Grundlæggende om teknisk analyse (TA)

Grundlæggende om teknisk analyse TA - Grundlæggende om teknisk analyse (TA)
Teknisk analyse (TA) er en af de mest anvendte metoder til at analysere de finansielle markeder. TA kan anvendes på stort set alle finansielle markeder, uanset om det drejer sig om aktier, forex, guld eller kryptovalutaer.

Selv om de grundlæggende begreber i teknisk analyse er relativt nemme at forstå, er det en svær kunst at mestre. At blive konstant god til at handle er en proces, der tager tid. Det kræver en masse øvelse i at forfine dine handelsstrategier og lære at formulere dine egne handelsidéer. På denne måde kan du finde dine styrker, identificere dine svagheder og få kontrol over dine investerings- og handelsbeslutninger. Denne artikel vil introducere dig til nogle grundlæggende principper for teknisk analyse samt til nogle af de mest almindelige fejltagelser.

Hvad er en lang position?

En lang position (eller blot lang) betyder, at man køber et aktiv med en forventning om, at dets værdi vil stige. Lange positioner anvendes ofte i forbindelse med derivatprodukter eller Forex, men de gælder for stort set alle aktivklasser og markedstyper. At købe et aktiv på spotmarkedet i håb om, at prisen vil stige, er også en lang position.

At investere længe i et finansielt produkt er den mest almindelige måde at investere på, især for dem, der lige er begyndt. Langsigtede handelsstrategier som buy and hold er baseret på den antagelse, at det underliggende aktiv vil stige i værdi. I denne forstand er buy and hold simpelthen at gå lang tid i en længere periode.

At være lang betyder dog ikke nødvendigvis, at den erhvervsdrivende forventer at vinde ved en opadgående bevægelse i kursen. Tag for eksempel tokens med gearing. BTCDOWN er omvendt korreleret med prisen på Bitcoin. Hvis prisen på Bitcoin stiger, falder prisen på BTCDOWN. Hvis prisen på Bitcoin falder, stiger prisen på BTCDOWN. I denne forstand er det at indgå en lang position i BTCDOWN lig med en nedadgående bevægelse i prisen på Bitcoin.

 

Hvad er shorting?

En kort position (eller short) betyder, at man sælger et aktiv med henblik på at købe det igen senere til en lavere pris. Shorting er tæt forbundet med marginhandel, da det kan ske med lånte aktiver. Det er dog også meget udbredt på derivatmarkedet og kan ske med en simpel spotposition. Hvordan fungerer shorting så?

Når det drejer sig om shorting på spotmarkederne, er det ganske enkelt. Lad os sige, at du allerede har Bitcoin, og at du forventer, at prisen vil falde. Du sælger din BTC for USD, da du planlægger at købe den igen senere til en lavere pris. I dette tilfælde indgår du i det væsentlige en shortposition på Bitcoin, da du sælger højt for at genkøbe lavere. Let nok. Men hvad med shorting med lånte midler? Lad os se, hvordan det fungerer.

Du låner et aktiv, som du tror vil falde i værdi - f.eks. en aktie eller en kryptovaluta. Du sælger det straks. Hvis handlen går din vej, og aktivets pris falder, køber du det samme beløb af aktivet, som du har lånt, tilbage. Du tilbagebetaler de aktiver, du har lånt (sammen med renter), og du tjener på forskellen mellem den pris, du oprindeligt solgte, og den pris, du købte igen.

Så hvordan ser shorting Bitcoin ud med lånte midler? Lad os se på et eksempel. Vi stiller den nødvendige sikkerhed for at låne 1 BTC og sælger den straks for $10.000. Nu har vi $10.000. Lad os sige, at prisen går ned til $8.000. Vi køber 1 BTC og tilbagebetaler vores gæld på 1 BTC sammen med renter. Da vi oprindeligt solgte Bitcoin for $10.000 og nu købte igen til $8.000, er vores fortjeneste $2.000 (minus rentebetalingen og handelsgebyrerne).

