Hur man köper Pyth Network (PYTH): En enkel guide

Hur man köper Pyth Network (PYTH): En enkel guide

I denna omfattande guide till Pyth Network (PYTH) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar ditt Pyth Network (PYTH) tokens. Att förstå sammanhanget för Pyth Networks skapande, dess underliggande teknik och dess uppdrag är avgörande för att uppskatta det värde det tillför ekosystemet, vilket ger dig kunskap och förtroende att gå med i Pyth Network (PYTH) -gemenskapen. 

Var man kan köpa Pyth Network (PYTH)?

Att köpa Pyth Network (PYTH) innebär en trestegsprocess. Först, skapa ett konto på en välrenommerad kryptovalutabörs som stödjer Pyth Network (PYTH). Därefter sätter du in pengar på ditt konto, med hänsyn till de olika avgiftsstrukturer som är förknippade med olika betalningsmetoder som kredit- och betalkort, e-plånböcker och direkta banköverföringar. Slutligen, köp Pyth Network (PYTH) på börsen genom att ange det belopp du vill spendera, med plattformen som beräknar motsvarande belopp av Pyth Network (PYTH) baserat på den aktuella marknadskursen. Vi rekommenderar att du köper Pyth Network (PYTH) på någon av följande kryptovalutabörser:

1

 Binance

Skapa Binance-konto - Hur man köper Pyth Network (PYTH): En enkel guide

Avgifter (Maker/Taker)            0.075%*-0.1%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                             500
+

Bonus vid registrering
 10% reducerade handelsavgifter*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

2

 Bybit

Skapa ett Bybit-konto

Avgifter (Maker/Taker)             0.1%*-0.1%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                              400
+

Bonus vid registrering
 $30 000 bonus för registrering*

Tillgänglig i
Europa, Asien, Oceanien, Afrika

3

 MEXC

Skapa ett MEXC-konto

Avgifter (Maker/Taker)                    0.2%*-0.2%*

Kryptovalutor
Tillgänglig för handel                             1500
+

Bonus vid registrering
 10% reducerade handelsavgifter och upp till $170 i USDT-kuponger*

Tillgänglig i
Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Oceanien och Afrika

Förståelse av Pyth Network (PYTH):
En djupgående guide till dess funktioner och användningsområden

Pyth Network (PYTH) är ett banbrytande sätt att föra in data från den verkliga världen i blockkedjan. I det snabbt föränderliga landskapet av digitala tillgångar och decentraliserad finansiering (DeFi)kan behovet av korrekta, aktuella och tillförlitliga marknadsdata inte överskattas. Pyth Network fungerar som en brygga mellan högkvalitativa off-chain-data och on-chain-applikationer, vilket gör att smarta kontrakt kan interagera med den verkliga ekonomin som aldrig förr.

Pyth är specialiserat på att tillhandahålla högfrekvent och verifierbar marknadsdata från olika sektorer, inklusive men inte begränsat till aktier, råvaror och kryptovalutor. Detta initiativ är inte ett soloarbete utan ett samarbete mellan några av de mest inflytelserika namnen inom finans- och tekniksektorerna. Nätverket utnyttjar sina partners expertis och infrastruktur för att samla in data, som sedan görs tillgängliga för blockkedjenätverk.

Pyth Network har stor betydelse inom blockkedjeekosystemet. Genom att erbjuda en lösning på det utbredda problemet med opålitliga och manipulerade data säkerställer Pyth att decentraliserade applikationer (DApps) kan fungera baserat på korrekt och manipuleringssäker information. Denna utveckling öppnar dörren för en mängd möjligheter, allt från förbättrade handelsstrategier och finansiella produkter till mer tillförlitliga och effektiva försäkringsmodeller.

Pyth Networks innovation ligger dessutom i dess unika konsensusmekanism som är utformad för att verifiera riktigheten i de data som distribueras. Till skillnad från traditionella orakel som förlitar sig på en enda informationskälla samlar Pyth in data från flera oberoende källor, vilket minskar risken för felaktig information och ökar tillförlitligheten i sina dataflöden.

Nätverkets arkitektur är också anmärkningsvärd. Den är byggd för att stödja skalbarhet och snabb dataöverföring, vilket är en av de viktigaste utmaningarna inom blockkedjeområdet. Detta säkerställer att Pyth Network kan tillgodose den ökande efterfrågan på verkliga data på blockkedjan utan att kompromissa med hastighet eller noggrannhet.

