Hvad er evighedskontrakter (PERPS)?

Evighedskontrakter (PERPS)

Perpetual kontrakter, også kendt som perpetual swaps eller blot "perps", er en type derivatkontrakt, der gør det muligt for handlende at spekulere i prisen på et bestemt aktiv uden fysisk at skulle eje det underliggende aktiv. Perpetual kontrakter er en type finansielt instrument, der anvendes til at afdække risici eller til at spekulere i prisbevægelser på et aktiv.

I forbindelse med kryptovaluta er evighedskontrakter futures-kontrakter, som ikke har en udløbsdato. Det betyder, at de kan holdes på ubestemt tid af en erhvervsdrivende, så længe de har den nødvendige margin til at dække eventuelle tab. Perpetual-kontrakter afregnes typisk i kryptovaluta, hvilket betyder, at de kan handles på kryptovalutabørser.

Hvordan fungerer evighedskontrakter?

For at forstå, hvordan evighedskontrakter fungerer, er det nyttigt først at forstå det grundlæggende om futures-kontrakter. En futures-kontrakt er en aftale mellem to parter om at købe eller sælge et bestemt aktiv til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Futureskontrakter bruges typisk af handlende til at spekulere i prisbevægelsen for et aktiv eller til at sikre sig mod potentielle prisudsving.

Perpetual-kontrakter ligner traditionelle futures-kontrakter, men de adskiller sig på et par vigtige punkter. For det første har traditionelle futures-kontrakter en bestemt udløbsdato, hvor kontrakten skal afvikles. Det betyder, at handlende enten skal modtage levering af det underliggende aktiv eller lukke deres position inden udløbsdatoen. Perpetual-kontrakter har på den anden side ikke nogen udløbsdato, så handlende kan beholde deres positioner på ubestemt tid.

For at indgå en evig kontrakt skal en erhvervsdrivende først indbetale et vist beløb i margin, hvilket i bund og grund er et depositum i god tro, som bruges til at dække eventuelle tab. Det krævede marginalbeløb afhænger af handelens størrelse og det anvendte gearingsniveau.

Når den erhvervsdrivende har deponeret sin margin, kan han/hun indgå en evig kontrakt ved enten at købe (gå long) eller sælge (gå short) det underliggende aktiv. Hvis en erhvervsdrivende f.eks. mener, at prisen på Bitcoin vil stige, kan de indgå en evighedskontrakt ved at købe Bitcoin. Hvis prisen på Bitcoin rent faktisk stiger, vil den erhvervsdrivende opnå en fortjeneste. Hvis prisen på Bitcoin falder, vil den erhvervsdrivende lide et tab.

En anden vigtig forskel mellem evighedskontrakter og traditionelle futures-kontrakter er den måde, de afvikles på. Traditionelle futureskontrakter afvikles ved levering af det underliggende aktiv, mens evighedskontrakter typisk afvikles i kryptovaluta. Det betyder, at handlende ikke behøver at bekymre sig om logistikken i forbindelse med fysisk levering af det underliggende aktiv.

Evighedskontrakter bruges ofte som en måde at spekulere i prisen på et bestemt aktiv, f.eks. Bitcoin eller Ethereum. De kan også bruges til at sikre sig mod prisudsving i det underliggende aktiv. Hvis en erhvervsdrivende f.eks. har en stor position i Bitcoin og er bekymret for muligheden for prisfald, kan han/hun bruge en evighedskontrakt til at sikre sig mod potentielle tab.

Perpetual kontrakter er også populære blandt handlende, fordi de tilbyder en høj gearing, hvilket betyder, at handlende potentielt kan opnå større overskud (eller tab) med en mindre initial investering. Brugen af en høj gearing kan dog også øge risikoen for tab, så handlende bør være forsigtige, når de bruger disse typer kontrakter.

En potentiel ulempe ved tidsubegrænsede kontrakter er risikoen for modpartens misligholdelse. Da disse kontrakter ikke er sikret af et centralt clearingcenter, er der en risiko for, at en af de involverede parter i kontrakten misligholder sine forpligtelser. Dette kan føre til tab for den anden part, især hvis den misligholdende part har en stor position. 

Spothandel vs. handel med futures

Hvad er forskellen mellem "spot" og "futures"?

I en verden af kryptovaluta henviser udtrykkene "spot" og "futures" til forskellige måder at købe og sælge digitale aktiver på. At forstå forskellene mellem disse to typer transaktioner kan være nyttigt for handlende, der ønsker at komme ind på kryptovalutamarkedet.

Spottransaktioner, også kendt som "spottransaktioner", er den mest almindelige type handel med kryptovaluta. I en spothandel aftaler køber og sælger at udveksle en bestemt mængde kryptovaluta til den aktuelle markedspris. Transaktionen afvikles typisk inden for et par timer eller i nogle tilfælde inden for et par dage.

