelar (AXL) på börsen genom att ange det belopp du vill spendera, med plattformen beräknar motsvarande belopp av Axelar (AXL) baserat på den aktuella marknadskursen. Vi rekommenderar att du köper Axelar (AXL) på någon av följande kryptovalutabörser:

1

 Bybit

Skapa ett Bybit-konto

Avgifter (Maker/Taker)                   0.1%*-0.1%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                              400
+

Bonus vid registrering
 $30 000 bonus för registrering*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

2

 MEXC

Skapa ett MEXC-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                             1500
+

Bonus vid registrering
 10% reducerade handelsavgifter och upp till $170 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Oceanien och Afrika

3

 Gate.io

Skapa ett Gate.io-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                           
1000+

Bonus vid registrering
 Upp till $100 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

Förståelse för Axelar (AXL):
En djupgående guide till dess funktioner och användningsområden

Axelar (AXL) är en banbrytande nätverksplattform utformad för att leverera säker cross-chain-kommunikation för Web3, vilket underlättar utvecklingen av interchain decentraliserade applikationer (dApps) med en räckvidd bortom en enda blockchain. Plattformen använder en proof-of-stake-konsensusmekanism, en strategi som blockkedjegiganter som Ethereum, Polygon och Cosmos litar på och använder för att säkerställa säkerheten i sin verksamhet.

Kommunikation över kedjan är en central egenskap hos Axelar. Det gör att dApps på nätverket kan interagera sömlöst med vilken tillgång eller applikation som helst på vilken blockkedja som helst. Detta möjliggörs genom användning av smarta gateway-kontrakt, som underlättar meddelandeöverföring över alla blockkedjor som är anslutna till Axelar-nätverket. Gatewaykontrakt distribueras till varje EVM-kedja som är länkad till Axelar-nätverket, och dessa kontrakt överför meddelanden från Axelar-nätverket till den länkade kedjan.

Axelar:s verksamhet är starkt beroende av validerare som spelar en viktig roll i konsensusprocessen och säkerställer noggrannheten i aktiviteter mellan kedjor. Dessa validerare driver noder för Axelar-stödda kedjor och övervakar dessa kedjor för aktivitet. Under en tillgångsöverföringsprocess från en kedja till en annan bekräftar validerarna till exempel insättningen och undertecknar transaktionen som överför token, vilket slutför tillgångsöverföringen.

Dessutom tillhandahåller Axelar en uppsättning valfria tjänster som kallas "relayertjänster" och som underlättar kommunikation mellan kedjor. De initierar viktiga uppgifter som inte kräver ett element av förtroende och kan implementeras av vem som helst, inklusive apputvecklare inom Axelar-communityn. Ett exempel på dessa tjänster är att initiera bekräftelseröster för insättningar under en kedjeöverskridande överföring av tillgångar.

Axelar-nätet innehåller också en unik funktion som kallas "gasmottagare". Det är ett exempel på Axelar:s relayertjänster och spelar en avgörande roll under General Message Passing (GMP). I GMP måste ett smart kontrakt över kedjan som godkänts av Axelar:s nätverksvalidatorer verkställas. Detta medför en gasavgift som måste betalas, och gasmottagaren hjälper till att täcka dessa kostnader.

Hur fungerar Axelar (AXL)?

Axelar fungerar genom att möjliggöra säker kommunikation mellan kedjor för dApps med hjälp av en proof-of-stake-modell för att säkerställa nätverkssäkerhet. Denna funktion gör det möjligt för dApps att utöka sina funktioner och tjänster utöver begränsningarna för en enda blockchain. Denna tvärkedjekommunikation gör det möjligt för användare att interagera med alla tillgångar, applikationer eller kontrakt över flera kedjor utan ansträngning.

Kommunikationen mellan kedjorna möjliggörs genom Axelar:s gateway smarta kontrakt. Dessa kontrakt distribueras till varje EVM-kedja som är ansluten till Axelar-nätverket och underlättar meddelandeöverföringen från Axelar-nätverket till den länkade kedjan. Varje gateway-kontrakt styrs av en nyckel, och denna nyckel distribueras i form av aktier till Axelar-validatorerna. Validerare med ett högre antal stakade AXL token har fler nyckelandelar. Det antal validerare som krävs för att auktorisera en åtgärd bestäms av ett förinställt tröskelvärde.