 

Hvad er ordrebogen?

Ordrebogen er en samling af de aktuelt åbne ordrer for et aktiv, organiseret efter pris. Når du bogfører en ordre, som ikke bliver opfyldt med det samme, bliver den tilføjet til ordrebogen. Den vil ligge der, indtil den bliver fyldt af en anden ordre eller annulleret.

Ordrebøgerne er forskellige fra platform til platform, men generelt indeholder de nogenlunde de samme oplysninger. Du kan se antallet af ordrer på bestemte prisniveauer.

Når det drejer sig om kryptobørser og onlinehandel, matches ordrer i ordrebogen af et system kaldet matching engine. Dette system er det, der sikrer, at handler udføres - du kan se det som børsens hjerne. Dette system er sammen med ordrebogen kernen i begrebet elektronisk børs.

 

Hvad er dybden af ordrebogen?

Dybden i ordrebogen (eller markedsdybden) henviser til en visualisering af de aktuelle åbne ordrer i ordrebogen. Den placerer normalt købsordrer på den ene side og salgsordrer på den anden side og viser dem kumulativt på et diagram.

Ordrebogsdybde for BTC/USDT-markedsparret på Binance.

Ordrebogsdybde for BTC/USDT-markedsparret på Binance.

Mere generelt kan dybden af ordrebogen også referere til den mængde likviditet, som ordrebogen kan absorbere. Jo "dybere" markedet er, jo mere likviditet er der i ordrebogen. I denne forstand kan et marked med større likviditet absorbere større ordrer uden at det har en væsentlig indvirkning på prisen. Hvis markedet imidlertid er illikvidt, kan store ordrer have en betydelig indvirkning på prisen.

 

Hvad er en markedsordre?

En markedsordre er en ordre til at købe eller sælge til den bedste markedspris, der i øjeblikket er tilgængelig. Det er grundlæggende den hurtigste måde at komme ind eller ud af et marked på.

Når du opretter en markedsordre, siger du i bund og grund: "Jeg vil gerne udføre denne ordre lige nu til den bedste pris, jeg kan få."

Din markedsordre vil fortsætte med at fylde ordrer fra ordrebogen, indtil hele ordren er fuldt ud fyldt op. Det er derfor, at store handlende (eller hvaler) kan have en betydelig indflydelse på prisen, når de bruger markedsordrer. En stor markedsordre kan effektivt suge likviditet fra ordrebogen. Hvordan det? Lad os gennemgå det, når vi diskuterer glidning.

 

Hvad er slippage i handel?

Der er noget, du skal være opmærksom på, når det drejer sig om markedsordrer - glidning. Når vi siger, at markedsordrer udfyldes til den bedste tilgængelige pris, betyder det, at de fortsætter med at udfylde ordrer fra ordrebogen, indtil hele ordren er udført.

Men hvad nu, hvis der ikke er nok likviditet omkring den ønskede pris til at udfylde en stor markedsordre? Der kan være en stor forskel mellem den pris, som du forventer, at din ordre skal udfyldes, og den pris, som den udfyldes til. Denne forskel kaldes slippage.

Lad os sige, at du gerne vil åbne en lang position til en værdi af 10 BTC i en altcoin. Denne altcoin har imidlertid en relativt lille markedskapital og handles på et marked med lav likviditet. Hvis du bruger en markedsordre, vil den blive ved med at fylde ordrer fra ordrebogen, indtil hele ordren på 10 BTC er fyldt op. På et likvidt marked ville du være i stand til at udfylde din 10 BTC-ordre uden at påvirke prisen væsentligt. Men i dette tilfælde betyder den manglende likviditet, at der måske ikke er nok salgsordrer i ordrebogen til det aktuelle prisinterval.

Så når hele ordren på 10 BTC er udført, kan det være, at du finder ud af, at den gennemsnitlige pris, der er betalt, var meget højere end forventet. Med andre ord fik manglen på salgsordrer din markedsordre til at rykke op i ordrebogen og matche ordrer, der var betydeligt dyrere end den oprindelige pris.

