Zasady i warunki - Simplecryptoguide.com

Poniższe warunki użytkowania są zawierane pomiędzy użytkownikiem a Simplecryptoguide.com ("Firma", "my", lub "nas").

Poniższe warunki i postanowienia, wraz z wszelkimi dokumentami, które wyraźnie zawierają odniesienia (łącznie zwane dalej "warunkami i postanowieniami"), nie są wiążące.Warunki użytkowania"), regulują Twój dostęp do i korzystanie z www.simplecryptoguide.com, w tym wszelkich treści, funkcjonalności i usług oferowanych na lub za pośrednictwem www.simplecryptoguide.com (zwanych dalej "Strona internetowa"), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny lub klikając na zaakceptowanie lub wyrażenie zgody na Warunki użytkowania, gdy taka opcja zostanie udostępniona użytkownikowi, użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania oraz naszej Polityki prywatności, włączonej do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Jeśli nie chcesz zgodzić się na niniejsze Warunki użytkowania, w tym umowy włączone przez odniesienie w niniejszym dokumencie, nie wolno Ci uzyskać dostępu lub korzystać z witryny.

Niniejsza Strona jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z tej Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę ze Spółką i spełnia wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskać dostępu ani korzystać z Witryny.

ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Możemy zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania od czasu do czasu według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do wszystkich dostępów i korzystania z Witryny w późniejszym czasie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla niego wiążące.

PRYWATNOŚĆ

Korzystanie przez użytkownika z Witryny podlega również Polityka prywatności firmy. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która również reguluje Stronę internetową i informuje użytkowników o naszych praktykach gromadzenia danych. Twoja zgoda na Politykę Prywatności jest niniejszym włączona do niniejszych Warunków Użytkowania.

WYŁĄCZENIE

Korzystanie przez użytkownika z Witryny podlega również Zastrzeżenie firmy. Prosimy o zapoznanie się z naszym Zastrzeżeniem, które również reguluje Witrynę i informuje użytkowników o różnych ograniczeniach dotyczących informacji udostępnianych w Witrynie. Twoja zgoda na Zastrzeżenia jest niniejszym włączona do niniejszych Warunków użytkowania.

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Witryny oraz wszelkich usług lub materiałów udostępnianych w Witrynie według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Witryny jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny dla użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny i wszelkich zasobów pobranych z Witryny jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji podawanych przez Ciebie na Witrynie. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które podajesz podczas rejestracji w Witrynie lub w inny sposób, w tym między innymi podczas korzystania z jakichkolwiek funkcji interaktywnych w Witrynie, podlegają naszej Polityce Prywatności i wyrażasz zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować te informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać żadnej innej osobie lub podmiotowi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jego konto jest osobiste i zgadza się nie zapewniać innym osobom dostępu do tej Witryny lub jej części przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie do lub użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się również zapewnić, że opuszcza swoje konto na koniec każdej sesji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie były w stanie zobaczyć lub zapisać hasła lub innych danych osobowych.

Mamy prawo do wyłączenia każdej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, wybranego przez Ciebie lub dostarczonego przez nas, w dowolnym momencie, według naszego uznania, z dowolnego lub bez powodu, w tym jeśli naszym zdaniem naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.

BRAK BEZPRAWNEGO LUB ZABRONIONEGO UŻYCIA ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik otrzymuje niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny oraz zasobów dostępnych do pobrania z Witryny wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Jako warunek korzystania z Witryny, użytkownik gwarantuje Spółce, że nie będzie wykorzystywał Witryny ani żadnych zasobów dostępnych do pobrania z Witryny do celów, które są niezgodne z prawem lub zabronione przez niniejsze Warunki. Użytkownik nie może korzystać ze Strony lub jakichkolwiek zasobów dostępnych do pobrania ze Strony w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić działanie Strony lub zakłócić korzystanie z niej przez inne strony. Nie wolno uzyskiwać ani próbować uzyskiwać żadnych materiałów lub informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane na Stronie.