Validerare spelar en avgörande roll i Axelar:s verksamhet. De deltar i nätverkskonsensus, producerar block och validerar transaktioner som med andra proof-of-stake-kedjor. Utöver detta övervakar de externa kedjor för aktivitet och röstar för att bekräfta transaktioner. Under en tillgångsöverföring bekräftar validerarna insättningen och undertecknar transaktionen som överför tokens, vilket slutför tillgångsöverföringen. När tillräckligt många nyckelaktier har kommit överens kan transaktionen fortsätta.

Axelar:s relayertjänster startar omröstningar för bekräftelse av insättningar under kedjeövergripande överföringar av tillgångar. De skickar en begäran till Axelar-nätverket om att validerare ska övervaka en specifik insättningsadress för en transaktion. Dessa tjänster kräver inget förtroendeelement och kan implementeras av vem som helst.

Slutligen är gasmottagaren en anmärkningsvärd tjänst inom Axelar-nätverket. Den accepterar tokens som betalning för att täcka kostnaderna för kontraktsutförande för allmänna meddelandeöverföringstransaktioner. Applikationsutvecklare har möjlighet att använda Axelar Gas Receiver på källkedjan för att täcka gasavgifter eller bygga sina egna relayertjänster på destinationskedjan. Dessa funktioner kombineras för att göra Axelar till en kraftfull plattform för utveckling av kedjeöverskridande dApps.

AXL Tokenomics

Vad är Axelar (AXL)-token?

Axelar (AXL) token är det ursprungliga verktyget token som driver Axelar-nätverket. Den är kedjeagnostisk och kan existera på alla anslutna kedjor, inklusive Ethereum, genom sin ERC-20-representation som kallas wAXL. En AXL token är lika med en wAXL, och de kan swappas mellan varandra via Axelar:s tillståndslösa lager genom bridge front-ends som satellite.money.

Viktiga punkter:

 • AXL token släpptes den 27 september 2022.
 • Det cirkulerande utbudet dag 1 var ca 30 miljoner token, ca 3% av det totala utbudet.
 • AXL token kan stakas för att tjäna belöningar. Du kan bara satsa i den ursprungliga AXL token. Låsningsperioden för insatser på Axelar-nätverket är sju dagar.
 • Den årliga belöningen för staking av AXL tokens är ungefär 8% plus det antal kedjor som stöds av en validator. För CoinLists stakningsanvändare motsvarar detta cirka 11%.
 • AXL-stakningsbelöningar betalas ut i den ursprungliga versionen av AXL token och omstakas automatiskt för att tjäna ytterligare belöningar tills du väljer att ta bort dem.
 • Om du köpte AXL token genom CoinList distribuerades de till din CoinList-plånbok och du har möjlighet att ta emot antingen AXL eller wAXL. CoinList stöder dock endast handel med wAXL token.
 • Outgiven AXL stakas automatiskt av CoinList och belöningar går till tokenholder i samma takt som belöningen för utgiven AXL.

Axelar Viktiga egenskaper

Axelar Network är en decentraliserad plattform som är utformad för att ge förbättrad cross-chain routing och förbättrad användarupplevelse. Här är några av plattformens kritiska funktioner:

Satellit: Satellite är en webbapplikation utvecklad av Axelar-teamet för att förenkla och säkra överföringen av kryptotillgångar över olika blockkedjor. Den är byggd på Axelar-nätverket och har ett användarvänligt gränssnitt som ger användarna ett effektivt sätt att göra tvärkedjeöverföringar.

Allmän meddelandeöverföring (GMP): GMP är en central funktion i Axelar som underlättar överföringen av inslagna tillgångar mellan olika blockkedjor. Dess kapacitet sträcker sig dock längre än bara överföringar. Det ger utvecklare full kompabilitet för web3, så att de kan bygga sina applikationer på den kedja som passar bäst för deras projekt och låta användarna komma åt den från vilken kedja som helst med ett klick på en knapp. Denna funktionalitet skapar många möjligheter inom NFT, spel och andra decentraliserade applikationer (DApps).