Et af de vigtigste kendetegn ved spothandler er, at de indebærer øjeblikkelig levering af det underliggende aktiv. Det betyder, at når en spothandel er gennemført, overtager køberen ejendomsretten til kryptovalutaen, og sælgeren afgiver ejendomsretten.

Spothandler er populære blandt handlende, fordi de tilbyder en enkel og ligetil måde at købe og sælge kryptovaluta på. De er også relativt risikofri, da transaktionen afvikles relativt hurtigt, og prisen på kryptovalutaen bestemmes på handelstidspunktet.

Futures-kontrakter er på den anden side en type derivatkontrakt, som giver handlende mulighed for at spekulere i den fremtidige pris på et aktiv. I en futures-kontrakt aftaler køber og sælger at udveksle en bestemt mængde af et underliggende aktiv til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden.

Futures-kontrakter bruges af handlende til at spekulere i prisbevægelser for et aktiv eller til at sikre sig mod potentielle prisudsving. F.eks. kan en erhvervsdrivende, der er bekymret over et muligt fald i prisen på Bitcoin, indgå en futures-kontrakt om at sælge Bitcoin til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden.

En af de vigtigste forskelle mellem spothandler og futures-kontrakter er afviklingsdatoen. I en spothandel afvikles transaktionen typisk inden for få timer eller dage, mens den i en futures-kontrakt afvikles på en bestemt dato i fremtiden. Det betyder, at handlende, der indgår en futures-kontrakt, påtager sig risikoen for prisudsving mellem det tidspunkt, hvor kontrakten indgås, og afviklingsdatoen.

En anden forskel mellem spothandel og futures-kontrakter er den tilgængelige gearing. Futures-kontrakter tilbyder ofte en højere gearing end spothandel, hvilket betyder, at handlende potentielt kan opnå større overskud (eller tab) med en mindre initial investering. Brugen af en høj gearing kan dog også øge risikoen for tab, så handlende bør være forsigtige, når de bruger disse typer kontrakter.

Eksempler på, hvordan "evighedskontrakter" kan anvendes i kryptovalutaverdenen

Eksempel 1: Spekulation på prisen på Bitcoin

Lad os antage, at en erhvervsdrivende tror, at prisen på Bitcoin vil stige i den nærmeste fremtid. De kan beslutte at indgå en evig kontrakt ved at købe (gå long) en vis mængde Bitcoin. Hvis prisen på Bitcoin rent faktisk stiger, vil den erhvervsdrivende opnå en fortjeneste. Hvis den erhvervsdrivende f.eks. køber 1 1 Bitcoin til en pris på $50,000, og prisen stiger til $60,000, vil han/hun have opnået en fortjeneste på $10,000.

Hvis prisen på Bitcoin derimod falder i stedet for at stige, vil den erhvervsdrivende lide et tab. Hvis den erhvervsdrivende f.eks. køber 1 1 Bitcoin til en pris på $50,000, og prisen falder til $40,000, vil han/hun have lidt et tab på $10,000.

Eksempel 2: Afdækning mod prisudsving i Ethereum

Lad os antage, at en erhvervsdrivende har en stor position i Ethereum og er bekymret over muligheden for prisfald. De kan beslutte at indgå en evig kontrakt ved at sælge (gå short) en vis mængde Ethereum. Hvis prisen på Ethereum rent faktisk falder, vil den erhvervsdrivende opnå en fortjeneste på sin korte position, hvilket vil opveje eventuelle tab på sin lange position.

Hvis den erhvervsdrivende f.eks. har 1.000 Ethereum til en værdi af $500.000, og prisen falder til $400.000, vil han/hun have lidt et tab på $100.000 på sin lange position. Hvis de imidlertid også har solgt 1 000 Ethereum gennem en evighedskontrakt til en pris på $500 000, vil de have opnået en fortjeneste på $100 000 på deres korte position, hvilket vil opveje deres tab på deres lange position.

På denne måde har den erhvervsdrivende brugt en evighedskontrakt til at sikre sig mod potentielle prisfald på Ethereum.

Eksempel 3: Brug af gearing til at maksimere overskuddet

Lad os antage, at en erhvervsdrivende tror, at prisen på Bitcoin vil stige betydeligt i den nærmeste fremtid, og at han ønsker at maksimere sin fortjeneste. De kan beslutte at indgå en evig kontrakt med en høj gearing, hvilket vil give dem mulighed for at kontrollere en større position med en mindre initial investering.

Antag for eksempel, at den erhvervsdrivende har $10.000 at investere og ønsker at købe så meget Bitcoin som muligt. De kan beslutte at indgå en evig kontrakt med en gearing på 10x, hvilket vil give dem mulighed for at kontrollere en position til en værdi af $100.000 med deres investering på $10.000. Hvis prisen på Bitcoin stiger betydeligt, vil den erhvervsdrivende kunne opnå en stor fortjeneste på sin investering.

