Zásady ochrany osobních údajů - Simplecryptoguide.com

Simplecryptoguide.com ("Společnost," "my," nebo "nás") respektuje vaše soukromí a zavazuje se ho chránit prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují váš přístup na stránky www.simplecryptoguide.com a jejich používání, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na stránkách www.simplecryptoguide.com nebo jejich prostřednictvím (dále jen "Webové stránky"), ať už jako host nebo registrovaný uživatel.

Při přístupu na webové stránky se společnost o vás dozví určité informace, a to jak automaticky, tak na základě dobrovolných akcí, které můžete během návštěvy provést. Tyto zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme na Webových stránkách a v e-mailech, textových nebo jiných elektronických zprávách mezi vámi a Webovými stránkami.

Než začnete Webové stránky používat, přečtěte si prosím pozorně Zásady ochrany osobních údajů. Používáním webových stránek nebo kliknutím na tlačítko přijmout nebo souhlasit s podmínkami používání, když je vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a dodržovat zásady ochrany osobních údajů. Pokud nechcete souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů, nesmíte na webové stránky přistupovat ani je používat.

DĚTI MLADŠÍ 13 LET

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Nikdo mladší 13 let nesmí na Webové stránky nebo do nich poskytovat žádné informace. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na této Webové stránce nebo na některé z jejích funkcí nebo prostřednictvím ní / neregistrujte se na Webové stránce, nenakupujte prostřednictvím Webové stránky, nepoužívejte žádnou z interaktivních funkcí nebo funkcí veřejných komentářů na této Webové stránce ani nám neposkytujte žádné informace o sobě, včetně svého jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy nebo jakéhokoli jména na obrazovce nebo uživatelského jména, které můžete používat.

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto údaje vymažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít jakékoli informace od dítěte mladšího 13 let nebo o něm, kontaktujte nás prosím na adrese christopher@simplecryptoguide.com.

INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Když navštívíte webové stránky, společnost o vás během vaší návštěvy zjistí určité informace.

Informace, které nám poskytnete. Webové stránky poskytují různá místa, kde mohou uživatelé poskytovat informace. Shromažďujeme informace, které uživatelé poskytují vyplněním formulářů na Webových stránkách, komunikací s námi prostřednictvím kontaktních formulářů, odpověďmi na průzkumy, dotazy při vyhledávání v naší vyhledávací funkci, komentáři nebo jinou zpětnou vazbou a poskytováním informací při objednávání produktu nebo služby prostřednictvím Webových stránek.

Informace, které nám poskytnete, používáme k dodání požadovaného produktu a/nebo služby, ke zlepšení naší celkové výkonnosti a k poskytování nabídek, propagačních akcí a informací.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím technologie automatického sběru dat. Při procházení našich webových stránek můžeme používat technologie automatického sběru dat, včetně služby Google Analytics, ke shromažďování určitých informací o vašem zařízení, činnostech a vzorcích procházení. To obecně zahrnuje informace o vaší poloze, způsobu pohybu po našich webových stránkách a veškeré komunikaci mezi vaším počítačem a našimi webovými stránkami. Mimo jiné budeme shromažďovat údaje o typu počítače, který používáte, vašem internetovém připojení, vaší IP adrese, operačním systému a typu prohlížeče.

Automaticky shromažďované informace slouží ke statistickým údajům a neobsahují osobní údaje. Tyto údaje používáme ke zlepšení našich webových stránek a nabídky služeb. Pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje, naše systémy automaticky shromážděné údaje spojí s vašimi osobními údaji.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A PIXELŮ

Podobně jako jiné komerční webové stránky využívají naše webové stránky standardní technologii zvanou "cookies" a protokoly serveru ke shromažďování informací o tom, jak jsou naše stránky používány. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a protokolů serveru mohou zahrnovat datum a čas návštěvy, zobrazené stránky, čas strávený na našich stránkách a webové stránky navštívené těsně před a těsně po našich stránkách, jakož i vaši IP adresu.

