Kriptoda Yıllıklandırılmış Yüzde Verim (APY) Nedir?

Kriptoda Yıllıklandırılmış Yüzde Verim (APY) Nedir?

Yıllıklandırılmış yüzde getiri (APY), bileşik faizin etkisini dikkate alarak bir yatırımın yıllık getiri oranını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Kripto bağlamında, APY genellikle bir kripto para yatırımının yıllık getiri oranını ifade etmek için kullanılır.

APY'yi hesaplamak için öncelikle bileşik faiz kavramını anlamamız gerekir. Bir yatırım faiz kazandığında, bu faiz anaparaya (yatırılan ilk tutar) eklenir ve bir sonraki faiz ödemesi yeni, daha büyük anaparaya göre hesaplanır. Bu, bir yatırımdan kazanılan faizin zaman içinde bileştiği veya büyüdüğü anlamına gelir.

APY'yi hesaplamak için, bir yatırımın belirli bir süre, genellikle bir yıl boyunca kazanacağı faiz oranını tespit ederek başlarız. Bu faiz oranı daha sonra bileşik etkiyi hesaba katacak şekilde ayarlanır ve APY elde edilir.

İşte bunun nasıl çalıştığını gösteren bir örnek. Yılda 5% faiz oranı kazanan bir kripto yatırımına $100 yatırdığınızı varsayalım. Bu, ilk yılın sonunda yatırımınızın $105 değerinde olacağı anlamına gelir, çünkü $100 x 0,05 = $5 faiz.

Ancak, yatırımınızdan kazanılan faiz bileşik hale gelirse, yatırımınız ilk yılın sonunda $105'ten daha değerli olacaktır. Bunun nedeni, ilk yıl kazandığınız $5 faizin anaparaya eklenecek olması ve böylece bir sonraki faiz ödemesinin daha büyük bir tutar üzerinden hesaplanacak olmasıdır.

Bu durumda APY'yi belirlemek için, faiz oranını aşağıdakileri dikkate alacak şekilde ayarlamamız gerekir bileşiğin etkisi. Bu işlem aşağıdaki formül kullanılarak yapılır:

APY = (1 + faiz oranı/yıllık bileşik dönem sayısı)^yıllık bileşik dönem sayısı - 1

Örneğimizde, yatırımdan kazanılan faizin aylık olarak bileştiğini varsayalım. Bu, yılda 12 bileşik dönem olduğu anlamına gelir (ayda 1 bileşik dönem). Yukarıdaki formülü kullanarak APY'yi aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

APY = (1 + 0.05/12)^12 - 1 APY = 1.00417^12 - 1 APY = 1.0512 - 1 APY = 0.0512

Bu, yatırımın yıllık faiz oranının 5,12% olduğu anlamına gelir ki bu da bileşik faizin etkisi nedeniyle 5% olan basit faiz oranından daha yüksektir.

Kripto dünyasında APY genellikle farklı yatırımların potansiyel getirilerini karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, bir kripto yatırımı 5% APY sunarken, bir diğeri 10% APY sunabilir. Bu durumda, daha yüksek APY'ye sahip yatırım daha cazip kabul edilir, çünkü daha yüksek bir potansiyel yatırım getirisi sunar.

APY'nin teorik bir getiri oranı olduğunu ve temel yatırımın değerindeki değişiklikler, ücretler ve masraflar ve diğer faktörler gibi çeşitli faktörler nedeniyle gerçek getirilerin farklı olabileceğini unutmamak önemlidir. Her yatırımda olduğu gibi, bir karar vermeden önce tüm faktörleri dikkatlice araştırmak ve dikkate almak önemlidir.

Kriptoda Yıllık Yüzde Oranı (APR) Nedir?

Yıllık yüzde oranı (APR), bir yatırımın belirli bir süre boyunca, genellikle bir yıl boyunca kazanacağı faiz oranını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. APR genellikle kripto yatırımları da dahil olmak üzere bir finansal yatırımdan kazanılan faiz oranını ifade etmek için kullanılır.

APR'yi hesaplamak için, bir yatırımın belirli bir süre boyunca, genellikle bir yıl, kazanacağı faiz oranını tespit ederek başlarız. Bu faiz oranı daha sonra anaparanın (yatırılan ilk tutar) bir yüzdesi olarak ifade edilir ve APR ile sonuçlanır.

İşte bunun nasıl çalıştığını gösteren bir örnek. Yılda 5% faiz oranı kazanan bir kripto yatırımına $100 yatırdığınızı varsayalım. Bu, ilk yılın sonunda yatırımınızın $105 değerinde olacağı anlamına gelir, çünkü $100 x 0,05 = $5 faiz.