Vær opmærksom på slippage, når du handler med altcoins, da nogle handelspar måske ikke har nok likviditet til at udfylde dine markedsordrer.

 

Hvad er en limitordre?

En limitordre er en ordre til at købe eller sælge et aktiv til en bestemt pris eller bedre. Denne pris kaldes den grænsepris. Limitkøbsordrer udføres til limitprisen eller lavere, mens limit-salgsordrer udføres til limitprisen eller højere.

Når du opretter en limit-ordre, siger du grundlæggende: "Jeg vil gerne udføre denne ordre til denne specifikke pris eller bedre, men aldrig dårligere."

Ved at bruge en limitordre kan du have mere kontrol over din ind- eller udtræden på et givet marked. Faktisk garanterer det, at din ordre aldrig vil blive udfyldt til en dårligere pris end den ønskede pris. Det kommer dog også med en ulempe. Markedet når måske aldrig din pris og efterlader din ordre uopfyldt. I mange tilfælde kan det betyde, at man går glip af en potentiel handelsmulighed.

Det kan være forskelligt for hver enkelt erhvervsdrivende, hvornår man skal bruge en limit- eller markedsordre. Nogle erhvervsdrivende bruger måske kun den ene eller den anden, mens andre erhvervsdrivende bruger begge dele - afhængigt af omstændighederne. Det vigtige er at forstå, hvordan de fungerer, så du selv kan træffe en beslutning.

 

Hvad er en stop-loss-ordre?

Nu hvor vi ved, hvad markeds- og limitordrer er, kan vi tale om stop-loss-ordrer. En stop-loss-ordre er en type limit- eller markedsordre, der kun aktiveres, når en bestemt pris er nået. Denne pris kaldes den stop pris.

Formålet med en stop-loss-ordre er primært at begrænse tab. Hver handel skal have et ugyldighedspunkt, som er et prisniveau, som du bør definere på forhånd. Det er det niveau, hvor du siger, at din oprindelige idé var forkert, hvilket betyder, at du bør forlade markedet for at forhindre yderligere tab. Invalideringspunktet er altså det sted, hvor du typisk vil placere din stop-loss-ordre.

Hvordan fungerer en stop-loss-ordre? Som vi har nævnt, kan stop-loss-ordren være både en limit- og en markedsordre. Derfor kan disse varianter også kaldes stop-limit- og stop-market-ordrer. Det vigtigste at forstå er, at stop-loss kun aktiveres, når en bestemt pris er nået (stopprisen). Når stopprisen er nået, aktiveres enten en markeds- eller en limit-ordre. Du indstiller grundlæggende stopprisen som udløsende faktor for din markeds- eller limitordre.

Der er dog én ting, du skal huske på. Vi ved, at limitordrer kun fyldes til limitprisen eller bedre, men aldrig dårligere. Hvis du bruger en stop-limit-ordre som dit stop-loss, og markedet styrter voldsomt ned, kan det øjeblikkeligt bevæge sig væk fra din limitpris og efterlade din ordre uopfyldt. Med andre ord ville stopprisen udløse din stop-limit-ordre, men limit-ordren ville forblive uopfyldt på grund af det kraftige prisfald. Det er derfor, at stop-markedsordrer anses for at være mere sikre end stop-limit-ordrer. De sikrer, at du selv under ekstreme markedsforhold er garanteret at komme ud af markedet, når dit ugyldighedspunkt er nået.

 

Hvad er "makers" og "takers"?

Du bliver en producent når du placerer en ordre, som ikke straks bliver opfyldt, men som bliver tilføjet til ordrebogen. Da din ordre er tilførsel af likviditet til ordrebogen, er du en "skaber" af likviditet.

Limitordrer vil typisk blive udført som makerordrer, men ikke i alle tilfælde. Lad os f.eks. sige, at du placerer en limitkøbsordre med en limitpris, der er betydeligt højere end den aktuelle markedspris. Da du siger, at din ordre kan udføres til limitprisen eller bedre, vil din ordre blive udført mod markedsprisen (da den er lavere end din limitpris).