Axelar Virtuell maskin: Axelar Virtual Machine (AVM) förbättrar plattformens interoperabilitet genom att göra den programmerbar. Denna funktion innebär att utvecklare kan ställa in sina DApps direkt på Axelar via smarta kontrakt, vilket eliminerar behovet av att bygga och hantera dem på flera kedjor. AVM stöder två nya produkter:

 • Interchain-förstärkare: Det hjälper till med enkla och sömlösa anslutningar mellan Axelar och dess stödda blockkedjor.
 • Interkedja Maestro: Det tillhandahåller en plattform för utvecklare att lansera och hantera sina DApps över alla sammankopplade kedjor, vilket förenklar implementerings- och hanteringsprocessen.

Tillsammans gör dessa funktioner Axelar till en avancerad plattform för kedjeöverskridande kommunikation och interoperabilitet, vilket förenklar överföringar av tillgångar och DApp-utveckling över flera kedjor.

Axelar utvecklingsuppdateringar under 2023

År 2023 har Axelar gjort betydande framsteg i kryptovalutautrymmet, särskilt när det gäller att förbättra tvärkedjans interoperabilitet och utvecklarstöd. Här är de viktigaste utvecklingarna:

 • Integration med Vertex-protokollet: Axelar har drivit Vertex Protocols utveckling mot interoperabilitet mellan olika kedjor. Vertex Protocol, en ledande DEX, använder Axelar-nätverket och Squid för att möjliggöra cross-chain depositioner av säkerheter. Denna integration positionerar Axelar som en viktig aktör på DEX-marknaden, med de två största derivatdexarna och de två största spotdexarna som alla använder Axelar-nätverket för cross-chain-anslutningar. Denna nivå av användning understryker Axelar:s användbarhet för DEX:er som strävar efter att tillhandahålla sömlösa användarupplevelser för massanvändning.

 • Introduktion av virtuella maskiner för utvecklare: Axelar introducerade en virtuell maskin (VM) för att hjälpa utvecklare att bygga kryptoapplikationer över blockkedjor. Denna VM liknar Kubernetes för Web3 och ger utvecklare ett kraftfullt verktyg för att skapa och hantera decentraliserade applikationer över olika blockchain-nätverk. Detta initiativ visar Axelar:s engagemang för att förenkla utvecklingsprocessen inom blockkedjeområdet och göra det mer tillgängligt och effektivt för utvecklare att skapa interoperabla applikationer..

Dessa uppdateringar från Axelar år 2023 återspeglar ett fokuserat arbete för att förbättra interoperabiliteten mellan kedjor och stödet till utvecklare, vilket positionerar plattformen som en viktig facilitator i det föränderliga landskapet av blockkedjeteknik och decentraliserade applikationer.

Hur du förvarar dina Axelar (AXL)-tokens på ett säkert sätt

Ledger hårdvaruplånet
Trezor hårdvaruplånet

Bästa kryptovalutaplånbok för Axelar (AXL)

Att navigera i världen av kryptovalutaplånböcker kan vara ett riktigt äventyr, eftersom det finns många alternativ som passar olika behov. För att hitta den perfekta plånboken för dig bör du ta hänsyn till dina handelsvanor och den säkerhetsnivå du behöver. Generellt sett finns det två huvudkategorier av plånböcker: plånböcker med varm lagring (digital) och plånböcker med kall lagring eller hårdvaruplånböcker (fysisk).

Varje typ av plånbok har sina egna fördelar och nackdelar, så det finns inte nödvändigtvis en lösning som passar alla. När du påbörjar din resa för att hitta den bästa kryptoplånboken för dina Axelar (AXL) token, kom ihåg att ha ett öppet sinne och utforska de funktioner som överensstämmer med dina personliga preferenser och krav.

När du ska välja rätt plånbok för din Axelar (AXL) tokens, ta hänsyn till följande faktorer:

 • Handelsfrekvens: Heta plånböcker är i allmänhet mer lämpliga för aktiva handlare eftersom de kan logga in snabbt och gör det möjligt att köpa och sälja krypto utan problem. Kalla plånböcker är å andra sidan bättre lämpade för dem som gör mindre frekventa affärer.
 • Kryptovalutor som stöds: Även om inte alla plånböcker tillgodoser alla kryptovalutor kan några av de bästa handla med ett stort antal valutor, vilket ger en mångsidig upplevelse. Se till att den plånbok du väljer stöder Axelar (AXL).
 • Säkerhetsproblem: Om du är orolig för eventuella hackningsincidenter ger en fysisk kall plånbok som förvaras i ett kassaskåp eller på en säker plats hemma det bästa skyddet. Men om du är säker på att skydda din varma plånbok kanske du föredrar dess bekvämlighet.
 • Tillhörande kostnader: Undersök kostnaderna för varje plånboksalternativ. Många hot wallets är gratis att installera, medan cold wallets, som är hårdvara, kräver en investering i förväg.
 • Plånboksfunktioner: Även om de grundläggande funktionerna för kryptovalutaplånböcker är desamma kan ytterligare funktioner skilja en plånbok från en annan. Heta plånböcker har ofta avancerade rapporteringsverktyg, insikter om kryptomarknaden och valutakonverteringsfunktioner. Säkerhetsfunktioner kan också vara en viktig faktor när du fattar ditt beslut.

Om du tar hänsyn till alla dessa aspekter kommer du att vara bättre rustad att välja den perfekta kryptovalutaplånboken för dina Axelar (AXL) token.

För en mer djupgående översikt över kryptovalutaplånböcker, besök vår "Kryptovalutaplånböcker förklaras" guide.

Om du planerar att hantera större mängder krypto kan det vara ett klokt beslut att investera i kylförvaring. Två av de mest populära kylförvaringsalternativen är Ledger Nano och Trezor.

Ledger skapar plånböcker för kallförvaring som är utformade för användare som prioriterar säkerhet. Deras plånböcker är fysiska enheter som ansluts till din dator och du kan bara skicka kryptovaluta från dem när de är anslutna. Ledger erbjuder en rad olika produkter, bland annat Ledger Nano S och Ledger Nano X, som har Bluetooth-anslutning.

Trezor, en föregångare inom hårdvaruplånboksbranschen, kombinerar förstklassig säkerhet med ett intuitivt gränssnitt och kompatibilitet med olika datorplånböcker. Denna blandning gör den lämplig för både nybörjare och erfarna användare. Trezor har med tiden vunnit stor respekt inom Bitcoin-gemenskapen. De erbjuder två primära modeller - Trezor One och Trezor Model T, som har en inbyggd pekskärm.

Axelar (AXL) Pris och diagram

Hitta aktuella Axelar (AXL) prisdiagram, handelsvolym, marknadskapital, historisk prisutveckling och annan viktig information för att hjälpa dig med din handel med kryptovalutor och investeringar på CoinMarketCap.
Här kan du se följande:
 • Marknadsvärde och daglig handelsvolym
 • Aktuellt marknadspris för varje kryptovaluta i förhållande till USD (och vissa lokala valutor)
 • Cirkulerande och total tillgång
 • Historiska diagram med priser i förhållande till USD, Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).
CoinMarketCap

Vanliga frågor (FAQ)

Var kan man bäst köpa Axelar (AXL)?

Vi rekommenderar att du antingen Bybit, MEXC eller på vår Gate.io eftersom dessa plattformar utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Hur köper man Axelar (AXL) i Europa?

I Europa är det en smidig process att förvärva Axelar (AXL) tokens, med många välrenommerade kryptovalutaväxlingsplattformar tillgängliga för att tillgodose dina behov. Bland de bästa valen rekommenderar vi Bybit, MEXC, eller Gate.io på grund av deras enastående prestanda på nyckelområden som funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Dessa plattformar har etablerat en stark närvaro inte bara i Europa utan också globalt och erbjuder ett omfattande utbud av kryptovalutor, inklusive Axelar (AXL).

Hur köper man Axelar (AXL) i USA?

För USA är det också en enkel process att köpa Axelar (AXL) token, vi rekommenderar särskilt MEXC, en toppbörs som utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

MEXC har etablerat en stark närvaro i USA och över hela världen och erbjuder ett brett utbud av kryptovalutor, inklusive Axelar (AXL). Catering till USA-baserade kunder, MEXC erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, en lyhörd kundtjänst och flera betalningsalternativ, vilket gör det enkelt för användare i hela landet att investera i digitala valutor.

Hur mycket kostar Axelar (AXL) att köpa?

Till skillnad från traditionella handelsalternativ tillåter kryptovaluta fraktionella köp, så du behöver inte köpa hela mynt. Denna flexibilitet innebär att du kan börja investera i Axelar (AXL) och andra digitala valutor med en investering så låg som $1!

Är det säkert att köpa Axelar (AXL)?