Soubor cookie je velmi malý textový dokument, který často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor. Když navštívíte webovou stránku, počítač této stránky požádá váš počítač o povolení uložit tento soubor do části pevného disku určené speciálně pro soubory cookie. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odeslat svůj vlastní soubor cookie, pokud to předvolby prohlížeče umožňují, ale (z důvodu ochrany vašeho soukromí) prohlížeč povolí webové stránce přístup pouze k souborům cookie, které vám již odeslala, nikoli k souborům cookie, které vám odeslaly jiné stránky.

Společnost si vyhrazuje právo používat technologické ekvivalenty souborů cookie, včetně pixelů sociálních médií. Tyto pixely umožňují stránkám sociálních médií sledovat návštěvníky externích webových stránek, aby bylo možné přizpůsobit reklamní sdělení, která se uživatelům zobrazují při návštěvě dané stránky sociálních médií. Společnost si vyhrazuje právo používat tyto pixely v souladu se zásadami jednotlivých stránek sociálních médií.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE TŘETÍMI STRANAMI

Některý obsah nebo aplikace, včetně reklam, jsou na webových stránkách poskytovány třetími stranami, včetně inzerentů, reklamních sítí a serverů, poskytovatelů obsahu a poskytovatelů aplikací. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie samostatně nebo ve spojení s webovými majáky nebo jinými technologiemi sledování, aby o vás shromažďovaly informace, když používáte naše webové stránky. Informace, které shromažďují, mohou být spojeny s vašimi osobními údaji nebo mohou shromažďovat informace, včetně osobních údajů, o vašich online aktivitách v průběhu času a na různých webových stránkách a jiných online službách. Tyto informace mohou použít k tomu, aby vám poskytly reklamu založenou na zájmech (behaviorální) nebo jiný cílený obsah.

Nemáme kontrolu nad technologiemi sledování těchto třetích stran ani nad tím, jak mohou být použity. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se reklamy nebo jiného cíleného obsahu, měli byste se obrátit přímo na příslušného poskytovatele.

E-MAILOVÉ INFORMACE

Pokud se rozhodnete s námi korespondovat prostřednictvím e-mailu, můžeme si uchovat obsah vašich e-mailových zpráv spolu s vaší e-mailovou adresou a našimi odpověďmi. Tuto elektronickou komunikaci chráníme stejným způsobem, jaký používáme při uchovávání informací přijatých online, poštou a telefonicky. To platí i v případě, že se zaregistrujete na našich webových stránkách, přihlásíte se prostřednictvím některého z našich formulářů s použitím vaší e-mailové adresy nebo provedete nákup na těchto stránkách. Další informace naleznete v níže uvedených zásadách pro elektronickou poštu.

ZÁSADY ELEKTRONICKÉ POŠTY

Zavazujeme se zachovat důvěrnost vaší e-mailové adresy. Neprodáváme, nepronajímáme ani nepronajímáme naše seznamy odběratelů třetím stranám a nepředáváme vaši e-mailovou adresu žádným třetím stranám s výjimkou případů povolených v části nazvané Zpřístupnění vašich informací.

Informace, které nám zašlete e-mailem, budeme uchovávat v souladu s platnými federálními zákony.

V souladu se zákonem CAN-SPAM je u všech e-mailů zasílaných naší organizací jasně uvedeno, od koho e-mail pochází, a jsou uvedeny jasné informace o tom, jak odesílatele kontaktovat. Kromě toho budou všechny e-mailové zprávy obsahovat také stručné informace o tom, jak se z našeho seznamu adresátů odstranit, abyste od nás nedostávali žádnou další e-mailovou komunikaci.

Naše e-maily poskytují uživatelům možnost kdykoli se odhlásit ze zasílání zpráv od nás a našich partnerů, a to přečtením pokynů k odhlášení, které jsou uvedeny na konci každého e-mailu, který od nás obdrží.

Uživatelé, kteří si již nepřejí dostávat náš zpravodaj nebo propagační materiály, se mohou ze zasílání těchto sdělení odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v e-mailu.