Du bliver en taker når du afgiver en ordre, som bliver opfyldt med det samme. Din ordre bliver ikke tilføjet til ordrebogen, men bliver straks matchet med en eksisterende ordre i ordrebogen. Da du tager likviditet fra ordrebogen, er du en taker. Markedsordrer vil altid være taker-ordrer, da du udfører din ordre til den bedste aktuelle markedspris.

Nogle børser anvender en gebyrmodel med flere niveauer for at give de handlende incitamenter til at levere likviditet. Det er trods alt i deres interesse at tiltrække handlende med stor volumen til deres børs - likviditet tiltrækker mere likviditet. I sådanne systemer er der en tendens til, at makers betaler lavere gebyrer end takers, da det er dem, der tilføjer likviditet til børsen. I nogle tilfælde kan de endda tilbyde gebyrrabatter til makers.

 

Hvad er spændet mellem bud og salg?

Bid-ask spreadet er forskellen mellem den højeste købsordre (bid) og den laveste salgsordre (ask) for et givet marked. Det er i bund og grund forskellen mellem den højeste pris, hvor en sælger er villig til at sælge, og den laveste pris, hvor en køber er villig til at købe.

Bid-ask spread er en måde at måle et markeds likviditet på. Jo mindre spreadet er, jo mere likvidt er markedet. Bid-ask spreadet kan også betragtes som et mål for udbud og efterspørgsel efter et givet aktiv. I denne forstand repræsenteres udbuddet af spørsiden, mens efterspørgslen repræsenteres af budsiden.

Når du placerer en købsordre på markedet, vil den blive udfyldt til den laveste tilgængelige salgspris. Omvendt vil en markeds-salgsordre, når du placerer en markeds-salgsordre, blive udfyldt til den højeste tilgængelige budpris.

 

Hvad er et candlestick-diagram?

Et candlestick-diagram er en grafisk repræsentation af prisen på et aktiv for en given tidsramme. Det består af candlesticks, der hver især repræsenterer den samme tidsperiode. For eksempel viser et 1-times diagram candlesticks, der hver repræsenterer en periode på en time. Et 1-dags diagram viser candlesticks, der hver især repræsenterer en periode på én dag osv.

Dagligt diagram af Bitcoin. Hver lysestage repræsenterer en handelsdag.

Dagligt diagram for Bitcoin. Hver lysestage repræsenterer én handelsdag.

En candlestick består af fire datapunkter: Open, High, Low og Close (også kaldet OHLC-værdierne). Open og Close er den første og sidste registrerede pris for den givne tidsramme, mens Low og High er henholdsvis den laveste og højeste registrerede pris.

Candlestick-diagrammer er et af de vigtigste værktøjer til analyse af finansielle data. Candlesticks går tilbage til det 17. århundredes Japan, men er blevet forfinet i begyndelsen af det 20. århundrede af handelspionerer som f.eks. Charles Dow.

 

Hvad er et diagrammønster i et lysestagekort?

Teknisk analyse er i høj grad baseret på den antagelse, at tidligere kursbevægelser kan indikere fremtidige kursbevægelser. Så hvordan kan candlesticks være nyttige i denne sammenhæng? Ideen er at identificere candlestick diagrammønstre og skabe handelsideer baseret på dem.

Lysestavdiagrammer hjælpe de erhvervsdrivende med at analysere markedsstrukturen og afgøre, om vi er i en bullish eller bearish markedsmiljø. De kan også bruges til at identificere interessante områder på et diagram, f.eks. støtte- eller modstandsniveauer eller potentielle vendepunkter. Det er de steder på diagrammet, der normalt har øget handelsaktivitet.