Bu durumda APR'yi belirlemek için basit faiz formülünü kullanırız: APR = kazanılan faiz / anapara x 100. Bu durumda APR 5% olacaktır, çünkü $5 / $100 x 100 = 5%.

Kripto dünyasında APR genellikle farklı yatırımların potansiyel getirilerini karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, bir kripto yatırımı 5% APR sunarken, bir diğeri 10% APR sunabilir. Bu durumda, daha yüksek APR'ye sahip yatırım daha cazip kabul edilir, çünkü daha yüksek bir potansiyel yatırım getirisi sunar.

APR'nin teorik bir getiri oranı olduğunu ve temel yatırımın değerindeki değişiklikler, ücretler ve masraflar ve diğer faktörler gibi çeşitli faktörler nedeniyle gerçek getirilerin farklı olabileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, APR bileşik faizin etkisini dikkate almaz, bu nedenle bir yatırımın potansiyel getirisinin tam bir resmini sunmayabilir.

APY ve APR arasındaki fark nedir?

APY ve APR, kripto yatırımları da dahil olmak üzere finansal yatırımlar tartışılırken sıklıkla kullanılan iki terimdir. Her iki terim de bir yatırımdan kazanılan faizle ilgili olsa da, aralarında bazı önemli farklar vardır.

APY veya yıllıklandırılmış yüzde getiri, bileşik faizin etkisi dikkate alınarak bir yatırımın yıllık getiri oranını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Başka bir deyişle, APY, bileşik faiz dikkate alınarak belirli bir süre boyunca bir yatırımdan kazanılan faizi ifade etmenin bir yoludur.

APR ise yıllık yüzde oranı anlamına gelir. APR, bir yatırımın belirli bir süre boyunca, tipik olarak bir yıl boyunca kazanacağı faiz oranıdır. APY'nin aksine, APR bileşik etkiyi dikkate almaz, bu nedenle bir yatırımın potansiyel getirisinin daha az doğru bir resmini sunar.

İşte APY ve APR arasındaki farkı göstermek için bir örnek. Yılda 5% faiz oranı kazanan bir kripto yatırımına $100 yatırdığınızı varsayalım. Bu, ilk yılın sonunda yatırımınızın $105 değerinde olacağı anlamına gelir, çünkü $100 x 0,05 = $5 faiz.

Bu yatırımın faiz oranını hesaplayacak olsaydık, basit faiz formülünü kullanırdık: APR = kazanılan faiz / anapara x 100. Bu durumda APR 5% olacaktır, çünkü $5 / $100 x 100 = 5%.

Ancak, yatırımınızdan kazanılan faiz bileşik hale gelirse, yatırımınız ilk yılın sonunda $105'ten daha değerli olacaktır. Bunun nedeni, ilk yıl kazandığınız $5 faizin anaparaya eklenecek olması ve böylece bir sonraki faiz ödemesinin daha büyük bir tutar üzerinden hesaplanacak olmasıdır.

Bu durumda APY'yi belirlemek için faiz oranını bileşik etkiyi hesaba katacak şekilde ayarlamamız gerekir. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak yapılır:

APY = (1 + faiz oranı/yıllık bileşik dönem sayısı)^yıllık bileşik dönem sayısı - 1

Örneğimizde, yatırımdan kazanılan faizin aylık olarak bileştiğini varsayalım. Bu, yılda 12 bileşik dönem olduğu anlamına gelir (ayda 1 bileşik dönem). Yukarıdaki formülü kullanarak APY'yi aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

APY = (1 + 0.05/12)^12 - 1 APY = 1.00417^12 - 1 APY = 1.0512 - 1 APY = 0.0512

Bu, yatırımın yıllık faiz oranının 5,12% olduğu anlamına gelir ki bu da bileşik faizin etkisi nedeniyle 5% olan basit faiz oranından daha yüksektir.

Dolayısıyla, APY ve APR arasındaki temel fark, APY'nin bileşik etkiyi hesaba katarken APR'nin katmamasıdır. Bu, APY'nin bir yatırımın potansiyel getirisinin daha doğru bir resmini sunduğu ve bu nedenle farklı yatırımları karşılaştırırken daha yararlı bir ölçüt olduğu anlamına gelir.