Det er dog vigtigt at bemærke, at brugen af en høj gearing også kan øge risikoen for tab. Hvis prisen på Bitcoin går ned i stedet for op, vil den erhvervsdrivende pådrage sig et tab, der er forholdsmæssigt større end deres oprindelige investering. Af denne grund bør erhvervsdrivende være forsigtige, når de bruger gearing, og bør kun bruge den, hvis de er trygge ved de potentielle risici.

Fordele ved at bruge evighedskontrakter i kryptovaluta:

  • Muligheden for at spekulere i prisen på et aktiv uden at skulle eje det fysisk: Perpetual contracts giver handlende mulighed for at spekulere i prisen på et aktiv uden at skulle købe det underliggende aktiv. Dette kan være nyttigt for handlende, der ønsker at tage en position på prisen på et aktiv uden at have udgifter eller besværet med at eje det.
  • Muligheden for at sikre sig mod prisudsving: Perpetual kontrakter kan bruges som en måde at sikre sig mod potentielle prisudsving i et underliggende aktiv. F.eks. kan en erhvervsdrivende, der har en stor position i Bitcoin og er bekymret for muligheden for prisfald, indgå en evig kontrakt om salg af Bitcoin som en måde at beskytte sig mod potentielle tab.
  • Høj gearing: Perpetual kontrakter tilbyder ofte en høj gearing, hvilket betyder, at handlende potentielt kan opnå større overskud (eller tab) med en mindre initial investering. Dette kan være nyttigt for handlende, der ønsker at maksimere deres afkast, men som ikke har en stor kapital at investere.
  • Brugervenlighed: Perpetual contracts kan handles på kryptovalutabørser, hvilket gør dem nemme at få adgang til for handlende.

Ulemper ved at bruge evighedskontrakter i kryptovaluta:

  • Risiko for modpartens misligholdelse: Fordi evighedskontrakter ikke er dækket af et centralt clearingcenter, er der en risiko for, at en af de involverede parter i kontrakten misligholder sine forpligtelser. Dette kan føre til tab for den anden part, især hvis den misligholdende part har en stor position.
  • Risiko for likvidation: Hvis en erhvervsdrivendes position bliver for stor, eller hvis markedet bevæger sig imod dem, kan det blive krævet, at de skal deponere yderligere margin for at dække deres tab. Hvis de ikke er i stand til at gøre dette, kan deres position blive likvideret, hvilket betyder, at den lukkes, og at de vil lide et tab.
  • Kompleksitet: Perpetual contracts kan være komplekse finansielle instrumenter, og forhandlere skal muligvis have en solid forståelse af derivater og risikostyring for at bruge dem effektivt.
  • Muligheden for store tab: Brugen af en høj gearing kan øge potentialet for store tab, især hvis markedet bevæger sig imod en erhvervsdrivendes position. Det betyder, at handlende bør være forsigtige, når de bruger evighedskontrakter, og kun bør bruge dem, hvis de er trygge ved de potentielle risici.
  • Manglende regulering: Perpetual contracts er ikke reguleret på samme måde som traditionelle finansielle instrumenter, hvilket betyder, at der er mindre tilsyn og beskyttelse for de handlende. Dette kan være et problem for handlende, der er bekymrede for sikkerheden i forbindelse med deres investeringer.

Arbitragemuligheder ved brug af "evighedskontrakter

Arbitragemuligheder henviser til situationer, hvor det er muligt at købe et aktiv til en lav pris på et marked og sælge det til en højere pris på et andet marked. I forbindelse med evighedskontrakter i kryptovaluta kan arbitragemuligheder opstå, når prisen på et bestemt aktiv varierer mellem forskellige børser eller platforme.

Antag f.eks. at prisen på Bitcoin er $10,000 på børs A og $10,500 på børs B. En erhvervsdrivende, der er klar over denne prisforskel, kan beslutte at købe Bitcoin på børs A og sælge den på børs B og derved opnå en fortjeneste på $500. Dette er et eksempel på arbitrage, da den erhvervsdrivende udnytter prisforskellen mellem de to børser til at opnå en fortjeneste.

I forbindelse med evighedskontrakter kan der også opstå arbitragemuligheder, når prisen på et bestemt aktiv varierer mellem forskellige evighedskontrakter på den samme børs. Antag f.eks. at prisen på Bitcoin er $10.000 på en evighedskontrakt med en gearing på 10x og $9.500 på en evighedskontrakt med en gearing på 20x. En erhvervsdrivende, der er klar over denne prisforskel, kan beslutte at købe Bitcoin på kontrakten med 10x gearing og sælge den på kontrakten med 20x gearing og derved opnå en fortjeneste på $500.