Lysestagermønstre er også en god måde at styre risikoen på, da de kan give definerede og præcise handelsopsætninger. Hvordan det? Tja, candlestick-mønstre kan definere klare kursmål og invalideringspunkter. Dette gør det muligt for handlende at komme med meget præcise og kontrollerede handelsopsætninger. Som sådan bruges candlestick-mønstre i vid udstrækning af både Forex- og cryptocurrency-handlere.

 

Hvad er en tendenslinje?

Trendlinjer er et meget anvendt værktøj af både handlende og tekniske analytikere. De er linjer, der forbinder visse datapunkter på et diagram. Typisk er disse data prisen, men det er ikke i alle tilfælde. Nogle erhvervsdrivende kan også tegne trendlinjer på tekniske indikatorer og oscillatorer.

Hovedidéen bag at tegne trendlinjer er at visualisere visse aspekter af kursudviklingen. På denne måde kan handlende identificere den overordnede trend og markedsstrukturen.

Prisen på Bitcoin rører en trendlinje flere gange, hvilket indikerer en opadgående tendens.

Prisen på Bitcoin rører en trendlinje flere gange, hvilket indikerer en opadgående tendens.

Nogle handlende bruger måske kun trendlinjer for at få en bedre forståelse af markedsstrukturen. Andre kan bruge dem til at skabe handlingsideer baseret på, hvordan trendlinjerne interagerer med prisen.

Trendlinjer kan anvendes på et diagram, der viser stort set alle tidsrammer. Men som med ethvert andet markedsanalyseværktøj er tendens til at trendlinjer på højere tidsrammer mere pålidelige end trendlinjer på lavere tidsrammer.

Et andet aspekt, der skal tages i betragtning her, er styrken af en trendlinje. Den konventionelle definition af en trendlinje definerer, at den skal berøre kursen mindst to eller tre gange for at være gyldig. Typisk gælder det, at jo flere gange prisen har rørt (testet) en tendenslinje, jo mere pålidelig kan den anses for at være.

 

Hvad er støtte og modstand?

Støtte og modstand er nogle af de mest grundlæggende begreber i forbindelse med handel og teknisk analyse.

Støtte betyder et niveau, hvor prisen finder et "gulv". Med andre ord er et støtteniveau et område med betydelig efterspørgsel, hvor køberne træder ind og presser prisen op.

Modstand betyder et niveau, hvor prisen finder et "loft". Et modstandsniveau er et område med et betydeligt udbud, hvor sælgerne træder ind og presser prisen ned.

Støtteniveauet (rødt) er testet og brudt og bliver til modstand.

Støtteniveauet (rødt) er testet og brudt og bliver til modstand.

Nu ved du, at støtte og modstand er niveauer med henholdsvis øget efterspørgsel og udbud. Der kan dog være mange andre faktorer i spil, når man tænker på støtte og modstand.

Tekniske indikatorer, såsom trendlinjer, glidende gennemsnit, Bollinger BandsIchimoku Skyer, og Fibonacci Retracement kan også foreslå potentielle støtte- og modstandsniveauer. Faktisk bruges selv aspekter af den menneskelige psykologi. Det er derfor, at handlende og investorer kan indarbejde støtte og modstand meget forskelligt i deres individuelle handelsstrategi.

 

Binance 10 - Grundlæggende teknisk analyse (TA)

Almindelige fejl, når du handler med teknisk analyse

1. Ikke at begrænse dine tab

Lad os starte med et citat fra råvareforhandler Ed Seykota:

"Elementerne i god handel er: (1) at reducere tab, (2) at reducere tab, og (3) at reducere tab. Hvis du kan følge disse tre regler, har du måske en chance."

Dette synes at være et simpelt skridt, men det er altid godt at understrege dets betydning. Når det kommer til handel og investering, bør beskyttelse af din kapital altid være din førsteprioritet.