Bileşik faizin açıklaması

Bileşik faiz kavramı hakkında hala emin değil misiniz? Tamam, tekrar üzerinden geçelim. Bileşik faiz, bir yatırımdan kazanılan faizin anaparaya veya yatırılan ilk tutara eklenmesi ve böylece bir sonraki faiz ödemesinin daha büyük bir tutar üzerinden hesaplanması sürecini tanımlamak için finans alanında kullanılan bir kavramdır. Bu, bir yatırımdan kazanılan faizin zaman içinde arttığı ve yatırımdan daha yüksek bir potansiyel getiri elde edildiği anlamına gelir.

Kripto dünyasında, bileşik faiz genellikle kripto tasarruf hesapları veya kripto borç verme platformları gibi belirli yatırım türlerinde sunulur. Bu tür yatırımlar tipik olarak, anaparaya günlük veya aylık gibi düzenli bir şekilde uygulanan sabit bir faiz oranı sunar. Faiz kazanıldıkça anaparaya eklenir, böylece bir sonraki faiz ödemesi daha büyük bir tutar üzerinden hesaplanır.

İşte size bileşik faizin kripto bağlamında nasıl işlediğini gösteren bir örnek. Yıllık 5% sabit faiz oranı sunan ve günlük bileşik faiz uygulayan bir kripto tasarruf hesabına $100 yatırdığınızı varsayalım. Bu, yatırımdan kazanılan faizin günlük olarak hesaplanacağı ve her gün anaparaya ekleneceği anlamına gelir.

İlk günün sonunda, yatırımdan kazanılan faiz şu şekilde olacaktır:

Kazanılan faiz = (0,05 / 365) x $100 = $0,0137

İlk günün sonunda, müdür olacak:

Ana = $100 + $0.0137 = $100.0137

İkinci günün sonunda, yatırımdan kazanılan faiz şu şekilde olacaktır:

Kazanılan faiz = (0,05 / 365) x $100,0137 = $0,0137

İkinci günün sonunda, müdür olacak:

Anapara = $100.0137 + $0.0137 = $100.0274

Bu süreç, yatırımdan kazanılan faizin anaparaya eklenmesiyle her gün devam eder, böylece bir sonraki faiz ödemesi daha büyük bir tutar üzerinden hesaplanır. Zaman içinde, yatırımdan kazanılan faiz artacak ve yatırımdan daha yüksek bir potansiyel getiri elde edilecektir.

Faizi bileşik hale getiren bir kripto yatırımının yıllıklandırılmış yüzde getirisini (APY) hesaplamak için faiz oranını bileşik hale getirmenin etkisini hesaba katacak şekilde ayarlamamız gerekir. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak yapılır:

APY = (1 + faiz oranı/yıllık bileşik dönem sayısı)^yıllık bileşik dönem sayısı - 1

Örneğimizde, yıllık bileşik dönem sayısı 365'tir (her gün bir), bu nedenle APY'yi aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

APY = (1 + 0,05/365)^365 - 1 APY = 1,0000137^365 - 1 APY = 1,00512 - 1 APY = 0,00512

Bu da yatırımın APY'sinin 0,512% olduğu anlamına gelir ki bu da bileşik faizin etkisi nedeniyle 5%'lik basit faiz oranından daha yüksektir.

Kriptoda 7 Günlük APY Nasıl Çalışır?<br />

7 Günlük APY kriptoda nasıl çalışır?

7 Günlük APY, bileşik faizin etkisini dikkate alarak, yedi günlük bir süre boyunca bir kripto yatırımının yıllık getiri oranını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu, kripto dünyasında farklı yatırımların potansiyel getirilerini karşılaştırmak için kullanılan yaygın bir metriktir.

7 Günlük APY'yi hesaplamak için öncelikle bileşik faiz kavramını anlamamız gerekir. Bir yatırım faiz kazandığında, bu faiz anaparaya (yatırılan ilk tutar) eklenir ve bir sonraki faiz ödemesi yeni, daha büyük anaparaya göre hesaplanır. Bu, bir yatırımdan kazanılan faizin zaman içinde bileştiği veya büyüdüğü anlamına gelir.

7 Günlük APY'yi hesaplamak için, bir yatırımın yedi günlük bir süre içinde kazanacağı faiz oranını tespit ederek başlarız. Bu faiz oranı daha sonra bileşik etkiyi hesaba katacak şekilde ayarlanır ve 7 Günlük APY elde edilir.

İşte bunun nasıl işlediğini gösteren bir örnek. Yılda 5% faiz oranı kazanan bir kripto yatırımına $100 yatırdığınızı varsayalım. Bu, yatırımın tam bir yıl boyunca elde tutulması halinde yıl sonunda $105 değerinde olacağı anlamına gelir, çünkü $100 x 0,05 = $5 faiz.

