Bid-Ask Spread en Slippage toegelicht

Bid Ask Spread en Slippage - Uitleg over Bid-Ask Spread en Slippage

De bid-ask spread is het verschil tussen de laagste gevraagde prijs en de hoogste geboden prijs voor een activum. Bitcoinheeft bijvoorbeeld een lagere spread dan activa met minder liquiditeit en handelsactiviteit.

Slippage treedt op wanneer een transactie wordt afgewikkeld tegen een gemiddelde prijs die afwijkt van de gezochte prijs. Dit gebeurt vaak tijdens de uitvoering van marktorders. De uiteindelijke orderprijs kan variëren als er onvoldoende liquiditeit is om uw order uit te voeren of als de markt turbulent is. Om slippage te voorkomen bij activa met een lage liquiditeit, kunt u overwegen uw order in kleinere delen op te splitsen.

Inleiding

Marktprijzen zijn nauw verbonden met vraag en aanbod wanneer u activa koopt en verkoopt op een cryptocurrency exchange. Andere essentiële aspecten om te onderzoeken naast de prijs zijn handelsvolume, marktliquiditeit en ordertypes. U krijgt niet altijd de prijs die u zoekt voor een transactie, afhankelijk van de marktomstandigheden en de ordertypes die u selecteert.

Kopers en verkopers onderhandelen altijd, wat resulteert in een kloof tussen beide partijen (bid-ask spread). Slippage kan zich voordoen afhankelijk van de hoeveelheid van een actief dat u wilt verhandelen en de volatiliteit ervan (waarover later meer). Om verrassingen te voorkomen is een fundamenteel begrip van het orderboek van een beurs van groot belang.

Wat is bid-ask spread?

De bid-ask spread is het verschil tussen de hoogste biedprijs en de laagste laatprijs van een orderboek. In conventionele markten creëren market makers of broker liquidity providers vaak de spread. De spread in cryptocurrency markten is het verschil tussen limietorders van kopers en verkopers.

Als u onmiddellijk een marktprijs wilt kopen, moet u de laagste gevraagde prijs van de verkoper accepteren. Als u een onmiddellijke verkoop wilt doen, aanvaardt u de hoogste biedprijs van een bieder. Meer liquide activa (zoals FX) hebben een lagere bid-ask spread, wat betekent dat kopers en verkopers hun orders kunnen uitvoeren zonder grote prijsschommelingen te veroorzaken. Dit komt doordat het orderboek een grote hoeveelheid orders bevat. Bij het uitvoeren van orders met een groot volume zal een grotere bid-ask spread leiden tot grotere prijsschommelingen.

Market makers en bid-ask spread

Liquiditeit is een cruciaal begrip in financiële markten. Wanneer u handelt in markten met een lage liquiditeit, kunt u uren of zelfs dagen moeten wachten tot een andere handelaar uw order kan uitvoeren.

Het is van cruciaal belang om liquiditeit te verschaffen, maar niet alle markten hebben voldoende liquiditeit van individuele handelaren. Makelaars en market makers, bijvoorbeeld, leveren liquiditeit in ruil voor arbitragewin op conventionele markten.

Een marktmaker kan profiteren van een bid-ask spread door een artikel eenvoudigweg tegelijkertijd te kopen en te verkopen. Marktmakers kunnen profiteren van de spread door herhaaldelijk te verkopen tegen de hogere vraagprijs en te kopen tegen de lagere biedprijs. Zelfs een kleine spread kan leiden tot grote winsten als er gedurende de dag in voldoende hoeveelheden wordt gehandeld. Aangezien market makers de gap bestrijden en verlagen, hebben activa waar veel vraag naar is kleinere spreads.

Een marktmaker kan bijvoorbeeld tegelijkertijd aanbieden om te kopen BNB voor $350 per munt en BNB verkopen voor $351, hetgeen resulteert in een spread van $1. Wie onmiddellijk in de markt wil handelen, moet zijn posities ontmoeten. Voor de market maker die verkoopt wat hij koopt en koopt wat hij verkoopt, is de spread nu pure arbitragewinst.

Dieptegrafieken en bid-ask spread

Laten we eens kijken naar een aantal echte voorbeelden van cryptocurrency en de relatie tussen volume, liquiditeit, en bied-laat spread. Op Binance's ruil UI, u kunt de bid-ask spread gemakkelijk zien door over te schakelen naar de [Diepte] grafiekweergave. Deze knop bevindt zich in de rechterbovenhoek van het grafiekgebied.
Diepte Binance - Bid-Ask Spread en Slippage Uitleg

De optie [Diepte] toont een grafische weergave van de orderportefeuille. U ziet de hoeveelheid en de prijs van de biedingen in het groen, samen met de hoeveelheid en de prijs van de vragen in het rood. Het verschil tussen deze twee gebieden is de bid-ask spread, die u kunt berekenen door de rode vraagprijs te nemen en de groene biedprijs ervan af te trekken.