Det kan være en skræmmende opgave at starte med handel. En solid tilgang til at overveje, når du starter, er følgende: Det første skridt er ikke at vinde, men at undgå at tabe. Derfor kan det være gunstigt at starte med mindre positionsstørrelse eller ikke engang risikere rigtige midler. Binance Futures, har f.eks. et testnet hvor du kan afprøve dine strategier, før du risikerer dine hårdt tjente penge. På denne måde kan du beskytte din kapital og først risikere den, når du konsekvent opnår gode resultater.
Indstilling af en stop-loss er simpel rationalitet. Dine handler bør have et ugyldighedspunkt. Det er her, du "bider i det sure æble" og accepterer, at din handelsidé var forkert. Hvis du ikke anvender denne tankegang på din handel, vil du sandsynligvis ikke klare dig godt på lang sigt. Selv én dårlig handel kan være meget skadelig for din portefølje, og du kan ende med at holde en tabsgivende pose og håbe på, at markedet kommer sig igen.

2. Overtrading

Når du er en aktiv erhvervsdrivende, er det en almindelig fejl at tro, at du altid skal være i en handel. Trading indebærer en masse analyse og en masse, ja, at sidde og vente tålmodigt! Med nogle handelsstrategier kan du være nødt til at vente længe for at få et pålideligt signal til at gå ind i en handel. Nogle handlende kan indgå mindre end tre handler om året og stadig give et fremragende afkast.

Se dette citat fra handelsmanden Jesse Livermore, en af pionererne inden for daytrading:

"Penge tjener man ved at sidde, ikke ved at handle."

Prøv at undgå at gå ind i en handel bare for at gøre det. Du behøver ikke altid at være med i en handel. Faktisk kan du i nogle markedsvilkårene, er det faktisk mere rentabelt at gøre ingenting og vente på, at en mulighed byder sig til. På den måde bevarer du din kapital og har den klar til at blive brugt, når de gode handelsmuligheder dukker op igen. Det er værd at huske på, at mulighederne altid vil komme tilbage, du skal bare vente på dem.

En lignende handelsfejl er at overbetone de lavere tidsrammer. Analyser udført på højere tidsrammer vil generelt være mere pålidelige end analyser udført på lavere tidsrammer. Som sådan vil lave tidsrammer producere en masse markedsstøj og kan friste dig til at gå ind i handler oftere. Selv om der er mange succesfulde scalpers og kortvarige rentable handlere, giver handel på lavere tidsrammer normalt et dårligt risiko/gevinst-forhold. Som en risikabel handelsstrategi anbefales det bestemt ikke for begyndere.

3. Hævn handel

Det er ret almindeligt at se handlende, der forsøger at indhente et betydeligt tab med det samme. Det er det, vi kalder hævnhandel. Det er ligegyldigt, om du vil være teknisk analytiker, day trader eller swing trader - undgå følelsesmæssige beslutninger er afgørende.

Det er let at bevare roen, når det går godt, eller selv når du laver små fejl. Men kan du bevare roen, når tingene går helt galt? Kan du holde dig til din handelsplan, selv når alle andre går i panik?

Læg mærke til ordet "analyse" i teknisk analyse. Det indebærer naturligvis en analytisk tilgang til markederne, ikke sandt? Så hvorfor skulle du have lyst til at træffe forhastede, følelsesmæssige beslutninger inden for sådanne rammer? Hvis du vil være blandt de bedste handlende, skal du være i stand til at bevare roen selv efter de største fejltagelser. Undgå følelsesmæssige beslutninger, og fokuser på at bevare en logisk, analytisk tankegang.

At handle umiddelbart efter et stort tab fører ofte til endnu flere tab. Derfor handler nogle erhvervsdrivende måske slet ikke i en periode efter et stort tab. På den måde kan de få en frisk start og vende tilbage til handel med et klart sind.

4. At være for stædig til at skifte mening

Hvis du gerne vil være en succesfuld erhvervsdrivende, skal du ikke være bange for at skifte mening. Meget. Markedsforhold kan ændre sig meget hurtigt, og én ting er sikkert. De vil blive ved med at ændre sig. Din opgave som erhvervsdrivende er at erkende disse ændringer og tilpasse dig dem. En strategi, der fungerer rigtig godt i et bestemt markedsmiljø, fungerer måske slet ikke i et andet.