Cała zawartość zawarta jako część Serwisu, taka jak tekst, grafika, loga, obrazy, jak również ich kompilacja oraz wszelkie oprogramowanie używane na Stronie, jest własnością Spółki lub jej dostawców i jest chroniona prawem autorskim oraz innymi prawami, które chronią własność intelektualną i prawa własności. Użytkownik zgadza się przestrzegać i stosować się do wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności, legend lub innych ograniczeń zawartych w takich treściach i nie będzie wprowadzał do nich żadnych zmian.

Nie będziesz modyfikować, publikować, transmitować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości, w całości lub w części, znajdującej się w Witrynie lub jakichkolwiek zasobach dostępnych do pobrania z Witryny.

Treści Spółki nie są przeznaczone do odsprzedaży. Korzystanie z Witryny lub jakichkolwiek zasobów dostępnych do pobrania z Witryny nie uprawnia użytkownika do nieuprawnionego korzystania z jakichkolwiek treści chronionych, a w szczególności użytkownik nie będzie usuwał ani zmieniał żadnych praw własności ani informacji o przypisaniu w jakichkolwiek treściach. Użytkownik będzie korzystał z chronionych treści wyłącznie do użytku indywidualnego i nie będzie ich wykorzystywał w żaden inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki i właściciela praw autorskich. Użytkownik zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności do treści chronionych. Firma nie udziela Użytkownikowi żadnych licencji, wyraźnych lub dorozumianych, na własność intelektualną Firmy lub jej licencjodawców, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach.

Nazwa Spółki, logo Spółki, slogan Spółki oraz wszystkie powiązane nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na tej stronie są znakami towarowymi ich właścicieli.

WYŁĄCZNIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH

Jak określono bardziej szczegółowo w Zastrzeżeniach, informacje zawarte na tej Witrynie oraz zasoby dostępne do pobrania za pośrednictwem tej Witryny służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Informacje zawarte na tej Witrynie oraz zasoby dostępne do pobrania za pośrednictwem tej Witryny nie są przeznaczone jako porady prawne, finansowe, podatkowe, medyczne, zdrowotne lub jakiekolwiek inne porady zawodowe i nie powinny być rozumiane ani interpretowane jako takie.

DOKŁADNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA

Jak określono bardziej szczegółowo w Zastrzeżeniach, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje podane na tej stronie i zasoby dostępne do pobrania są dokładne i dostarczają cennych informacji, ale nie możemy zagwarantować dokładności informacji. Ani Firma, ani żaden z jej właścicieli lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia na tej Stronie lub za jakiekolwiek szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku nieuzyskania kompetentnej porady od profesjonalisty, który zna jego sytuację.

Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik przyjmuje osobistą odpowiedzialność za wyniki swoich działań. Zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub uszkodzenia, które poniesiesz w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji dostępnych na tej Witrynie lub zasobów dostępnych do pobrania z tej Witryny. Zgadzasz się używać osądu i przeprowadzać due diligence przed podjęciem jakichkolwiek działań lub wdrożeniem jakichkolwiek planów lub polityki sugerowanej lub zalecanej na tej stronie.

BRAK GWARANCJI CO DO WYNIKÓW

Jak określono bardziej szczegółowo w Zastrzeżeniach, użytkownik zgadza się, że Firma nie udzieliła żadnych gwarancji dotyczących wyników podjęcia jakichkolwiek działań, niezależnie od tego, czy są one zalecane na tej Stronie, czy nie. Firma zapewnia zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc użytkownikom tej Strony w osiągnięciu sukcesu. Niemniej jednak uznajesz, że ostateczny sukces lub porażka będą wynikiem twoich własnych wysiłków, twojej szczególnej sytuacji i niezliczonych innych okoliczności poza kontrolą i/lub wiedzą Spółki.

Użytkownik zdaje sobie również sprawę, że wcześniejsze wyniki nie gwarantują podobnych rezultatów. W związku z tym, wyniki uzyskane przez innych - czy to klientów Spółki czy innych - stosujących zasady określone na tej Stronie nie stanowią gwarancji, że Ty lub jakakolwiek inna osoba lub podmiot będzie w stanie uzyskać podobne wyniki.

POCZTA ELEKTRONICZNA I INNE FORMY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Odwiedzanie Strony lub wysyłanie e-maili do Spółki stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Strony, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja była w formie pisemnej.