Orderboek Binance - Bid-Ask Spread en Slippage Uitleg

Zoals gezegd is er een impliciet verband tussen liquiditeit en kleinere bid-ask spreads. Omdat het handelsvolume een populaire maatstaf voor liquiditeit is, verwachten wij grotere volumes met kleinere bid-ask spreads in verhouding tot de prijs van een activum. Cryptocurrencies, aandelen en andere activa die intensief worden verhandeld, ondervinden veel meer concurrentie van handelaren die proberen te profiteren van de bid-ask spread.

Bied-ask spread percentage

Om de bid-ask spread van verschillende cryptocurrencies of activa te vergelijken, moeten we deze evalueren in procenten. De berekening is eenvoudig:

(Vraagprijs - Biedprijs)/Aanvraagprijs x 100 = BidAsk Spread Percentage

Laten we BIFI als voorbeeld nemen. Op het moment van schrijven had BIFI een askkoers van $907 en een bidkoers van $901. Dit verschil geeft ons een bid-ask spread van $6. $6 gedeeld door $907, vervolgens vermenigvuldigd met 100, geeft ons een uiteindelijk bid-ask spread percentage van ruwweg 0.66%.

BIFI Vraagprijs - Bid-Ask Spread en Slippage Uitleg

Veronderstel Bitcoin heeft een bid-ask spread van $3. Hoewel dit de helft is van wat we zagen bij BIFI, is de bid-ask spread van Bitcoin slechts 0,0083% wanneer gemeten in percentages. BIFI heeft ook een aanzienlijk kleiner handelsvolume, wat ons argument ondersteunt dat minder liquide activa grotere bid-ask spreads hebben.

Vanwege de beperkte spreiding van Bitcoin kunnen wij bepaalde conclusies trekken. Een kleiner percentage bid-ask spread geeft aan dat het item waarschijnlijk aanzienlijk liquider is. Als u belangrijke marktorders wilt uitvoeren, is de kans dat u een prijs moet betalen die u niet had verwacht, doorgaans kleiner.

Binance 10 - Bid-Ask Spread en Slippage Uitgelegd

Wat is slip?

Slippage is typisch voor markten met een hoge volatiliteit of beperkte liquiditeit. Slippage treedt op wanneer een transactie wordt gesloten tegen een andere prijs dan verwacht of gevraagd.

Stel dat u een groot marktkooporder wilt plaatsen tegen $100, maar dat de markt onvoldoende liquiditeit heeft om uw order tegen die prijs in te vullen. Bijgevolg zult u de volgende orders (boven $100) moeten aanvaarden totdat uw aankoop volledig is uitgevoerd. Hierdoor wordt de gemiddelde prijs van uw transactie hoger dan $100, wat slippage wordt genoemd.

Met andere woorden, wanneer u een marktorder plaatst, koppelt een beurs automatisch uw koop- of verkooporders aan limietorders in het orderboek. Het orderboek zal u koppelen aan de beste prijs, maar als er onvoldoende volume is voor uw voorkeursprijs, gaat u omhoog in de orderketen. Als gevolg van deze procedure vult de markt uw order tegen een onverwacht andere prijs.

Slippage is wijdverspreid met geautomatiseerde market makers en gedecentraliseerde uitwisselingen in cryptocurrency. Slippage in volatiele of weinig liquide cryptocurrencies kan meer bedragen dan 10% van de verwachte prijs.

Positieve slip

Slippage betekent niet altijd dat u een lagere prijs krijgt dan gepland. Positieve slippage kan zich voordoen als de koers daalt terwijl u uw aankooporder plaatst of stijgt terwijl u uw verkooporder plaatst. Positieve slippage kan, zij het ongebruikelijk, voorkomen in bepaalde zeer volatiele markten.

Slippage tolerantie

Op sommige beurzen kunt u handmatig een tolerantiedrempel voor slippage instellen om eventuele slippage te beperken. Deze functie is beschikbaar bij geautomatiseerde market makers zoals PancakeSwap op Binance Smart Chain en Ethereum's Uniswap.
Pancakeswap - Bid-Ask Spread en Slippage Uitgelegd

De hoeveelheid slippage die u opgeeft, kan van invloed zijn op de tijd die het kost om uw aankoop uit te voeren. Als u de slippage op nul instelt, kan uw order lang duren of helemaal niet worden uitgevoerd. Als u het te hoog instelt, kan een andere handelaar of bot uw lopende order opmerken en proberen u te overbieden.

Van front running is sprake wanneer een andere handelaar een hogere gasprijs dan u vaststelt om het artikel als eerste te verwerven. De frontrunner gaat dan een andere transactie aan om het aan u te verkopen tegen de maximumprijs die u bereid bent te aanvaarden, afhankelijk van uw slippage-tolerantie.

Minimaliseren van negatieve slippage

Hoewel u slip niet altijd kunt voorkomen, zijn er enkele strategieën die u kunt gebruiken om het te proberen te minimaliseren.