Lad os læse, hvad den legendariske erhvervsdrivende Paul Tudor Jones havde at sige om sine holdninger:

"Hver dag går jeg ud fra, at enhver holdning, jeg har, er forkert."

Det er en god idé at forsøge at tage udgangspunkt i den anden side af dine argumenter for at se deres potentielle svagheder. På den måde kan dine investeringstheser (og beslutninger) blive mere omfattende.

Dette bringer også et andet punkt på bane: kognitive fordomme. Fordomme kan have stor indflydelse på din beslutningstagning, sløre din dømmekraft og begrænse de muligheder, du er i stand til at overveje. Sørg for i det mindste at forstå de kognitive bias, der kan påvirke dine handelsplaner, så du kan afbøde deres konsekvenser mere effektivt.

5. Ignorering af ekstreme markedsforhold

Der er tidspunkter, hvor AT's forudsigende egenskaber bliver mindre pålidelige. Det kan være sorte svaner begivenheder eller andre former for ekstreme markedsvilkårene der i høj grad er drevet af følelser og massepsykologi. I sidste ende er markederne drevet af udbud og efterspørgsel, og der kan være tidspunkter, hvor de er ekstremt ubalancerede til den ene side.
Tag eksemplet med den Relativ styrkeindeks (RSI), en momentumindikator. Generelt, hvis aflæsningen er under 30, kan det grafisk viste aktiv betragtes som oversolgt. Betyder det, at det er et øjeblikkeligt handelssignal, når RSI'en går under 30? Absolut ikke! Det betyder blot, at momentumet i markedet er i øjeblikket dikteret af sælgersiden. Med andre ord viser det blot, at sælgerne er stærkere end køberne.

RSI kan nå ekstreme niveauer under ekstraordinære markedsforhold. Den kan endda falde til et enkelt ciffer - tæt på den lavest mulige værdi (nul). Selv en sådan ekstrem oversolgt aflæsning betyder ikke nødvendigvis, at en omvending er nært forestående.

Hvis du træffer blinde beslutninger baseret på tekniske værktøjer, der når ekstreme værdier, kan du miste en masse penge. Dette gælder især i forbindelse med sorte svaner når kursudviklingen kan være usædvanlig svær at aflæse. I sådanne tider kan markederne blive ved med at gå i den ene eller den anden retning, og intet analytisk værktøj kan stoppe dem. Derfor er det altid vigtigt også at overveje andre faktorer og ikke stole på et enkelt værktøj.

6. Glemmer, at TA er et spil med sandsynligheder

Teknisk analyse beskæftiger sig ikke med absolutter. Den beskæftiger sig med sandsynligheder. Det betyder, at uanset hvilken teknisk tilgang du baserer dine strategier på, er der aldrig en garanti for, at markedet vil opføre sig, som du forventer. Måske tyder din analyse på, at der er en meget stor sandsynlighed for, at markedet vil bevæge sig opad eller nedad, men det er stadig ikke en sikkerhed.

Det skal du tage højde for, når du udarbejder dine handelsstrategier. Uanset hvor erfaren du er, er det aldrig en god idé at tro, at markedet vil følge din analyse. Hvis du gør det, er du tilbøjelig til at overdimensionere og satse for meget på ét resultat og risikere et stort økonomisk tab.

7. Blindt følge andre erhvervsdrivende

Det er vigtigt, at du hele tiden forbedrer dit håndværk, hvis du ønsker at mestre en hvilken som helst færdighed. Dette gælder især, når det drejer sig om handel på de finansielle markeder. Faktisk gør de skiftende markedsforhold det til en nødvendighed. En af de bedste måder at lære det på er at følge erfarne tekniske analytikere og handlende.

Men hvis du gerne vil blive konstant god, skal du også finde dine egne styrker og bygge på dem. Vi kan kalde dette din edge, det, der gør dig anderledes end andre som erhvervsdrivende.