Chętnie będziemy się z Państwem komunikować za pomocą poczty elektronicznej, a w różnych miejscach na tej Stronie istnieje możliwość wysłania wiadomości elektronicznej do Spółki. Każda taka wiadomość e-mail lub inna komunikacja elektroniczna nie tworzy jednak relacji biznesowej ani żadnej relacji umownej. Jak określono bardziej szczegółowo w naszej Polityce Prywatności, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że wszelka komunikacja pozostanie poufna, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa takiej komunikacji i nie możemy zagwarantować, że nie będziemy zobowiązani do ujawnienia takiej komunikacji w wyniku nakazu sądowego.

KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

Witryna może zawierać usługi tablicy ogłoszeń, obszary czatu, grupy dyskusyjne, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze, sekcje komentarzy na blogach i/lub inne wiadomości lub udogodnienia komunikacyjne mające na celu umożliwienie użytkownikowi komunikowania się z ogółem społeczeństwa lub z grupą (zbiorczo określane jako "Usługi komunikacyjne"), użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu zamieszczania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i związane z daną Usługą komunikacyjną.

Przykładowo, nie stanowiąc ograniczenia, użytkownik zgadza się, że korzystając z usług komunikacyjnych nie będzie: zniesławiać, nadużywać, nękać, prześladować, grozić ani w inny sposób naruszać praw (takich jak prawo do prywatności i wizerunku publicznego) innych osób; publikować, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać ani rozpowszechniać żadnego nieodpowiedniego, bluźnierczego, zniesławiającego, naruszającego prawo, obscenicznego, nieprzyzwoitego lub niezgodnego z prawem tematu, nazwy, materiału lub informacji; przesyłać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej (lub prawem do prywatności i wizerunku publicznego), chyba że użytkownik jest właścicielem lub kontroluje prawa do nich lub otrzymał wszystkie niezbędne zgody; przesyłania plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera innej osoby; reklamowania lub oferowania sprzedaży bądź kupna jakichkolwiek towarów lub usług w celach biznesowych, chyba że dana Usługa Komunikacyjna wyraźnie zezwala na takie wiadomości; przeprowadzania lub przesyłania ankiet, konkursów, piramid finansowych lub łańcuszków; pobierania jakichkolwiek plików zamieszczonych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o których wiadomo, że nie mogą być legalnie rozpowszechniane w ten sposób; fałszowania lub usuwania informacji o autorach, informacji prawnych lub innych właściwych informacji lub oznaczeń własnościowych lub etykiet dotyczących pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku, ograniczania lub uniemożliwiania innym użytkownikom korzystania z Usług komunikacyjnych; naruszać kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do danej Usługi komunikacyjnej; zbierać lub w inny sposób gromadzić informacje o innych, w tym adresy e-mail, bez ich zgody; naruszać obowiązującego prawa lub przepisów.

Firma nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednakże, Firma zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczonych w Usługach komunikacyjnych i usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Firma zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi dostępu do dowolnej lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym momencie, bez powiadomienia, z dowolnego powodu.

Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub żądań rządowych, lub do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Zawsze należy zachować ostrożność podczas podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika w jakiejkolwiek usłudze komunikacyjnej. Firma nie kontroluje ani nie popiera treści, wiadomości ani informacji zawartych w jakiejkolwiek usłudze komunikacyjnej i w związku z tym, Firma w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do usług komunikacyjnych i wszelkich działań wynikających z uczestnictwa w jakiejkolwiek usłudze komunikacyjnej. Menedżerowie i gospodarze nie są upoważnionymi rzecznikami Firmy, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Firmy.

Materiały przesyłane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać zamieszczonym ograniczeniom dotyczącym wykorzystania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie takich ograniczeń w przypadku przesyłania materiałów.