For at udnytte arbitragemuligheder i forbindelse med evighedskontrakter skal handlende typisk have adgang til flere børser eller platforme og være i stand til hurtigt at flytte midler mellem dem. De kan også være nødt til at have en solid forståelse af markedsvilkårene og være i stand til at identificere potentielle prisforskelle i realtid.

Det er vigtigt at bemærke, at arbitragemuligheder ikke altid er lette at finde eller udnytte. I nogle tilfælde kan prisforskellen mellem forskellige børser eller kontrakter være lille, hvilket gør det svært at opnå en fortjeneste. Desuden kan processen med at købe og sælge aktiver på flere børser være tidskrævende og dyr, da den kan indebære gebyrer for handel, overførsel af midler og andre udgifter.

Sidst opdateret Dec 27, 2022

Del denne side:

Binance 10% Tilbud

Seneste indlæg

Sådan køber du Gaimin (GMRX): En enkel guide

Sådan køber du Gaimin (GMRX): En enkel guide

Sådan køber du Gaimin (GMRX): En enkel guideI denne omfattende guide til Gaimin (GMRX) vil vi dykke dybere ned i projektets indviklede funktioner og også tilbyde praktiske råd om, hvordan du køber og sikkert opbevarer din Gaimin (GMRX) tokens....

Hvad er Real World Assets (RWA) i krypto?

Hvad er Real World Assets (RWA) i krypto?

Hvad er Real World Assets (RWA) i krypto? Real World Assets (RWA) i kryptovaluta-økosystemet er en transformativ bro, der forbinder de håndgribelige aktiver i den traditionelle finansverden med den innovative, decentraliserede...

Sådan køber du AEVO (AEVO): En enkel guide

Sådan køber du AEVO (AEVO): En enkel guide

Sådan køber du AEVO (AEVO): En enkel guideI denne omfattende guide til AEVO (AEVO) vil vi dykke dybere ned i projektets indviklede funktioner og også give praktiske råd om, hvordan du køber og sikkert opbevarer din AEVO (AEVO) tokens....

Sådan køber du Portal (PORTAL): En enkel guide

Sådan køber du Portal (PORTAL): En enkel guide

Sådan køber du Portal (PORTAL): En enkel guideI denne omfattende guide til Portal (PORTAL) vil vi dykke dybere ned i projektets indviklede funktioner og også give praktiske råd om, hvordan du køber og sikkert opbevarer din Portal (PORTAL)...

Sådan køber du Pixels (PIXEL): En enkel guide

Sådan køber du Pixels (PIXEL): En enkel guide

Sådan køber du Pixels (PIXEL): En enkel guideI denne omfattende guide til Pixels (PIXEL) vil vi dykke dybere ned i projektets indviklede funktioner og også tilbyde praktiske råd om, hvordan du køber og sikkert opbevarer dine Pixels (PIXEL) tokens....

Bybit x Simplecryptoguide bonustilbud

Bedst vurderede udvekslinger

De bedst vurderede tegnebøger

Seneste anmeldelser

Margex anmeldelse

Margex anmeldelse

Margex Review 2024Margex review summary Margex, der blev etableret i 2020 og har hovedkvarter i Seychellerne, er en handelsplatform for kryptovaluta, der henvender sig til en bred vifte af handlende, fra begyndere til erfarne fagfolk. Platformen ...

Bitpanda anmeldelse

Bitpanda anmeldelse

Bitpanda Review 2024Bitpanda review summary Bitpanda har med succes redefineret investeringsoplevelsen ved at skabe en brugercentreret, inkluderende platform, der er skræddersyet til at imødekomme personer med forskellige økonomiske baggrunde og vidensniveauer....

BYDFi anmeldelse

BYDFi anmeldelse

BYDFi Review 2024BydFi Review Summary BYDFi er en kryptovaluta-udvekslingsplatform, der sigter mod at give en sikker, effektiv og brugervenlig måde for enkeltpersoner og institutioner at købe, sælge og handle kryptovalutaer. Platformen er designet ...

MoonXBT anmeldelse

MoonXBT anmeldelse

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Summary MoonXBT er en handelsplatform, der sigter mod at tage din investering til månen med det innovative middel til social handel. MoonXBT er baseret på Caymanøerne og har kontorer i hele Østasien og...

PrimeXBT anmeldelse

PrimeXBT anmeldelse

PrimeXBT anmeldelse 2024 PrimeXBT anmeldelse Resumé PrimeXBT-kryptokursudvekslingen er en one-stop-shop handelsplatform, der understøtter handel med kryptokurver, de fleste større aktieindekser, råvarer og udenlandske valutaer. De er hurtigt blevet ...

MEXC 10% Rabat på handelsgebyr

Pin det på Pinterest