JAK POUŽÍVÁME INFORMACE, KTERÉ NÁM POSKYTNETE?

Osobní údaje používáme za účelem prezentace našich webových stránek a jejich obsahu, poskytování informací, poskytování nabídek produktů a služeb, poskytování informací o předplatném a produktech, plnění smlouvy mezi vámi a společností, správy našich obchodních aktivit, poskytování služeb zákazníkům a zpřístupňování dalších položek a služeb našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům.

Informace, které nám poskytnete, můžeme čas od času použít k tomu, abychom vám nabídli nákup produktů a služeb poskytovaných třetími stranami výměnou za provizi, kterou nám tyto třetí strany vyplatí. Pokud se rozhodnete takových akcí zúčastnit, obdrží tyto třetí strany vaše údaje.

Informace, které nám poskytnete, můžeme čas od času použít k zobrazení reklamy, která je přizpůsobena vašim osobním vlastnostem, zájmům a aktivitám.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Obecně platí, že neprodáváme, nepronajímáme, nepronajímáme ani jinak nepředáváme žádné informace shromážděné automaticky nebo na základě vašeho dobrovolného rozhodnutí.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim dceřiným společnostem, přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb za účelem poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetí straně, včetně právníka nebo inkasní agentury, pokud je to nutné k vymáhání našich podmínek služby nebo jiné smlouvy mezi vámi a společností.

Vaše údaje můžeme poskytnout jakémukoli právnímu nástupci v případě fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech aktiv a/nebo podnikání společnosti.

Informace můžeme zveřejnit, pokud nás k tomu nutí zákon, jinými slovy, pokud se v dobré víře domníváme, že to vyžaduje zákon nebo ochrana našich zákonných práv, nebo pokud nás k tomu donutí soud nebo jiný státní orgán.

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE A ZABEZPEČUJEME PŘENOSY INFORMACÍ?

Používáme komerčně přiměřené metody k zajištění bezpečnosti informací, které nám poskytnete, a informací, které shromažďujeme automaticky. To zahrnuje používání standardních bezpečnostních protokolů a spolupráci pouze s renomovanými dodavateli třetích stran.

E-mail není považován za bezpečné komunikační médium. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nám neposílali soukromé informace e-mailem. Je to však povoleno, ale na vlastní nebezpečí. Některé informace, které můžete zadat na našich webových stránkách, mohou být bezpečně přenášeny prostřednictvím zabezpečeného média známého jako Secure Sockets Layer neboli SSL. Informace o kreditních kartách a další citlivé informace se nikdy nepřenášejí e-mailem.

Společnost může používat softwarové programy k vytváření souhrnných statistik, které slouží například k vyhodnocování počtu návštěvníků různých sekcí našich stránek, informací, o které je největší a nejmenší zájem, k určování technických specifikací návrhu a k identifikaci výkonnosti systému nebo problémových oblastí.

Pro účely zabezpečení stránek a zajištění dostupnosti této služby všem uživatelům používá společnost softwarové programy pro sledování síťového provozu, aby zjistila neoprávněné pokusy o nahrání nebo změnu informací nebo jiné poškození.

ZMĚNY POLITIK

Naší zásadou je zveřejňovat veškeré změny našich zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Pokud provedeme podstatné změny v tom, jak nakládáme s osobními údaji našich uživatelů, oznámíme vám to e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu a/nebo prostřednictvím oznámení na domovské stránce webových stránek. Datum poslední revize zásad ochrany osobních údajů je uvedeno v dolní části stránky. Jste zodpovědní za to, abychom měli k dispozici vaši aktuální aktivní a doručitelnou e-mailovou adresu, a za to, že budete pravidelně navštěvovat naše Webové stránky a tyto zásady ochrany osobních údajů a kontrolovat případné změny.