MATERIAŁY DOSTARCZONE DO SERWISU

Firma nie rości sobie praw własności do materiałów dostarczanych przez użytkownika do Witryny (w tym opinii i sugestii) lub publikowanych, przesyłanych, wprowadzanych lub przekazywanych do Witryny lub powiązanych z nią usług (łącznie "Zgłoszenia"). Jednakże poprzez zamieszczenie, załadowanie, wprowadzenie, dostarczenie lub przesłanie Materiału Użytkownik udziela Firmie, jej podmiotom stowarzyszonym i niezbędnym sublicencjobiorcom pozwolenia na wykorzystanie Materiału w związku z prowadzeniem działalności internetowej, w tym, bez ograniczeń, praw do: kopiowania, dystrybucji, przesyłania, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia i przekształcania Materiału; oraz publikowania nazwiska Użytkownika w związku z przesłanym Materiałem.

Nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie w związku z wykorzystaniem Państwa Zgłaszanych Materiałów, jak przewidziano w niniejszym dokumencie. Firma nie jest zobowiązana do zamieszczania lub wykorzystywania jakichkolwiek Materiałów, które mogą Państwo dostarczyć i może usunąć dowolne Materiały w dowolnym momencie według własnego uznania.

Publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając Materiały, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do swoich Materiałów, jak opisano w tej sekcji, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do dostarczania, przesyłania, wprowadzania lub przesyłania Materiałów.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH I USŁUG OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych ("Powiązane strony internetowe"). Powiązane strony internetowe nie są kontrolowane przez Firmę, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek Powiązanej strony internetowej, w tym bez ograniczeń za wszelkie łącza zawarte w Powiązanej stronie internetowej, lub wszelkie zmiany lub aktualizacje Powiązanej strony internetowej. Firma udostępnia te linki wyłącznie dla wygody użytkownika, a włączenie dowolnego linku nie oznacza zatwierdzenia przez Firmę danej strony internetowej ani powiązania z jej operatorami.

Niektóre usługi udostępniane za pośrednictwem Witryny są dostarczane przez strony trzecie i organizacje. Korzystając z jakiegokolwiek produktu, usługi lub funkcjonalności pochodzącej z Witryny, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Firma może udostępniać takie informacje i dane stronom trzecim, z którymi Firma ma podpisaną umowę na dostarczenie żądanego produktu, usługi lub funkcjonalności w imieniu użytkowników i klientów Witryny.

STOSOWANIE SZABLONÓW I FORMULARZY

Spółka udostępnia różne szablony i/lub formularze do pobrania i/lub sprzedaży na tej stronie. Spółka udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z naszych szablonów i/lub formularzy na własny użytek osobisty lub wewnętrzny biznesowy. O ile nie postanowiono inaczej, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie ma prawa modyfikować, edytować, kopiować, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych, odtwarzać, zmieniać, ulepszać lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać któregokolwiek z szablonów i/lub formularzy w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem modyfikacji w wypełnianiu szablonów i/lub formularzy do autoryzowanego użytku.

Zamawiając lub pobierając Formularze, użytkownik zgadza się, że zakupione lub pobrane Formularze mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego lub biznesowego i nie mogą być sprzedawane lub redystrybuowane bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

GOŚCIE

Firma może, od czasu do czasu, dostarczyć informacje od osób trzecich w formie wywiadu gościnnego w podcaście, wywiadu na innej platformie, gościnnego wpisu na blogu lub innego medium. Firma nie kontroluje informacji dostarczanych przez takich gości z zewnątrz, nie jest odpowiedzialna za sprawdzanie prawdziwości jakichkolwiek dostarczonych informacji i nie może zagwarantować prawdziwości jakichkolwiek oświadczeń złożonych przez takich gości.

Osoby, które zgadzają się wystąpić jako goście w podcaście oferowanym przez Spółkę, zgadzają się na przeniesienie wszystkich praw własności intelektualnej, które mogą mieć w takich wywiadach na Spółkę, a także udzielają licencji na wszelkie prawa, których nie są w stanie przypisać.

BRAK GWARANCJI

FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI LUB DZIAŁANIA TEJ STRONY INTERNETOWEJ. FIRMA NIE SKŁADA RÓWNIEŻ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW, PROGRAMÓW, PRODUKTÓW, KSIĄŻEK LUB USŁUG ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, FIRMA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWOLNIENIE SPÓŁKI Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB STRAT, KTÓRE TY LUB JAKAKOLWIEK OSOBA LUB PODMIOT Z TOBĄ ZWIĄZANY MOŻE PONIEŚĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE I/LUB ZASOBÓW, KTÓRE MOŻESZ POBRAĆ Z TEJ STRONY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, SŁUSZNE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY.