Pyth Network är en viktig infrastruktur i skärningspunkten mellan traditionell finans och blockkedjeteknik. Den underlättar inte bara en säkrare och effektivare flow informationsöverföring utan främjar också innovation genom att möjliggöra nya former av ekonomisk verksamhet som tidigare var otänkbara. I takt med att blockkedjeindustrin fortsätter att utvecklas kan Pyth Networks roll i att forma dess framtid inte underskattas.

Hur fungerar Pyth Network (PYTH)?

Pyth Networks operativa modell är både innovativ och invecklad, utformad för att uppfylla sitt uppdrag att leverera högkvalitativa, verkliga data till blockchain. För att förstå hur Pyth Network fungerar krävs en djupdykning i dess unika dataaggregerings- och distributionsmekanism, samt dess konsensusmodell, som tillsammans säkerställer tillförlitligheten och noggrannheten i den information som tillhandahålls.

För det första samlar Pyth Network in data från en mängd olika dataleverantörer, inklusive finansinstitut, professionella handelsföretag och börser. Dessa leverantörer är inte bara deltagare utan även intressenter i nätverket och har incitament att tillhandahålla korrekta och aktuella data. Denna strategi med flera källor minskar risken för enskilda felkällor och manipulation, vilket är ett vanligt problem i traditionella dataflöden.

När data har samlats in använder Pyth en sofistikerad aggregeringsalgoritm. Denna algoritm bearbetar data, filtrerar bort outliers och sammanställer ett konsensuspris eller värde som återspeglar den mest exakta representationen av det verkliga marknadsförhållandet. Dessa bearbetade data publiceras sedan på blockkedjan med undersekundersintervall, vilket säkerställer att användarna har tillgång till aktuell information.

Konsensusmekanismen i Pyth Network är en kritisk komponent i dess funktion. Den bygger på ett viktat system där varje dataleverantörs inflytande på det slutliga aggregerade värdet är proportionellt mot deras historiska noggrannhet och tillförlitlighet. Detta system uppmuntrar dataleverantörer att upprätthålla höga standarder för datakvalitet, eftersom deras inverkan på nätverkets utdata direkt korrelerar med deras prestanda.

Pyth Network använder dessutom avancerade kryptografiska tekniker för att garantera datasäkerhet och integritet. Dataleverantörerna skickar sina flöden till nätverket krypterade, som sedan dekrypteras i en säker miljö för att förhindra manipulering. Denna säkerhetsnivå är avgörande för att upprätthålla dataflödenas tillförlitlighet.

En annan viktig aspekt av hur Pyth Network fungerar är dess integration med smarta kontrakt. Genom att ge tillgång till verifierade marknadsdata i realtid kan smarta kontrakt utföras baserat på triggers som återspeglar faktiska marknadshändelser eller förhållanden. Denna förmåga är transformativ och gör det möjligt för ett brett spektrum av decentraliserade applikationer att fungera på ett mer dynamiskt och responsivt sätt.

Slutligen är styrningen av Pyth Network utformad för att vara decentraliserad, med beslut om nätverkets framtid, inklusive uppdateringar och tillägg av nya datakällor, som fattas av dess intressentgrupp. Detta säkerställer att Pyth förblir anpassat till användarnas behov och intressen, vilket ytterligare förbättrar dess användbarhet och relevans i blockkedjans ekosystem.

Tokenomics för Pyth Network (PYTH)

tokenomics of Pyth Network (PYTH) är strukturerade för att säkerställa nätverkets långsiktiga hållbarhet och tillväxt, med ett totalt maximalt utbud på 10 miljarder PYTH tokens. Det ursprungliga cirkulerande utbudet sattes till 1,5 miljarder tokens, vilket utgör 15% av det totala utbudet. De återstående 85% av tokens omfattas av ett vesting-schema, med upplåsning vid intervall om 6, 18, 30 och 42 månader efter lanseringen, vilket säkerställer en gradvis lansering på marknaden.