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ PODLE GDPR

Pokud se nacházíte v Evropské unii, máte podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů nárok na určité informace a práva. Mezi tato práva patří:

Veškeré informace, které se nám rozhodnete poskytnout, budeme uchovávat až do: (a) nás požádáte o vymazání těchto informací, (b) se rozhodneme přestat využívat naše stávající poskytovatele údajů, nebo (c) společnost rozhodne, že hodnota uchovávání údajů převáží nad náklady na jejich uchovávání.

Máte právo požadovat přístup ke svým údajům, které společnost uchovává, a právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů.

Máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů a právo na přenositelnost svých údajů.

Pokud jste společnosti poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu, ke kterému došlo před jeho odvoláním.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný k řešení otázek souvisejících s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Požadujeme pouze informace, které jsou přiměřeně nutné k uzavření smlouvy s vámi. Nebudeme od vás vyžadovat souhlas s jakýmkoli zbytečným zpracováním jako podmínku pro uzavření smlouvy s námi.

Binance 10% Nabídka

Nejnovější příspěvky

Co jsou aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnách?

Co jsou aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnách?

Co jsou aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnách?Aktiva reálného světa (RWA) v kryptoměnovém ekosystému představují transformační most spojující hmotná aktiva tradičního finančního světa s inovativní, decentralizovanou sférou...

Jak koupit AEVO (AEVO): (AEVO): Jednoduchý průvodce

Jak koupit AEVO (AEVO): (AEVO): Jednoduchý průvodce

Jak koupit AEVO (AEVO): V tomto komplexním průvodci AEVO (AEVO) pronikneme hlouběji do složitého fungování projektu a nabídneme vám také praktické rady, jak koupit a bezpečně uložit AEVO (AEVO) tokens.....

Jak koupit Portal (PORTAL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Portal (PORTAL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Portal (PORTAL): Jednoduchý průvodceV tomto komplexním průvodci Portal (PORTAL) se ponoříme hlouběji do složitého fungování projektu a nabídneme vám také praktické rady, jak si Portal (PORTAL) koupit a bezpečně uložit...

Jak koupit Pixels (PIXEL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Pixels (PIXEL): Jednoduchý průvodce

Jak koupit Pixels (PIXEL): V tomto obsáhlém průvodci po Pixels (PIXEL) pronikneme hlouběji do složitého fungování projektu a nabídneme vám také praktické rady, jak si Pixels (PIXEL) koupit a bezpečně uložit. tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonusová nabídka

Nejlépe hodnocené výměny

Nejlépe hodnocené peněženky

Nejnovější recenze

Margex recenze

Margex recenze

Margex Review 2024Margex review summary Margex, založená v roce 2020 a sídlící na Seychelách, je platforma pro pákové obchodování s kryptoměnami, která je určena pro různé typy obchodníků, od začátečníků až po zkušené profesionály. Platforma je určena pro obchodníky s cennými papíry, kteří...

Bitpanda recenze

Bitpanda recenze

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda úspěšně redefinovala zkušenosti s investováním tím, že vytvořila uživatelsky orientovanou, inkluzivní platformu přizpůsobenou jednotlivcům s různým finančním zázemím a úrovní znalostí.....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Shrnutí BYDFi je platforma pro výměnu kryptoměn, jejímž cílem je poskytnout jednotlivcům a institucím bezpečný, efektivní a uživatelsky přívětivý způsob nákupu, prodeje a obchodování s kryptoměnami. Platforma je navržena tak, aby umožňovala...

MoonXBT recenze

MoonXBT recenze

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Shrnutí MoonXBT je obchodní platforma, která si klade za cíl vzít vaše investice na Měsíc s inovativními prostředky sociálního obchodování. Společnost MoonXBT sídlí na Kajmanských ostrovech a má pobočky po celé východní Asii a...

PrimeXBT recenze

PrimeXBT recenze

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Shrnutí Kryptoměnová burza PrimeXBT je komplexní obchodní platforma, která podporuje obchodování s kryptoměnami, většinou hlavních akciových indexů, komoditami a zahraničními měnami. Rychle se stali...

MEXC 10% Sleva na obchodním poplatku

Připnout na Pinterest