Ancak, yatırım sadece yedi gün boyunca elde tutulursa, kazanılan faiz $5'ten daha az olacaktır. Yedi günlük bir dönemde kazanılan faiz miktarını belirlemek için, yıllık faiz oranını bir yıldaki gün sayısına (365) bölmemiz ve ardından yatırımın elde tutulduğu gün sayısı (7) ile çarpmamız gerekir:

7 gün üzerinden kazanılan faiz = (0,05 / 365) x 7 = 0,000191781

Artık yedi günlük bir süre içinde kazanılan faiz miktarını bildiğimize göre, 7 Günlük APY'yi hesaplayabiliriz. Bu yatırımdan kazanılan faiz bileşik olduğundan, bileşik etkiyi hesaba katmak için faiz oranını ayarlamamız gerekir. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak yapılır:

7 Günlük APY = (1 + faiz oranı/yıllık bileşik dönem sayısı)^yıllık bileşik dönem sayısı - 1

Örneğimizde, yatırımdan kazanılan faizin günlük olarak bileştiğini varsayalım. Bu, yılda 365 bileşik dönem olduğu anlamına gelir (günde 1 bileşik dönem). Yukarıdaki formülü kullanarak 7 Günlük APY'yi aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

7 Günlük APY = (1 + 0,000191781/365)^365 - 1 7 Günlük APY = 1,000052579^365 - 1 7 Günlük APY = 1,0194 - 1 7 Günlük APY = 0,0194

Bu, yatırımın 7 Günlük APY'sinin 1,94% olduğu anlamına gelir ve bileşik faizin etkisi nedeniyle 0,000191781% olan basit faiz oranından daha yüksektir.

Kripto dünyasında, 7 Günlük APY genellikle farklı yatırımların potansiyel getirilerini karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, bir kripto yatırımı 1%'lik 7 Günlük APY sunarken, bir diğeri 2%'lik 7 Günlük APY sunabilir. Bu durumda, daha yüksek 7 Günlük APY'ye sahip yatırım daha cazip kabul edilecektir, çünkü yedi günlük bir süre boyunca daha yüksek bir potansiyel yatırım getirisi sunar.

Kriptoda APY'yi etkileyebilecek faktörler

Kripto APY'sini etkileyebilecek bir faktör de yatırımın temel değeridir. Kriptonun değeri zaman içinde artarsa, yatırımın APY'si de artacaktır, çünkü kazanılan faiz daha büyük bir anapara üzerinden hesaplanacaktır. Benzer şekilde, kriptonun değeri düşerse, APY de düşecektir.

Kripto APY'sini etkileyebilecek bir diğer faktör de yatırımda sunulan faiz oranıdır. Tipik olarak, daha yüksek faiz oranları sunan kripto yatırımları daha yüksek APY'lere sahip olacaktır, çünkü yatırımdan kazanılan faiz daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, yüksek faiz oranlarının daha yüksek risk anlamına da gelebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle bir karar vermeden önce bir yatırımın potansiyel risklerini ve ödüllerini dikkatlice değerlendirmek önemlidir.

Ücretler ve masraflar da kripto APY'sini etkileyebilir. Bazı kripto yatırımları, hesap bakım ücretleri veya para çekme ücretleri gibi kendileriyle ilişkili ücretlere sahip olabilir. Bu ücretler yatırımın genel getirisini azaltabilir ve bu da APY'yi düşürecektir.

Enflasyon, kripto APY'sini etkileyebilecek bir diğer faktördür. Enflasyon, zaman içinde fiyatlardaki genel artıştır ve bir yatırımın satın alma gücünü aşındırabilir. Enflasyon oranı bir yatırımın APY'sinden daha yüksekse, yatırımın değeri fiyatlardaki artışa ayak uyduramayacağı için yatırım gerçek bir getiri sağlamayabilir.

Son olarak, piyasa koşulları da kripto APY'yi etkileyebilir. Örneğin, piyasada yüksek dalgalanma yaşanıyorsa, kripto yatırımının değeri büyük ölçüde dalgalanabilir ve bu da APY'yi etkileyebilir. Buna ek olarak, piyasa koşulları kripto yatırımlarında sunulan faiz oranlarını da etkileyebilir ve bu da APY'yi etkileyebilir.

Son güncelleme May 12, 2023

Bu sayfayı paylaşın:

Binance 10% Teklif

Son Gönderiler

Gaimin (GMRX) nasıl satın alınır: Basit Bir Kılavuz

Gaimin (GMRX) nasıl satın alınır: Basit Bir Kılavuz

Gaimin (GMRX) Nasıl Satın Alınır? Basit Bir KılavuzBu kapsamlı Gaimin (GMRX) kılavuzunda, projenin karmaşık işleyişini daha derinlemesine inceleyeceğiz ve ayrıca Gaimin'inizi (GMRX) nasıl satın alacağınız ve güvenli bir şekilde saklayacağınız konusunda pratik tavsiyeler sunacağız tokens....