Distributionen av PYTH token är fördelad på flera viktiga områden:

 • Utgivarens belöningar: 22% av den totala tillgången (2,2 miljarder PYTH tokens) tilldelas dataleverantörer eller publicister för att de bidrar med korrekt och aktuell marknadsdata till nätverket. Detta ger incitament att tillhandahålla data av hög kvalitet, vilket är avgörande för nätverkets tillförlitlighet och effektivitet.
 • Tillväxt i ekosystem: Med 52% av det totala utbudet (5,2 miljarder PYTH token) stöder denna tilldelning det bredare samhället, inklusive utvecklare, forskare och strategiska bidragsgivare. Detta segment är viktigt för att finansiera initiativ som förbättrar Pyth-protokollet och främjar nätverksexpansion.
 • Utveckling av protokoll: 10% av den totala tillgången (1 miljard PYTH token) är dedikerade till kärnbidragare som fokuserar på att utveckla Pyth Networks infrastruktur och verktyg, vilket säkerställer protokollets kontinuerliga förbättring och skalbarhet.
 • Gemenskap och lansering: 6% av den totala tillgången (600 miljoner PYTH token) har avsatts för inledande lanseringsaktiviteter, samhällsengagemang och marknadsföringsinsatser för att bygga upp och upprätthålla nätverkets synlighet och acceptans.
 • Privat försäljning: 10% av den totala tillgången (1 miljard PYTH tokens) tilldelas strategiska bidragsgivare från finansieringsrundor, som tillhandahåller nödvändigt kapital och rådgivande stöd till nätverket.

Pyth Network har tagit ett helhetsgrepp på sin tokenomics och strävar efter att balansera incitamenten mellan dataleverantörer, utvecklare och det bredare samhället. Den strukturerade fördelningen och intjänandeplanen är utformade för att samordna långsiktiga intressen och säkerställa nätverkets hållbarhet.

Hur du förvarar dina Pyth Network (PYTH) tokens

Ledger hårdvaruplånet
Trezor hårdvaruplånet

Bästa kryptovalutaplånbok för Pyth Network (PYTH)

Att navigera i världen av kryptovalutaplånböcker kan vara ett riktigt äventyr, eftersom det finns många alternativ som passar olika behov. För att hitta den perfekta plånboken för dig bör du ta hänsyn till dina handelsvanor och den säkerhetsnivå du behöver. Generellt sett finns det två huvudkategorier av plånböcker: plånböcker med varm lagring (digital) och plånböcker med kall lagring eller hårdvaruplånböcker (fysisk).

Varje typ av plånbok har sina egna för- och nackdelar, så det finns inte nödvändigtvis en lösning som passar alla. När du påbörjar din resa för att hitta den bästa kryptoplånboken för din Pyth Network (PYTH) tokens, kom ihåg att vara öppen och utforska de funktioner som motsvarar dina personliga preferenser och krav.

När du väljer rätt plånbok för din Pyth Network (PYTH) tokens, ta hänsyn till följande faktorer:

 • Handelsfrekvens: Heta plånböcker är i allmänhet mer lämpliga för aktiva handlare eftersom de kan logga in snabbt och gör det möjligt att köpa och sälja krypto utan problem. Kalla plånböcker är å andra sidan bättre lämpade för dem som gör mindre frekventa affärer.
 • Kryptovalutor som stöds: Även om inte alla plånböcker är anpassade till alla kryptovalutor, kan några av de bästa plånböckerna handla med ett stort antal valutor och erbjuder en mångsidig upplevelse. Se till att den plånbok du väljer stöder Pyth Network (PYTH).
 • Säkerhetsproblem: Om du är orolig för eventuella hackningsincidenter ger en fysisk kall plånbok som förvaras i ett kassaskåp eller på en säker plats hemma det bästa skyddet. Men om du är säker på att skydda din varma plånbok kanske du föredrar dess bekvämlighet.
 • Tillhörande kostnader: Undersök kostnaderna för varje plånboksalternativ. Många hot wallets är gratis att installera, medan cold wallets, som är hårdvara, kräver en investering i förväg.
 • Plånboksfunktioner: Även om de grundläggande funktionerna för kryptovalutaplånböcker är desamma kan ytterligare funktioner skilja en plånbok från en annan. Heta plånböcker har ofta avancerade rapporteringsverktyg, insikter om kryptomarknaden och valutakonverteringsfunktioner. Säkerhetsfunktioner kan också vara en viktig faktor när du fattar ditt beslut.

Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter kan du bättre välja den perfekta plånboken för kryptovalutor för din Pyth Network (PYTH) symboliska symboler.

För en mer djupgående översikt över kryptovalutaplånböcker, besök vår "Kryptovalutaplånböcker förklaras" guide.

Om du planerar att hantera större mängder krypto kan det vara ett klokt beslut att investera i kylförvaring. Två av de mest populära kylförvaringsalternativen är Ledger Nano och Trezor.

Ledger skapar plånböcker för kallförvaring som är utformade för användare som prioriterar säkerhet. Deras plånböcker är fysiska enheter som ansluts till din dator och du kan bara skicka kryptovaluta från dem när de är anslutna. Ledger erbjuder en rad olika produkter, bland annat Ledger Nano S och Ledger Nano X, som har Bluetooth-anslutning.

Trezor, en föregångare inom hårdvaruplånboksbranschen, kombinerar förstklassig säkerhet med ett intuitivt gränssnitt och kompatibilitet med olika datorplånböcker. Denna blandning gör den lämplig för både nybörjare och erfarna användare. Trezor har med tiden vunnit stor respekt inom Bitcoin-gemenskapen. De erbjuder två primära modeller - Trezor One och Trezor Model T, som har en inbyggd pekskärm.

Pyth Network (PYTH) Pris och diagram

Hitta aktuella Prisdiagram för Pyth Network (PYTH), handelsvolym, marknadskapital, historisk prisutveckling och annan viktig information för att hjälpa dig med din handel med kryptovalutor och investeringar på CoinMarketCap.
Här kan du se följande:
 • Marknadsvärde och daglig handelsvolym
 • Aktuellt marknadspris för varje kryptovaluta i förhållande till USD (och vissa lokala valutor)
 • Cirkulerande och total tillgång
 • Historiska diagram med priser i förhållande till USD, Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).
CoinMarketCap

Vanliga frågor (FAQ)

Var är det bästa stället att köpa Pyth Network (PYTH)?

Vi rekommenderar att du antingen Bybit, MEXC eller på vår Gate.io eftersom dessa plattformar utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Hur man köper Pyth Network (PYTH) i Europa?

I Europa förvärvar man Pyth Network (PYTH) tokens är en smidig process med många välrenommerade plattformar för kryptovalutaväxling som kan tillgodose dina behov. Bland de bästa valen rekommenderar vi Bybit, MEXC, eller Gate.io på grund av deras enastående prestanda på nyckelområden som funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

Dessa plattformar har etablerat en stark närvaro inte bara i Europa utan även globalt och erbjuder ett omfattande utbud av kryptovalutor, inklusive Pyth Network (PYTH).

Hur man köper Pyth Network (PYTH) i USA?

För Förenta staterna gäller följande Pyth Network (PYTH) tokens är också en enkel process, vi rekommenderar särskilt MEXC, en toppbörs som utmärker sig genom funktionalitet, rykte, säkerhet, kundsupport och konkurrenskraftiga avgifter.

MEXC har etablerat en stark närvaro i USA och över hela världen och erbjuder ett brett utbud av kryptovalutor, inklusive Pyth Network (PYTH). Tillhandahåller kunder som är baserade i USA, MEXC erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, en lyhörd kundtjänst och flera betalningsalternativ, vilket gör det enkelt för användare i hela landet att investera i digitala valutor.

Hur mycket kostar Pyth Network (PYTH) att köpa?

Till skillnad från traditionella handelsalternativ tillåter kryptovaluta fraktionella köp, så du behöver inte köpa hela mynt. Denna flexibilitet innebär att du kan börja investera i Pyth Network (PYTH) och andra digitala valutor med en investering så låg som $1!

Är det säkert att köpa Pyth Network (PYTH)?

Att skydda sina investeringar är en gemensam ansträngning, och att följa rekommenderade säkerhetsrutiner är avgörande. Det första steget för att säkert köpa Pyth Network (PYTH) är att välja en ansedd börs som är känd för sin tillförlitlighet och starka säkerhetsåtgärder. Se till att välja en börs med ett bevisat track record och positivt rykte i branschen för att minimera potentiella risker.

Är det möjligt att omvandla Pyth Network (PYTH) till kontanter?

Absolut! Efter att ha valt din föredragna kryptovalutaväxlingsplattform kan du enkelt konvertera dina Pyth Network (PYTH) tokens till kontanter till den aktuella marknadskursen med hjälp av börsens användarvänliga handelsgränssnitt.