Hvis du læser mange interviews med succesfulde handlende, vil du helt sikkert bemærke, at de har vidt forskellige strategier. Faktisk kan en strategi, der fungerer perfekt for én erhvervsdrivende, blive anset for at være fuldstændig uigennemførlig af en anden. Der er utallige måder at tjene penge på markederne på. Du skal bare finde ud af, hvilken der passer bedst til din personlighed og handelsstil.

At indgå en handel baseret på en andens analyse kan måske fungere et par gange. Men hvis du bare blindt følger andre handlende uden at forstå den underliggende kontekst, vil det helt sikkert ikke fungere på lang sigt. Dette betyder naturligvis ikke, at du ikke bør følge og lære af andre. Det vigtige er, om du er enig i handelsidéen, og om den passer ind i dit handelssystem. Du bør ikke blindt følge andre handlende, selv om de er erfarne og velrenommerede.

Sidst opdateret Jan 14, 2022

Del denne side:

Binance 10% Tilbud

Seneste indlæg

Sådan køber du SpiritSwap

Sådan køber du SpiritSwap

Hvordan køber man SpiritSwap (SPIRIT)?Et almindeligt spørgsmål, som man ofte ser på sociale medier fra krypto nybegyndere, er "Hvor kan jeg købe SpiritSwap?" Nå, du vil blive glad for at høre, at det faktisk er en ganske enkel og ligetil proces. Trin 1: Opret en...

Sådan køber du BinaryX

Sådan køber du BinaryX

Hvordan køber man BinaryX (BNX)?Et almindeligt spørgsmål, som man ofte ser på sociale medier fra krypto nybegyndere, er "Hvor kan jeg købe BinaryX?" Nå, du vil blive glad for at høre, at det faktisk er en ganske enkel og ligetil proces. Trin 1: Opret en konto på...

Sådan køber du Bytom

Sådan køber du Bytom

Hvordan køber man Bytom (BTM)?Et almindeligt spørgsmål, som man ofte ser på sociale medier fra krypto nybegyndere, er "Hvor kan jeg købe Bytom?" Nå, du vil blive glad for at høre, at det faktisk er en ganske enkel og ligetil proces. Trin 1: Opret en konto på en...

Sådan køber du Pitbull

Sådan køber du Pitbull

Hvordan køber man Pitbull (PIT)?Et almindeligt spørgsmål, som man ofte ser på sociale medier fra krypto nybegyndere, er "Hvor kan jeg købe Pitbull?" Nå, du vil blive glad for at høre, at det faktisk er en ganske enkel og ligetil proces. Trin 1: Opret en konto på...

Sådan køber du IDEX

Sådan køber du IDEX

Hvordan køber man IDEX (IDEX)?Et almindeligt spørgsmål, som man ofte ser på sociale medier fra krypto nybegyndere, er "Hvor kan jeg købe IDEX?" Nå, du vil blive glad for at høre, at det faktisk er en ganske enkel og ligetil proces. Takket være sin massive popularitet,...

Bedst vurderede udvekslinger

FTX

FTX

Bedst vurderede mæglere

De bedst vurderede tegnebøger

Seneste anmeldelser

MoonXBT anmeldelse

MoonXBT anmeldelse

MoonXBT anmeldelse 2022MoonXBT anmeldelse Resumé MoonXBT er en handelsplatform, der har til formål at tage din investering til månen med de innovative midler til social handel. MoonXBT er baseret på Caymanøerne og har kontorer i hele Østasien og...

PrimeXBT anmeldelse

PrimeXBT anmeldelse

PrimeXBT anmeldelse 2022 PrimeXBT anmeldelse Resumé PrimeXBT cryptocurrency exchange er en one-stop-shop handelsplatform, der understøtter handel med cryptocurrencies, de fleste større aktieindekser, råvarer og udenlandske valutaer. De er hurtigt blevet...

MEXC 10% Rabat på handelsgebyr

Pin det på Pinterest