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W WITRYNIE LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZMIANY SĄ OKRESOWO DODAWANE DO INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. FIRMA I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ W DOWOLNYM MOMENCIE.

FIRMA I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I ZWIĄZANE Z NIMI ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW. FIRMA I/LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB DZIAŁANIEM STRONY INTERNETOWEJ, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB POWIĄZANYCH USŁUG, ŚWIADCZENIEM LUB BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG, LUB W ODNIESIENIU DO WSZELKICH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ZANIEDBANIE, ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI SPÓŁKA LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

ARBITRACJA

Użytkownik niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń, które może mieć, teraz lub w przyszłości, wynikających z lub związanych z tą stroną, Spółką, wszelkimi umowami zawartymi ze Spółką oraz wszelkimi produktami i usługami Spółki.

W zakresie, w jakim użytkownik próbuje dochodzić takich roszczeń, niniejszym wyraźnie zgadza się na przedstawienie takiego roszczenia wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu, który odbędzie się w Saxonburgu w Pensylwanii. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę i niniejszym zrzeka się prawa do arbitrażu grupowego i w zamian wyraża zgodę na przeprowadzenie arbitrażu związanego wyłącznie z indywidualnymi roszczeniami Użytkownika i/lub podmiotu związanego z Użytkownikiem wobec Spółki. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Użytkownik zgadza się również, że będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wszczęciem postępowania arbitrażowego oraz za administrację postępowania arbitrażowego.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Spółkę, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i osoby trzecie, przed wszelkimi stratami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) związanymi z lub wynikającymi z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony lub usług, wszelkich wpisów dokonanych przez użytkownika, naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy lub naruszenia praw osób trzecich, lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji. Spółka zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu przez Użytkownika, w którym to przypadku Użytkownik będzie w pełni współpracował ze Spółką w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

WYPOWIEDZENIE I OGRANICZENIE DOSTĘPU

Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odebrania użytkownikowi dostępu do Strony i powiązanych usług lub ich części w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszą Witryną lub Warunkami użytkowania zgodnie z powyższą Klauzulą Arbitrażową. Korzystanie z Witryny jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, która nie nadaje mocy prawnej wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, niniejszej sekcji.

BRAK JOINT VENTURE LUB INNYCH POWIĄZAŃ

Zgadzasz się, że nie ma żadnego joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub relacji agencyjnej między Tobą a Firmą w wyniku tej umowy lub korzystania z witryny. Wykonanie niniejszej umowy przez Spółkę podlega istniejącym prawom i procesom prawnym, a nic co jest zawarte w tej umowie nie stanowi odstępstwa od prawa Spółki do przestrzegania rządowych, sądowych i prawnych żądań lub wymagań związanych z korzystaniem ze Strony lub informacji dostarczonych lub zebranych przez Spółkę w odniesieniu do takiego korzystania. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, ale nie tylko, zrzeczenie się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostanie w mocy.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Jeśli nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza umowa, wraz z Polityką Prywatności i Zastrzeżeniami, stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Firmą w odniesieniu do Strony i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, czy to elektroniczne, ustne czy pisemne, pomiędzy użytkownikiem a Firmą w odniesieniu do Strony. Wersja drukowana niniejszej umowy oraz wszelkie zawiadomienia przekazane w formie elektronicznej będą dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym lub związanym z niniejszą umową w tym samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej. Wyraźnym życzeniem stron jest, aby niniejsza umowa i wszystkie związane z nią dokumenty były sporządzone w języku angielskim.

ZMIANY W WARUNKACH

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Warunków, na podstawie których oferowana jest Witryna. Najbardziej aktualna wersja Warunków będzie zastępować wszystkie poprzednie wersje. Firma zachęca użytkowników do okresowego przeglądania Warunków, aby być na bieżąco z naszymi aktualizacjami.