Vad är det som är Pyth Network (PYTH) Prognos för kryptopriset?

Att exakt förutsäga den Pyth Network (PYTH) Det är en utmaning att beräkna priset för en viss tidsperiod, men olika grundläggande faktorer ger en inblick i token:s potentiella prisfluktuationer och volatilitet. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är bland annat:

 • Antagningsgrad - Ökad aktivitet på kedjan, drivet av det ökande antalet utvecklare och användare på Pyth Network (PYTH) plattform, kan leda till högre efterfrågan och värde för den. Denna expansion kan också öka investerarnas förtroende och få fler människor att köpa och behålla token.
 • Innovativ utveckling - Införandet av innovativa funktioner som förbättrar Pyth Network (PYTH)'s kan göra projektet mer attraktivt för användning eller investering, vilket potentiellt kan driva upp priset på token. Dessutom kan Pyth Network (PYTH) Värdet av kryptovalutan kan öka kraftigt efter tillkännagivanden om nya partnerskap och investeringar i projektet.
 • Marknadssentiment - De övergripande marknadsutsikterna påverkar i hög grad Pyth Network (PYTH) prisutvecklingen för krypto. En riskfylld attityd bland globala investerare uppmuntrar köpaktivitet på kryptomarknaden, vilket stödjer Pyth Network (PYTH)'s pris. Å andra sidan kan ett nedåtgående eller riskavert sentiment utlösa utförsäljningar som kan påverka priset på marknaden negativt.
Senast uppdaterad Feb 27, 2024

Dela denna sida:

Binance 10% Erbjudande

Senaste inlägg

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guide

Hur man köper Gaimin (GMRX): En enkel guideI denna omfattande guide till Gaimin (GMRX) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktion och även erbjuda praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar din Gaimin (GMRX) tokens....

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är realvärdestillgångar (RWA) i krypto

Vad är Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovalutans ekosystem är en transformativ bro som förbinder de materiella tillgångarna i den traditionella finansvärlden med den innovativa, decentraliserade världen av...

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guide

Hur man köper AEVO (AEVO): En enkel guideI denna omfattande guide till AEVO (AEVO) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur du köper och förvarar din AEVO (AEVO) på ett säkert sätt tokens....

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guide

Hur man köper Portal (PORTAL): En enkel guideI denna omfattande guide till Portal (PORTAL) kommer vi att fördjupa oss i hur projektet fungerar, och även ge praktiska råd om hur man köper och säkert förvarar sin Portal (PORTAL)...

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guide

Hur man köper Pixels (PIXEL): En enkel guideI denna omfattande guide till Pixels (PIXEL) kommer vi att fördjupa oss i projektets komplicerade funktioner och även ge praktiska råd om hur du köper och säkert förvarar dina Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonuserbjudande

Topprankade Börsar

Topprankade plånböcker

Senaste recensioner

Margex recension

Margex recension

Margex Review 2024Margex review summary Margex, grundat 2020 och med huvudkontor i Seychellerna, är en handelsplattform för kryptovalutahävstång som vänder sig till ett brett utbud av handlare, från nybörjare till erfarna proffs. Plattformen ...

Bitpanda recension

Bitpanda recension

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har framgångsrikt omdefinierat investeringsupplevelsen genom att skapa en användarcentrerad, inkluderande plattform skräddarsydd för att tillgodose individer med olika ekonomiska bakgrunder och kunskapsnivåer. ....

BYDFi recension

BYDFi recension

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi är en kryptovalutautbytesplattform som syftar till att tillhandahålla ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt för individer och institutioner att köpa, sälja och handla kryptovalutor. Plattformen är utformad ...

MoonXBT Recension

MoonXBT Recension

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT är en handelsplattform som syftar till att ta din investering till månen med det innovativa sättet för social handel. MoonXBT är baserat på Caymanöarna och har kontor i hela Östasien och ...

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Recension

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Sammanfattning PrimeXBT-kryptovalutabörsen är en one-stop-shop-handelsplattform som stöder handel med kryptovalutor, de flesta större aktieindex, råvaror och utländska valutor. De har snabbt blivit ...

MEXC 10% Rabatt på handelsavgifter

Fäst den på Pinterest