Att skydda sina investeringar är en gemensam ansträngning, och att följa rekommenderade säkerhetsrutiner är avgörande. Det första steget för att säkert köpa Axelar (AXL) är att välja en välrenommerad börs känd för sin tillförlitlighet och starka säkerhetsåtgärder. Se till att välja en börs med en beprövad meritlista och positivt rykte i branschen för att minimera potentiella risker.

Är det möjligt att omvandla Axelar (AXL) till kontanter?

Absolut! När du har valt din föredragna plattform för kryptovalutautbyte kan du enkelt konvertera dina Axelar (AXL) token till kontanter till den aktuella marknadskursen med hjälp av börsens användarvänliga handelsgränssnitt.

Vad är prisprognosen för Axelar (AXL)-krypton?

Att exakt förutsäga Axelar (AXL)-priset för vilken tidsram som helst är en utmaning, men olika grundläggande faktorer ger insikt i token:s potentiella prisfluktuationer och volatilitet. Viktiga aspekter att ta hänsyn till inkluderar:

 • Antagningsgrad - Ökad aktivitet på kedjan, driven av det växande antalet utvecklare och användare på Axelar (AXL) plattform, kan leda till högre efterfrågan och värde för den. Denna expansion kan också öka investerarnas förtroende och få fler människor att köpa och behålla token.
 • Innovativ utveckling - Införandet av innovativa funktioner som förbättrar Axelar (AXL)'s kan göra projektet mer attraktivt för användning eller investering, vilket potentiellt kan driva upp priset på token. Dessutom kan priset på Axelar (AXL) Värdet av kryptovalutan kan öka kraftigt efter tillkännagivanden om nya partnerskap och investeringar i projektet.
 • Marknadssentiment - De övergripande marknadsutsikterna påverkar Axelar (AXL) väsentligt prisutveckling för krypto. En riskvillig attityd bland globala investerare uppmuntrar till köpaktivitet på kryptomarknaden, vilket stöder Axelar (AXL)'s pris. Å andra sidan kan ett nedåtgående eller riskavert sentiment utlösa utförsäljningar som kan påverka priset på marknaden negativt.
Senast uppdaterad Dec 23, 2023

Dela denna sida:

Binance 10% Erbjudande

Senaste inlägg

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guideI denna omfattande guide till Gaimin (GMRX) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Gaimin (GMRX) tokens....

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovalutans ekosystem är en transformativ bro som förbinder de materiella tillgångarna i den traditionella finansvärlden med den innovativa, decentraliserade världen av...

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guideI denna omfattande guide till AEVO (AEVO) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och förvarar din AEVO (AEVO) på ett säkert sätt tokens....

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guideI denna omfattande guide till Portal (PORTAL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur man köper och säkert förvarar sin Portal (PORTAL)...

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guideI denna omfattande guide till Pixels (PIXEL) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktioner och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonuserbjudande

Topprankade Börsar

Topprankade plånböcker

Senaste recensioner

Margex recension

Margex recension

Margex Review 2024Margex review summary Margex, grundat 2020 och med huvudkontor i Seychellerna, är en handelsplattform för kryptovalutahävstång som vänder sig till ett brett utbud av handlare, från nybörjare till erfarna proffs. Plattformen ...

Bitpanda recension

Bitpanda recension

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har framgångsrikt omdefinierat investeringsupplevelsen genom att skapa en användarcentrerad, inkluderande plattform skräddarsydd för att tillgodose individer med olika ekonomiska bakgrunder och kunskapsnivåer. ....

BYDFi recension

BYDFi recension

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi är en kryptovalutautbytesplattform som syftar till att tillhandahålla ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt för individer och institutioner att köpa, sälja och handla kryptovalutor. Plattformen är utformad ...

MoonXBT Recension

MoonXBT Recension

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT är en handelsplattform som syftar till att ta din investering till månen med det innovativa sättet för social handel. MoonXBT är baserat på Caymanöarna och har kontor i hela Östasien och ...

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Sammanfattning PrimeXBT-kryptovalutabörsen är en one-stop-shop-handelsplattform som stöder handel med kryptovalutor, de flesta större aktieindex, råvaror och utländska valutor. De har snabbt blivit ...

MEXC 10% Rabatt på handelsavgifter

Fäst den på Pinterest