  • Probeer in plaats van een grote order te plaatsen, deze op te splitsen in kleinere blokken. Houd het orderboek goed in de gaten om uw orders te spreiden, en zorg ervoor dat u geen orders plaatst die groter zijn dan het beschikbare volume.

 

  • Als u een gedecentraliseerde uitwisselingVergeet niet om de transactiekosten in rekening te brengen. Sommige netwerken hebben hoge kosten, afhankelijk van de blockchain's verkeer dat de winst die je maakt teniet kan doen, om ontsporing te voorkomen.

 

  • Als je te maken hebt met activa met een lage liquiditeit, zoals een kleine liquiditeitspoolkan uw handelsactiviteit de prijs van het activum aanzienlijk beïnvloeden. Een enkele transactie kan een kleine hoeveelheid slippage ondervinden, maar veel kleinere transacties zullen de prijs beïnvloeden van het volgende blok transacties dat u doet.

 

  • Gebruik limietorders. Deze orders zorgen ervoor dat u de prijs krijgt die u wilt of beter wanneer u handelt. Terwijl u de snelheid opoffert van een marktorderkunt u er zeker van zijn dat u geen negatieve slip zult ervaren.

Houd er bij de handel in cryptocurrencies rekening mee dat een bid-ask spread of slippage de uiteindelijke prijs van uw transacties kan beïnvloeden. Je kunt ze niet altijd vermijden, maar ze zijn het overwegen waard terwijl je beslissingen neemt. Voor kleinere transacties kan dit gering zijn, maar houd er rekening mee dat bij grote volumeorders de gemiddelde prijs per eenheid groter kan zijn dan gepland.

Inzicht in slippage is een belangrijk onderdeel van de trading fundamentals voor iedereen die werkt met gedecentraliseerde financiering. Zonder enige fundamentele informatie loopt u het gevaar geld te verliezen door front-running of overmatige slippage.

Laatst bijgewerkt op Sep 18, 2022

Deel deze pagina:

Binance 10% Aanbieding

Laatste berichten

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gids

Gaimin (GMRX) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Gaimin (GMRX) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u Gaimin (GMRX) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn real world assets (RWA) in crypto?

Wat zijn Real World Assets (RWA's) in crypto?Real World Assets (RWA's) in het cryptocurrency-ecosysteem zijn een transformatieve brug die de tastbare activa van de traditionele financiële wereld verbindt met het innovatieve, gedecentraliseerde...

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gids

AEVO (AEVO) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over AEVO (AEVO) gaan we dieper in op de complexe werking van het project en geven we praktisch advies over hoe u AEVO (AEVO) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige handleiding

Portal (PORTAL) kopen: een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Portal (PORTAL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Portal (PORTAL) koopt en veilig bewaart...

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Hoe Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gids

Pixels (PIXEL) kopen: Een eenvoudige gidsIn deze uitgebreide gids over Pixels (PIXEL) gaan we dieper in op de ingewikkelde werking van het project en geven we praktisch advies over hoe je Pixels (PIXEL) kunt kopen en veilig kunt opslaan tokens....

Bybit x Simplecryptoguide Bonus Aanbieding

Top Beoordeelde Uitwisselingen

Top Beoordeelde Portemonnees

Laatste Beoordelingen

Margex Review

Margex Review

Margex Review 2024Margex review samenvatting Margex, opgericht in 2020 en gevestigd op de Seychellen, is een handelsplatform voor cryptocurrency's dat zich richt op een divers scala aan handelaren, van beginners tot doorgewinterde professionals. Het platform...

Bitpanda Review

Bitpanda Review

Bitpanda Review 2024Bitpanda review samenvatting Bitpanda heeft met succes de beleggingservaring geherdefinieerd door een gebruikersgericht, inclusief platform te ontwikkelen dat is afgestemd op mensen met verschillende financiële achtergronden en kennisniveaus....

BYDFi Review

BYDFi Review

BYDFi Review 2024BydFi Review Samenvatting BYDFi is een uitwisselingsplatform voor cryptocurrencies met als doel een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te bieden voor particulieren en instellingen om cryptocurrencies te kopen, verkopen en verhandelen. Het platform is ontworpen...

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Bespreking

MoonXBT Review 2024MoonXBT Review Samenvatting MoonXBT is een handelsplatform dat als doel heeft je investering naar de maan te brengen met de innovatieve manier van social trading. MoonXBT is gevestigd op de Kaaimaneilanden en heeft kantoren in Oost-Azië en...

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Bespreking

PrimeXBT Review 2024 PrimeXBT Review Samenvatting De PrimeXBT cryptocurrency exchange is een one-stop-shop handelsplatform dat de handel in cryptocurrencies, de meeste grote aandelenindices, grondstoffen en vreemde valuta ondersteunt. Ze zijn snel uitgegroeid tot...

MEXC 10% Handelsvergoeding Korting

Prik het op Pinterest