Binance 10% Oferta

Latest Posts

Jak kupić Gaimin (GMRX): Prosty przewodnik

Jak kupić Gaimin (GMRX): Prosty przewodnik

Jak kupić Gaimin (GMRX): Prosty przewodnikW tym kompleksowym przewodniku po Gaimin (GMRX) zagłębimy się w zawiłe funkcjonowanie projektu, a także zaoferujemy praktyczne porady dotyczące zakupu i bezpiecznego przechowywania Gaimin (GMRX) tokens....

Czym są aktywa świata rzeczywistego (RWA) w kryptowalutach?

Czym są aktywa świata rzeczywistego (RWA) w kryptowalutach?

Czym są aktywa świata rzeczywistego (RWA) w kryptowalutach? Aktywa świata rzeczywistego (RWA) w ekosystemie kryptowalut stanowią transformacyjny pomost łączący namacalne aktywa tradycyjnego świata finansów z innowacyjną, zdecentralizowaną sferą...

Jak kupić AEVO (AEVO): Prosty przewodnik

Jak kupić AEVO (AEVO): Prosty przewodnik

Jak kupić AEVO (AEVO): Prosty przewodnikW tym kompleksowym przewodniku po AEVO (AEVO) zagłębimy się w zawiłe działanie projektu, a także zaoferujemy praktyczne porady dotyczące zakupu i bezpiecznego przechowywania AEVO (AEVO) tokens....

Jak kupić Portal (PORTAL): prosty przewodnik

Jak kupić Portal (PORTAL): prosty przewodnik

Jak kupić Portal (PORTAL): Prosty przewodnikW tym kompleksowym przewodniku po Portal (PORTAL) zagłębimy się w skomplikowane działanie projektu, a także zaoferujemy praktyczne porady dotyczące zakupu i bezpiecznego przechowywania Portal (PORTAL)....

Jak kupić Pixels (PIXEL): Prosty przewodnik

Jak kupić Pixels (PIXEL): Prosty przewodnik

Jak kupić Pixels (PIXEL): Prosty przewodnikW tym kompleksowym przewodniku po Pixels (PIXEL) zagłębimy się w zawiłe działanie projektu, a także zaoferujemy praktyczne porady dotyczące zakupu i bezpiecznego przechowywania Pixels (PIXEL) tokens....

Oferta bonusowa Bybit x Simplecryptoguide

Najwyżej oceniane giełdy

Najwyżej oceniane portfele

Najnowsze recenzje

Recenzja Margex

Recenzja Margex

Recenzja Margex 2024Podsumowanie recenzji Margex, założona w 2020 roku z siedzibą na Seszelach, to platforma handlowa z dźwignią kryptowalutową, która jest przeznaczona dla szerokiego grona traderów, od początkujących po doświadczonych profesjonalistów. Platforma...

Bitpanda Review

Bitpanda Review

Bitpanda Review 2024Podsumowanie recenzji Bitpanda Bitpanda z powodzeniem zredefiniował doświadczenie inwestycyjne, tworząc zorientowaną na użytkownika, integracyjną platformę dostosowaną do potrzeb osób o różnym pochodzeniu finansowym i poziomie wiedzy....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Podsumowanie BYDFi to platforma wymiany kryptowalut, której celem jest zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego dla użytkownika sposobu kupowania, sprzedawania i handlu kryptowalutami przez osoby fizyczne i instytucje. Platforma została zaprojektowana...

Recenzja MoonXBT

Recenzja MoonXBT

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Podsumowanie MoonXBT to platforma handlowa, której celem jest przeniesienie inwestycji na Księżyc dzięki innowacyjnym środkom handlu społecznościowego. MoonXBT ma siedzibę na Kajmanach i biura w całej Azji Wschodniej i...

Recenzja PrimeXBT

Recenzja PrimeXBT

Recenzja PrimeXBT 2024 Recenzja PrimeXBT Podsumowanie Giełda kryptowalut PrimeXBT to kompleksowa platforma transakcyjna, która obsługuje handel kryptowalutami, większością głównych indeksów giełdowych, towarami i walutami obcymi. Szybko stała się...

MEXC 10% Obniżka opłaty transakcyjnej

Pin It on Pinterest