Kriptoda Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Nedir?

Kriptoda Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Nedir?

Kriptoda Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) nedir? Kripto para ekosistemindeki Gerçek Dünya Varlıkları (RWA), geleneksel finans dünyasının somut varlıklarını yenilikçi, merkezi olmayan kripto para dünyasına bağlayan dönüştürücü bir köprüdür.

AEVO (AEVO) nasıl satın alınır: Basit Bir Kılavuz

AEVO (AEVO) nasıl satın alınır: Basit Bir Kılavuz

AEVO (AEVO) nasıl satın alınır: Basit Bir KılavuzBu kapsamlı AEVO (AEVO) kılavuzunda, projenin karmaşık işleyişini derinlemesine inceleyeceğiz ve ayrıca AEVO'nuzu (AEVO) nasıl satın alacağınız ve güvenli bir şekilde saklayacağınız konusunda pratik tavsiyeler sunacağız tokens....

Portal (PORTAL) Nasıl Satın Alınır: Basit Bir Kılavuz

Portal (PORTAL) Nasıl Satın Alınır: Basit Bir Kılavuz

Portal (PORTAL) Nasıl Satın Alınır: Basit Bir KılavuzBu kapsamlı Portal (PORTAL) kılavuzunda, projenin karmaşık işleyişini daha derinlemesine inceleyeceğiz ve ayrıca Portal (PORTAL)'nizi nasıl satın alacağınız ve güvenli bir şekilde saklayacağınız konusunda pratik tavsiyeler sunacağız...

Pixels (PIXEL) nasıl satın alınır: Basit Bir Kılavuz

Pixels (PIXEL) nasıl satın alınır: Basit Bir Kılavuz

Pixels (PIXEL) nasıl satın alınır: Basit Bir KılavuzPixels (PIXEL) ile ilgili bu kapsamlı kılavuzda, projenin karmaşık işleyişini daha derinlemesine inceleyeceğiz ve ayrıca Pixels (PIXEL) tokens....'inizi nasıl satın alacağınız ve güvenli bir şekilde saklayacağınız konusunda pratik tavsiyeler sunacağız.

Bybit x Simplecryptoguide Bonus Teklifi

En Çok Oy Alan Borsalar

En Çok Oy Alan Cüzdanlar

Son Yorumlar

Margex İncelemesi

Margex İncelemesi

Margex Review 2024Margex inceleme özeti 2020 yılında kurulan ve merkezi Seyşeller'de bulunan Margex, yeni başlayanlardan deneyimli profesyonellere kadar çok çeşitli tüccarlara hitap eden bir kripto para birimi kaldıraç ticaret platformudur. Platform ...

Bitpanda İncelemesi

Bitpanda İncelemesi

Bitpanda Review 2024Bitpanda inceleme özeti Bitpanda, farklı finansal geçmişlere ve bilgi seviyelerine sahip bireyleri barındıracak şekilde tasarlanmış kullanıcı merkezli, kapsayıcı bir platform oluşturarak yatırım deneyimini başarıyla yeniden tanımladı....

BYDFi İncelemesi

BYDFi İncelemesi

BYDFi İncelemesi 2024BydFi İnceleme Özeti BYDFi, bireyler ve kurumlar için kripto para satın almak, satmak ve ticaret yapmak için güvenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yol sağlamayı amaçlayan bir kripto para birimi değişim platformudur. Platform tasarlanmıştır ...

MoonXBT İncelemesi

MoonXBT İncelemesi

MoonXBT İnceleme 2024MoonXBT İnceleme Özeti MoonXBT, yenilikçi sosyal ticaret yöntemleriyle yatırımınızı aya taşımayı amaçlayan bir ticaret platformudur. MoonXBT'nin merkezi Cayman Adaları'ndadır ve Doğu Asya'da ofisleri vardır ve ...

PrimeXBT İncelemesi

PrimeXBT İncelemesi

PrimeXBT İnceleme 2024 PrimeXBT İnceleme Özeti PrimeXBT kripto para borsası, kripto para birimleri, çoğu büyük hisse senedi endeksi, emtia ve yabancı para birimleri ticaretini destekleyen tek noktadan hizmet veren bir ticaret platformudur. Onlar hızla haline gelmiştir ...

MEXC 10% İşlem Ücreti İndirimi

Pinterest'te Pinleyin